دریچه بازدید فن کویل

دریچه بازدید فن کویل

از دریچه بازدید فن کویل به منظور دسترسی و تعمیر و نگهداری دستگاه فن کویل و دمنده و مکنده هایی که در سقف تعبیه می شوند، استفاده می شود.

  • واحد فروش ( مساحت ): هر اینچ مربع

چکیده

از دریچه بازدید فن کویل به منظور دسترسی و تعمیر و نگهداری دستگاه فن کویل و دمنده و مکنده هایی که در سقف تعبیه می شوند، استفاده می شود.

توضیحات

دریچه بازدید فن کویل

به منظور دسترسی و تعمیر و نگهداری دستگاه فن کویل و دمنده و مکنده هایی که در سقف تعبیه می شوند از این نوع دریچه استفاده می شود.

ابعاد و سایز این دریچه به ابعاد دستگاه دمنده یا مکنده وابسته است. این نوع دریچه از دو نوع لولایی و وزنه ای تشکیل می شود که هر نوع از این دریچه های لولایی و وزنه ای به انواع مختلف از قبیل گل سقفی ، گریل دار ، معمولی ، مشبک و خطی تقسیم می شود. البته لازم به ذکر است این نوع دریچه نیز از دو نوع متریال آلومینیومی و چوبی (MDF) ساخته می شود. برای پوشش دریچه های آلومینیومی از رنگ کوره ای و برای دریچه های چوبی از پوشش پلی یورتان استفاده می شود.

انواع دریچه بازدید فن کویل آلومینیومی:

۱-دریچه بازدید  ساده بدون مکش

۲- دریچه بازدید  ساده با گریل مکش ۹ سانتی

۳- دریچه بازدید ساده با گریل مکش ۱۸ سانتی

۴- دریچه بازدید خطی یک طرفه

۵- دریچه بازدید خطی دوطرفه

۶- دریچه بازدید خطی طرح دریچه اسلوت

۷- دریچه بازدید مشبک

۸- دریچه بازدید گل سقفی(تک گل)

۹- دریچه بازدید گل سقفی(دو گل)

۱۰- دریچه بازدید خطی کله قتدی

لازم به توصیح است تمام نمونه های دریچه بازدید که ذکر شد را هم میتوان بصورت وزنه ای و هم بصورت لولایی با قفل تولید و عرضه نمود.

اطلاعات تکمیلی دریچه بازدید فن کویل 

دریچه بازدید فن کویل جهت دسترسی و تعمیر دستگاه فن کویل دمنده یا مکنده در سقف مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد دریچه بازدید فن کویل نسبت مستقیم با ابعاد دستگاه فن کویل دارد. 

دریچه بازدید فن کویل در دو مدل با درب وزنه ای و لولایی تولید می شود. دریچه بازدید فن کویل دارای انواع مختلفی از جمله گل سقفی، گریل دار، معمولی، مشبک و خطی تقسیم می شود.باید خاطر نشان شد این محصول با دو جنس آلومینیومی و چوبی ساخته می شود. دریچه بازدید فن کویل آلومینیومی با رنگ کوره ای الکتروستاتیک پوشش داده می شود، این در حالیست که دریچه بازدید فن کویل چوبی دارای پوشش پلی یورتان است.  

انواع دریچه بازدید فن کویل آلومینیومی 

الف) دریچه بازدید فن کویل ساده بدون مکش 

ب) دریچه بازدید فن کویل ساده با گریل مکش ۹ سانتی 

پ) دریچه بازدید فن کویل خطی یک طرفه  

ت) دریچه بازدید فن کویل خطی دو طرفه 

ث) دریچه بازدید فن کویل خطی طرح دریچه اسلوت 

ج) دریچه بازدید فن کویل مشبک 

چ) دریچه بازدید فن کویل گل سقفی (تک گل) 

ح) دریچه بازدید فن کویل گل سقفی ( دو گل) 

خ) دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی 

در اینجا باید خاطر نشان شد که تمام مدل های دریچه بازدید فن کویل که در بالا اشاره شد به صورت وزنه ای و لولایی تولید و به بازار ارایه می شود. 

دریچه بازدید فن کویل ساده 

دریچه بازدید فن کویل ساده جهت بررسی و دسترسی دستگاه هایی که مکش و تامین هوایسیستم برگشت از طریق داکتی که به فضای محیط مرتبط است و نیازی به ایجاد منفذ روی درب دریچه بازدید فن کویل نیست، به کار می رود.  

دریچه بازدید فن کویل ساده در دو مدل با درب وزنه ای و لولایی ساخته می شود. دریچه بازدید لولایی با قفل زیمنس بسته می شود.  

دریچه بازدید فن کویل ساده با درب وزنه ای هنگام تعمیر یا بازدید فن کویل، کاملا از چهارچوب فریمدریچه جدا و بعد از بازدید مجددا در محل خود قرار می گیرد. 

دریچه بازدید فن کویل ساده را می توان هم به صورت پیچ از رو و هم به صورت پیچ از داخل (پیچ مخفی) در محل مورد نظر تعبیه گردد. 

فریم دریچه بازدید فن کویل در سایز های ۳ و ۵ سانتی تولید و به بازار عرضه می باشد. تمام سطوح دریچه بازدید فن کویل ساده با رنگ کوره ای الکتروستاتیک پوشش داده می شود و این قابلیت را دارد که با کد رنگ مورد نظر کارفرما رنگ آمیزی شود.

دریچه بازدید فن کویل شیار دار : 

زمانی از دریچه بازدید فن کویل شیار دار استفاده میشود که هوای برگشت دستگاه فن کویل باید مستقیما از زیر دستگاه تامین گردد .در این حالت الزاما باید روی درب دریچه زیر فن کویل شیار و منافذی تعبیه کرد .در این مدل از دریچه بازدید شیارهای موازی در طولهای ۹ و ۱۸ سانتی پرس می شود. دریچه بازدید فن کویل شیار دار به دو صورت لولایی و وزنه ای تولید می گردد و نمام سطوح آن به وسیله رنگ کوره ای الکتروستاتیک پوشش داده خواهد شد. دریچه بازدید فن کویل شیار دار هم مانند انواع دیگر دریچه بازدید فن کویل از طریق پیچ مخفی یا پیچ از روی نما در محل مورد نظر نصب می گردد . 

 دریچه بازدید فن کویل خطی ۳۰ درجه :  

هنگامی دریچه بازدید فن کویل خطی ۳۰ درجه  به کار می رود که دستگاه نیاز به مکش هوا از زیر فن کویل را داشته باشد. ساختار این دریچه بازدید به این گونه است که یک دریچه خطی ۳۰ درجه روی درب دریچه بازدید فن کویل تعبیه می گردد. درب دریچه بازدید فن کویل خطی ۳۰ درجه مانند انواع دیگر دریچه بازدید فن کویل در دو نوع لولایی و وزنه ای ساخته میشود. تمام سطوح این دریچه بازدید فن کویل با رنگ کوره ای الکتروستاتیک پوشش داده خواهد شد و از طریق پیچ مخفی ویا پیچ از روی نما در محل مورد نظر نصب می شود. 

 دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی : 

کاربرد دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی در مواردی است که دستگاه نیاز به مکش هوا از زیر فن کویل را داشته باشد. ساختار این دریچه به گونه ایست که یک دریچه خطی کله قندی روی درب دریچه بازدید فن کویل نصب می گردد.درب دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی به دو شکل لولایی و وزنه ای باز و بسته می شود و تمام سطوح بدنه ی دریچه بازدید توسط رنگ کوره ای الکتروستاتیک رنگ آمیزی میشود و به وسیله پیچ مخفی یا پیچ از روی نما نصب خواهد شد . 

 دریچه بازدید فن کویل گل سقفی :  

این دریچه بازدید از شکیل ترین و پر فروش ترین نمونه های دریچه بازدید فن کویل میباشد که در دو نوع تک گل و دو گل تولید و به بازار عرضه می شود. در واقع عمل مکش هوا از طریق شیارهای پله ای صورت می پذیرد واگر نیاز به مکش بیشتری باشد از شیار پله ای دو قلو در ساختار دریچه بازدید فن کویل استفاده میگردد .این پله ها یا گل ها هم در حاشیه و هم در قسمت داخلی درب دریچه بازدید فن کویل طراحی و اجرا می شود. 

درب دریچه بازدید فن کویل گل سقفی نیز همچون انواع دیگر دریچه بازدید فن کویل به صورت وزنه ای و لولایی تولید میشود. باید به این نکته اشاره کرد که تمام سطوح بدنه ی دریچه بازدید فن کویل از طریق رنگ کوره ای الکتروستاتیک قابلیت پوشش دهی خواهد داشت . این مدل از دریچه بازدید هم مانند انواع دیگر دریچه بازدید فن کویل از طریق پیچ مخفی و پیچ از روی نما نصب و تعبیه می شود .  

 دریچه بازدید فن کویل خطی با طرح اسلوت :  

اگر در محیطی دریچه دمش هوا طرح خطی اسلوت اجرا شده باشد، هنگام استفاده از دریچه بازدید فن کویل برای هماهنگی بیشتر از دریچه بازدید فن کویل خطی با طرح اسلوت بهره می جوییم. در حقیقت یک دریچه خطی طرح اسلوت روی درب دریچه بازدید فن کویل تعبیه می گردد . ذکر این موضوع الزامیست که تمام سطح دریچه بازدید ازطریق رنگ کوره ای الکتروستاتیک پوشش داده می شود .درب دریچه بازدید فن کویل خطی با طرح اسلوت به دو صورت لولایی و وزنه ای باز و بسته میشود و فریم دریچه بازدید فن کویل از طریق پیچ مخفی و پیچ از روی نما در محل مورد نظر نصب خواهد شد .  

 دریچه بازدید فن کویل مشبک : 

زمانی دریچه بازدید فن کویل مشبک به کار گرفته می شود که دستگاه نیاز به مکش هوا از محیط زیر فن کویل را داشته باشد. در این حالت یک دریچه مشبک لانه زنبوری روی درب دریچه بازدید فن کویل نصب می گردد. درب دریچه بازدید فن کویل به صورت وزنه ای و لولایی بازو بسته میشود. سطح این دریچه بازدید از طریق رنگ کوره ای الکتروستاتیک پوشانده میشود. فریم دریچه بازدید فن کویل مشبک با پیچ مخفی یا پیچ از روی نما در محل تعبیه میشود . 

 دریچه بازدید فن کویل چوبی ( ام دی اف ) : 

اگرچه این نوع دریچه بازدید فن کویل، چوبی نامیده می شود اما ماهیتاً از ام دی اف تولید می گردد. به همین خاطر دارای تنوع بسیاری است.  

ابتدا شکل دریچه بازدید فن کویل توسط نرم افزار های دیجیتالی با طرح دلخواه و مورد نظر طراحی میشود .سپس به وسیله دستگاه سی ان سی برش داده خواهد شد و بعد از مونتاژ قطعات توسط رنگ پی وی سی ضد آب سطح آن پوشش داده می شوند‌.به دلیل تنوع در رنگ و طرح دریچه بازدید فن کویل چوبی کارفرمایان و مهندسین ناظر استقبال ویژه ای در کاربرد از این محصول از خود نشان می دهند.

دریچه بازدید تاسیسات آب و فاضلاب :  

دریچه بازدید تاسیسات آب و فاضلاب برای دسترسی و بازدید از لوله ها ، سیفون ها ، زانوها و اتصالات آب و فاضلاب و رفع انسداد آن ها، به کار برده می شود. با این روش احتیاج به تخریب مسیر لوله ها و دیگر تاسیسات نیست. از ویژگی های مهم دریچه بازدید تاسیسات اینست که بر روی سیستم های تاسیساتی پوشش مناسبی تعبیه شده و امکان دسترسی به این تاسیسات داده خواهد شد. به همین علت نیاز داریم در محل نصب شیر آلات و سه راهی ها و یا سیفونهای فاضلاب که از مسیر دیوارها عبور کرده به تعداد کافی و با فاصله ی مناسب دریچه بازدید تاسیسات آب و فاضلاب به کار گرفته شود . 

ابعاد دریچه بازدید تاسیسات باید به گونه ای طراحی شود که امکان بازرسی و تعمیرات به راحتی به تعمیر کار داده شود. باید خاطر نشان شد که برای نصب دریچه بازدید تاسیسات اطراف شکاف مربوطه ، یک قاب چهار گوش ازجنس فلز یا قاب چوبی جایگذاری میشود و سپس فریم دریچه بازدید تاسیسات با پیج روی آن سوار می شود 

دریچه بازدید تاسیسات درمدل آلومینیوم با رنگ کوره ای و قفل زیمنسی و به صورت پلاستیکی ساخته میشود . از مزایای دریچه بازدید تاسیسات پلاستیکی سبک بودن آن و قیمت مناسب و هم چنین مقاوم بودن در برابر رطوبت میباشد. دریچه بازدید تاسیسات پلاستیکی در ابعاد ۱۵×۱۵ ۲۰×۲۰ ۲۵×۲۵ -۲۰×۳۰ ۳۰×۳۰ ساخته میشود .  

دریچه بازدید آلومینیومی با پوشش رنگ کوره ای و در هر ابعادی طبق سفارش کارفرما تولید و به مشتری عرضه میگردد .  

دریچه بازدید تاسیسات جهت پوشش تاسیسات الکتریکی ساختمان از قیبل کلید پریزو فیوز ها و سیم های عبوری از داخل سقف های کاذب به کار می رود. دریچه بازدید تاسیسات بنا به سفارش مشتری از جنس چوب ام دی اف در ابعاد و با طرح های مختلف تولید می گردد 

درب دریچه بازدید تاسیسات در دو مدل قفل زیمنسی و چفتی ساخته میشود.همچنین میتوان دریچه بازدید تاسیسات را به صورت شیار دار ساخت تا امکان ورود و خروج هوا درمحفظه وجود داشته باشد .دریچه بازدید تاسیسات این قابلیت را دارد تا روی دیوار و یا روی سقف کاذب نصب گردد. 

مزایای دریچه بازدید فن کویل 

دریچه بازدید فن کویل به آسانی نصب می شود. تمامی حفره های تاسیسات توسط دریچه بازدید فن کویل پوشش داده میشود. این دریچه بازدید قابلیت ساخت با آلومینیوم ، ام دی اف و پلاستیک را دارد و میتوان آن را در هر مدل و ابعادی تولید کرد. درب دریچه بازدید به صورت وزنه ای لولایی ساده و شیار دار ساخته می شود. 

دریچه بازدید فن کویل پرّه Z 

دریچه بازدید فن کویل پرهZبرای دستگاههایی به کار میرود که نیاز به مکش هوا از طریق درب دریچه بازدید فن کویل در آنها وجود داشته باشد. این شیارهای آلومینیومی عامل ورود هوای برگشت به محیط محفظه دستگاه فن کویل بوده و به این طریق هوای رفت و برگشت متعادل می شود 

درب دریچه بازدید فن کویل پرّهZ از جنس آلومینیوم و خود پره ها از جنس پروفیل آلومینیوم ساخته می شود. تمام سطوح بدنه ی این دریچه بازدید فن کویل با رنگ کوره ای الکتروستاتیک با کُد رنگ دلخواه کارفرما پوشش داده خواهد شد.درب دریچه بازدید فن کویل پره Zبه صورت وزنه ای و لولایی با قفل زیمنس طراحی و تولید می شود.همچنین فریم این دریچه بازدید در دو اندازه ۳ و ۵ سانتی طراحی می شود. دریچه بازدید فن کویل پرّهZرا میتوان به صورت پیچ از رو و پیچ مخفی در محل مورد نظر نصب کرد .  

دریچه بازدید فن کویل ترکیبی  

دریچه بازدید فن کویل ترکیبی جهت بازدید و دسترسی و تعمیر دستگاههای فن کویلی که به هوای برگشت زیادی نیاز دارند، به کار می رود. این دریچه بازدید فن کویل متشکل از ترکیب شیار های پرّه Zو ورق مشبک است. 

ساختار دریچه بازدید فن کویل ترکیبی از ورق آلومینیوم است و سطح بدنه آن با رنگ کوره ای الکتروستاتیک رنگ آمیزی می شود. ظاهر این دریچه بازدید فن کویل بسیار زیباو دکوراتیو است. درب دریچه بازدید فن کویل ترکیبی به دو صورت لولایی و وزنه ای باز و بسته می شود. همچنین فریم دریچه بازدید فن کویل ترکیبی در دو اندازه ۳ و ۵ سانتی طراحی می گردد و این بستگی به محیط دهانه انشعاب کانال دارد. دریچه بازدید فن کویل ترکیبی همچون دیگر انواع دریچه بازدید فن کویل به دو روش پیچ از روی نما و پیچ مخفی در محل مورد نظر تعبیه میگردد. 

دریچه بازدید فن کویل استیل 

 در مکانهایی با استفاده های خاص همچون اتاق های تمیز یا مکان هایی که دارای رطوبت بالا هستند مانند استخرها و یا فضاهایی که در آن آلاینده های اسیدی و خورنده موجود است برای دریچه بازدید فن کویل بهتر است از دریچه بازدید استیل استفاده کنیم. 

دریچه بازدید فن کویل استیل از جنس استیل نگیر استنلس با عیار ۳۰۴ تولید می گردد. باید به این نکته اشاره کرد که در صورت اسیدی یا خورنده بودن آلاینده های آن مکان دریچه بازدید فن کویل از جنس استیل با عیار ۳۱۶ ساخته می شود. 

درب دریچه بازدید فن کویل استیل در دو مدل وزنه ای و لولایی تولید می گردد. از آنجایی که جنس دریچه بازدید فن کویل استیل است برای دریچه بازدید فن کویل با درب لولایی از لولای جنس استیل استفاده می شود. جنس دریچه بازدید فن کویل استیل شامل فریم و درب دریچه بازدید همگی از ورق استنلس ساخته می شود و به همین دلیل فریم دریچه بازدید فن کویل استیل را می توان در هر سایزی طراحی و تولید کرد. 

نحوه نصب دریچه بازدید فن کویل استیل به دو صورت پیچ مخفی و یا پیچ از رو در محل مورد نظر می باشد. 

دریچه بازدید فن کویل pvc 

جنس این دریچه بازدید فن کویل از پی وی سی است. از آنجا که دریچه بازدید فن کویل pvcبه وسیله دستگاه سی ان سی  شکل می پذیرد، در نتیجه می‌توان طرحها و نقوش زیبایی را روی بدنه آن طراحی نمود. 

 ساختار دریچه بازدید فن کویل  پی وی سی متشکل از یک فریم و یک درب باز شونده می باشد. قابل ذکر است که درد دریچه بازدید فن کویل pvc به صورت وزنه ای باز و بسته می شود. 

خاصیت ضد آب بودن دریچه بازدید فن کویل پی وی سی از جمله مزایای مهم این دریچه بازدید فن کویل است و به همین دلیل رواج زیادی پیدا کرده است. 

یکی از قابلیتهای دریچه بازدید فن‌کویل پی وی سی ابزار خوری آن می باشد. بدین صورت که طرح مورد نظر کارفرما با نرم افزار مربوطه به دستگاه داده میشود و پس از اجرا دریچه بازدید فن کویل مونتاژ و آماده استفاده می گردد. برای نصب دریچه بازدید فن کویل پی وی سی ابتدا باید فریم دریچه بازدید فن کویل در حفره محل نصب تعبیه گردد سپس در آن روی جانمایی شود. 

دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی 

همانطور که می دانیم به دلیل شرایط آب و هوایی در بسیاری از مناطق امکان استفاده از دریچه بازدید فن کویل آلومینیومی و یا چوبی وجود ندارد. در چنین شرایطی دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی پیشنهاد می گردد. به طور کلی این موضوع در شهرهای شمالی و جنوبی که از میزان رطوبت بالایی برخوردارند بیشتر به چشم می آید. 

البته در دیگر موارد از دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی در سقف سرویس های بهداشتی، استخرها، سوناها و مکان هایی که رطوبت بالایی دارند نیز استفاده می شود. 

ساختار دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی از مواد پلیمریABS می باشد. گروه صنعتی تهویه مارکت این افتخار را دارد که با استفاده از مواد فوق با چگالی بالا دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی با کیفیت و استاندارد بالا تولید و به بازار عرضه نماید. باید به این نکته اشاره کرد که دریچه بازدید  فن کویل پلاستیکی در ابعاد استاندارد ۱۵×۱۵و۲۰×۲۰و۲۵×۲۵و۳۰×۳۰و همچنین ۲۵×۳۰ تولید و به بازار ارایه می شود. 

ساختار دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی متشکل از یک فریم در حاشیه و یک درب باز شونده در داخل قاب می باشد. نحوه نصب دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی بسیار آسان و از طریق پیچ می باشد. درب دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی هم می‌تواند به‌صورت ساده و هم می‌تواند به صورت گریل دار ساخته شود. وظیفه این گریل ها رساندن هوا از بیرون به داخل محفظه دریچه بازدید می باشد. 

روی درب دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی تعبیه شده که به وسیله انگشت باعث باز و بسته شدن درب دریچه بازدید می گردد. به عبارتی در دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی به صورت چفتی باز و بسته می شود. 

به صورت معمول عرض فریم دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی حدود ۵/۳ سانت می باشد.

دریچه بازدید فن کویل مشابه لولا 

اگر بخواهیم درب دریچه بازدید فن کویل به صورت وزنه ای باز و بسته شود و از طرفی این امکان وجود نداشته باشد که درب دریچه بازدید فن کویل به خاطر فاصله کم دستگاه با فریم دریچه بازدید فن کویل به سمت بالا حرکت داده شود، الزاماً باید درب دریچه بازدید فن کویل به صورت مشابه لولا نصب شود، یعنی به جای لولا در یک طول از فریم دریچه بازدید یک نشیمنگاه از پروفیل سه پری تعبیه گردد و درب دریچه بازدید فن کویل به صورت مشابه لولا بر روی این نشیمنگاه قرار گیرد و در زمان نیاز درب دریچه بازدید فن کویل به صورت وزنه ای از این نشیمنگاه جدا شده و باز گردد. 

 باید خاطر نشان شویم که به جای اینکه درب این دریچه بازدید به فن کویل به سمت بالا و داخل سقف کاذب رانده شود به طور کامل به سمت پایین هدایت گردد و این موضوع به خودی خود یک ویژگی مهم به حساب می آید و ساختار رنگ بدنه درب دریچه بازدید فن کویل از هر نوع آسیبی در امان است. همچنین وزنه ای بودن سیستم باز و بسته شدن درب دریچه بازدید فن کویل مشابه لولا در سوی دیگر درب این نوع دریچه بازدید فن کویل از قفل زیمنس برای بستن درب دریچه بازدید فن کویل و اتصال آن به بدنه فریم دریچه بازدید استفاده می‌گردد. این قفل ها نگه داری در را برروی فریم دریچه بازدید فن کویل تضمین می کنند و عملیات جداسازی درب دریچه بازدید فن کویل از فریم با باز شدن این قفل ها شروع می گردد. 

این نوع دریچه بازدید فن کویل تنها مدلی است که هم به صورت وزنه ای و هم به صورت قفلی عمل می کند. قابل ذکر است که تمام انواع دریچه بازدید فن کویل از جمله دریچه بازدید فن کویل شیار موازی، دریچه بازدید خطی، دریچه بازدید دریچه سقفی، دریچه بازدید فن کویل پانچی و به این روش قابل ساخت میباشند. 

برای ساخت این دریچه بازدید فن کویل ابتدا حفره محل نصب این محصول را اندازه می زنیم. سپس اضلاع فریم دریچه بازدید فن کویل را به میزان نیم سانت بادخور از طرفین برش داده و در مرحله بعد تمام این اضلاع را به هم متصل می کنیم و چهار چوبه فریم دریچه بازدید فن کویل پدید می آید.پس از تکمیل ساخت فریم به سراغ تعبیه نشیمنگاه درب دریچه بازدید فن کویل می‌رویم. این نشیمنگاه از یه پری آلومینیومی به طول فریم تشکیل می شود. بعد از نصب سه پری با توجه به ابعاد داخلی فریم درب دریچه بازدید فن کویل مشابه لولا را ساخته و دریچه بازدید فن کویل آماده اجرای عملیات رنگ آمیزی می شود. 

برای رنگ آمیزی این دریچه بازدید فن کویل از رنگ پودری الکترواستاتیک کمک گرفته و این محصول را درون کوره قرار می دهیم تا در اصطلاح پخته شود. همچنین میتوان این مدل دریچه بازدید فن کویل را هم از جنس چوب هم از جنس آلومینیوم و هم از جنس pvc تولید و به بازار ارائه کرد. 

روش های ساخت انواع دریچه بازدید فن کویل 

الف) روش ساخت دریچه بازدید فن کویل ورقی ( آهنی) 

برای ساخت این دریچه بازدید فن کویل جهت تمام اجزا که  شامل درب دریچه بازدید فن کویل و فریم آن می‌شود، باید از ورق روغنی گالوانیزه استفاده کرد. 

عرض فریم دریچه بازدید فن کویل عموماً ۳ سانت می باشد. در نتیجه به میزان لازم ورق را برش می دهیم و با خمکاری لبه های ورق، فریم دریچه بازدید آماده می‌شود. 

ورق خم شده فریم دریچه بازدید فن کویل بر اساس ابعاد دریچه بازدید فن کویل برش داده شده و به صورت چهار گوش یا زاویه قائمه به هم وصل می شود. بعد از ساخت فریم دریچه بازدید فن کویل، زمان طراحی و ساخت درب دریچه بازدید فن کویل آهنی فرا میرسد. ابعاد درب دریچه بازدید فن کویل آهنی بر اساس ابعاد تو در توی فرم دریچه بازدید فن کویل محاسبه می گردد. اگر درب دریچه بازدید فن کویل به صورت لولایی باشد باید یک بُعد از درب دریچه بازدید فن کویل از لولا کمک گرفت. در واقع درب دریچه بازدید فن کویل به وسیله لولا به فریم متصل شده و توسط قفل زیمنسی باز و بسته می گردد. 

حال اگر درد دریچه بازدید فن کویل وزنه ای باشد زمان باز یا بسته بودن اتصال جدانشدنی ندارد و درب دریچه بازدید فن کویل با نشستن در نشیمنگاه فریم دریچه بازدید فن کویل بسته و با بلند کردن آن باز می‌گردد. 

در مرحله آخر نوبت به عملیات رنگ آمیزی دریچه بازدید فن کویل میکنیم. برای این کار از رنگ پودری الکترواستاتیک روی تمام سطوح دریچه بازدید فن کویل پاشیده می‌شود و این محصول درون کوره قرار می گیرد. جای پیچ ها هم می تواند روی نما و هم می‌تواند در دیواره داخلی فریم دریچه بازدید فن کویل نصب شود. پس از درآوردن دریچه بازدید فن کویل از کوره این محصول آماده بسته بندی به وسیله مشمای حبابدار می‌شود، تا هیچ گونه آسیب و خراشی روی آن پدید نیاید. ابعاد قسمت فرورونده دریچه بازدید فن کویل آهنی باید در حد یک سانتی متر کمتر از ابعاد تو در توی قاب دریچه بازدید فن کویل در نظر گرفته شود تا دریچه بازدید فن کویل به راحتی درون حفره فرو رود و در آنجا نصب شود.

الف-۳-مراحل ساخت دریچه بازدید فن کویل آلومینیوم شیاردار لولایی 

یکی از پرکاربردترین انواع دریچه بازدید فن کویل دریچه بازدید فن کویل شیاردار می باشد. این دریچه بازدید فن کویل مناسب دستگاه‌هایی است که نیاز به مکش هوای برگشت از طریق درب دریچه بازدید فن کویل را دارند. تعداد شیارهای دریچه بازدید فن کویل شیاردار بستگی به نیاز دستگاه به هوای برگشت یا مکش دارد. عرض شیارهای موازی ۹ سانتی یا ۱۸ سانتی طراحی میشود که بسته به بزرگی یا کوچکی دریچه بازدید فن کویل می باشد. محل تعبیه این شیار ها روی دریچه بازدید فن کویل بسیار مهم بوده و متناسب با نقطه مکنده دستگاه طراحی می‌شود، البته از آنجایی که محل مکش دستگاه فن کویل بیشتر در پشت دستگاه تعبیه شده است، به طور معمول راستای این شیار ها در کناره یک سوم طول درب و نزدیک لولا می باشد. البته امکان دارد برای حفظ زیبایی بیشتر دریچه بازدید فن کویل این شیارهای موازی در آکس درب جانمایی شود. 

 قبل از ساخت دریچه بازدید فن کویل شیاردار ابتدا حفره مورد نظر را به صورت صفر به صفر اندازه می زنیم.این اندازه باید بدون در نظرگرفتن بادخور باشد. زیرا بادخور توسط سازنده اعمال خواهد شد. 

در مرحله نخست باید فریم دریچه بازدید فن کویل ساخته شود.فریم دریچه بازدید فن کویل از پروفیل آلومینیوم تولید میشود.پس از برش طول و عرض پروفیل آلومینیوم اقدام به گوش زنی اضلاع میکنیم تا اضلاع به صورت قائمه در بیاید. برای این کار از کرنر های مخصوص فلزی در اضلاع مجاور استفاده می کنیم تا ساختار فریم دریچه بازدید فن کویل به شکل چهار ضلعی در بیاید. 

در همین مرحله باید جای پیچها روی فریم دریچه بازدید فن کویل تعبیه شود، زیرا پس از عملیات رنگ آمیزی دریچه بازدید فن کویل دچار صدمه و خراش نگردد. 

حال نوبت به ساخت درب دیچه بازدید فن کویل شیادردار می رسد. جنس درب دریچه بازدید فن کویل از ورق آلومینیوم یک میلیمتر می باشد. اما اگر ابعاد دریچه بازدید بزرگ باشد، ضخامت ورق مصرفی افزایش می‌یابد. برای ساخت درب دریچه بازدید فن کویل ابتدا ابعاد داخل فریم دریچه بازدید را اندازه گیری می کنیم و از هر طرف ۱ تا ۲ میلیمتر جهت باز و بسته شدن درب دریچه لحاظ می نماییم. سپس شروع به همکاری در حاشیه درب و ایجاد شیار بر ساختار داخلی درب دریچه بازدید فن کویل مینماییم. 

جهت ممانعت از تاب خوردگی و لرزش درب دریچه بازدید یک خم یا لبه یک سانتی ایجاد می کنیم که درب به حالت ایده آل و ایستایی کامل برسد. سپس در مکان هایی که از قبل مشخص کرده ایم به وسیله پرس های مخصوص شیارهای ۹ و ۱۸ سانتی روی درب دریچه بازدید فن کویل ایجاد می کنیم. پس از این مرحله اقدام به تعبیه قفل بر روی نقاط مشخص شده خواهیم کرد. 

تمام مراحل خمکاری وشیارزنی که به صورت پرسی یا ضربه ای انجام می پذیرد باید قبل از عملیات رنگ آمیزی صورت پذیرد. 

در مرحله آخر از رنگ پودری الکترواستاتیک روی تمام سطوح دریچه بازدید فن کویل آلومینیومی شیاردار پاشیده شده و این محصول درون کوره قرار می گیرد و در اصطلاح پخته می شود. خاصیت رنگ کوره ای الکترواستاتیک این است که می توان از روی کد رنگ متناسب با محیط و طبق نظر کارفرما سفارشات را پذیرفت و هیچ محدودیتی در نوع رنگ نداریم. پس از اتمام عملیات رنگ آمیزی دریچه بازدید فن کویل، درون مشمای حبابدار بسته بندی شده تا از هرگونه خراش آسیب و ضربه ای در امان بماند.

طریقه سایز زدن دریچه بازدید فن کویل: 

از عوامل مهم در ساخت و نصب دریچه بازدید فن کویل میتوان به درست سایز زدن حفره محل نصب دریچه بازدید فن کویل اشاره کرد. به همین دلیل اولین موضوعی که باید مورد بحث قرار گیرد گونیا بودن فریم یا قاب محل اجرای دریچه بازدید میباشد، زیرا قالب دریچه بازدید فن کویل به صورت گونیا و ۹۰ درجه طراحی و تولید می گردد. اگر چهارچوب حفره محل نصب قناس یا ناگونیا باشد نصاب دچار مشکل خواهد شد. 

نکته مهم دیگر این است که هنگام اندازه گیری طول و عرض حفره باید صفر به صفر آن را اندازه گرفت و هیچ گونه باد خوری برای آن لحاظ نکرد، زیرا باد خور هنگام ساخت و توسط تولید کننده به دریچه بازدید فن کویل داده خواهد شد. 

 نکته مهم دیگر این است که راستا و افق لبه فریم یا قاب حفره دریچه بازدید فن کویل از افق دیوار یا سقف بیرون نزده باشد، چون در این صورت دریچه بازدید فن کویل پس از نصب به صورت زائده ای از امتداد سقف یا دیوار بیرون زده میشود. 

اگر درب دریچه بازدید فن کویل لولایی باشد حتماً در زمان اندازه گیری دریچه بازدید فن کویل به نوع و محل قرارگیری لولای درب باید توجه کرد، زیرا گاهی نیاز است لولای دریچه بازدید  فن کویل در طول و گاهی در عرض دریچه بازدید فن کویل نصب شود. 

اما اگر دریچه بازدید فن کویل سقفی تعبیه شده باشد و مدل درب آن وزنه ای باشد دیگر نیازی به رعایت اهمیت طول و عرض نیست. 

 اگر مقابل دریچه بازدید فن کویل مانعی وجود داشته باشد که نتوان درب دریچه بازدید فن کویل را باز و بسته کرد در زمان اندازه گیری باید برای سازنده مشخص نمود که از دریچه بازدید با درب کشویی بهره گرفت. همچنین امکان نصب پیچ از رو یا از داخل دریچه بازدید فن کویل از جمله مواردی است که در زمان سایز و با مشورت کارفرما باید لحاظ شود. 

طریقه ساخت دریچه بازدید فن کویل : 

الف) ساخت دریچه بازدید فن کویل آلومینیومی با رنگ کوره ای: 

پس از اندازه گیری حفره مورد نظر جهت تعبیه دریچه بازدید فن کویل نوبت به ساخت این محصول میرسد.همانطور که در بالا اشاره شد اندازه طول و عرض حفره باید به صورت صفر به صفر باشد تا سازنده در هنگام ساخت بادخور مورد نظر را لحاظ نماید. این باد خورد در حدود یک سانت برای هر سمت می باشد به طور مثال اگر ابعاد حفره دریچه بازدید فن کویل ۳۰×۳۰ بود، قسمت فرو رونده دریچه بازدید فن کویل ۲۹×۲۹ ساخته می شود تا دریچه بازدید فن کویل به راحتی در حفره فرو رود. 

اولین مرحله جهت ساخت دریچه بازدید فن کویل آلومینیوم ساخت فریم این محصول است. ابعاد درب دریچه بازدید فن کویل نیز باید به مقدار خیلی کم یعنی ۱ تا ۲ میلیمتر از ابعاد داخلی فریم دریچه بازدید فن کویل کوچک تر در نظر گرفته شود تا به راحتی در داخل کادر فریم باز و بسته گردد. 

به وسیله ی یک اره برقی پروفیل دریچه بازدید فن کویل آلومینیومی به صورت ۴۵ درجه بریده میشود و به وسیله گوشه های ورقی از پشت با زاویه ۹۰ درجه به هم متصل شده و قاب دریچه بازدید فن کویل ساخته می شود. حال شروع به ساخت درب دریچه بازدید فن کویل مینماییم. 

اگر درب دریچه بازدید فن کویل وزنه‌ای باشد از پروفیلی استفاده می‌شود که مثل سه پری به داخل لبه داشته باشد و این لبه حکم نشیمنگاه را برای درب دریچه بازدید فن کویل دارد. ولی اگر نوع درب دریچه بازدید فن کویل لولایی باشد از پروفیلی بهره می جویند که فاقد لبه به سمت داخل بوده تا درب بدون هیچ مانعی باز و بسته گردد. پس از اتمام ساخت درب دریچه بازدید فن کویل اقدام‌ به پرس سوراخ و تعبیه محل قفل درد می‌نماییم. پس از سوراخ کردن جای قفل خود قفل را به صورت پیچی به محل سوراخ چسبانده و تثبیت خواهیم کرد. 

در این مرحله درب دریچه بازدید فن کویل را با استفاده از لولا های ورقی به فریم متصل می نماییم.همچنین جای پیچ ها را هم روی فریم تعبیه می‌کنیم زیرا این مراحل باید قبل از عملیات رنگ کاری انجام شود تا بعد از رنگ آمیزی دریچه بازدید فن کویل دچار خراش و آسیب دیدگی نگردد. 

حال روی تمام سطوح دریچه بازدید فن کویل رنگ پودری الکترواستاتیک پاشیده میشود و سپس این محصول درون کوره قرار گرفته و در اصطلاح پخته می شود. این روش باعث  افزایش طول عمر مفید دریچه بازدید فن کویل خواهد شد. پس از اینکه این محصول از کوره بیرون آمد آنرا درون مشمای حبابدار بسته بندی می کنند تا از هرگونه ضربه ای آسیب دیدگی و خراش جلوگیری به عمل آید.

ب) ساخت دریچه بازدید فن کویل آهنی با رنگ کوره ای 

به طور کلی دریچه بازدید فن کویل آهنی از ورق روغنی با رنگ کوره ای تولید می گردد. برای ساخت این دریچه بازدید فن کویل ابتدا اقدام به ساخت فریم آن می کنیم. از آنجایی که ساختار این دریچه بازدید فن کویل ازورق است پس می‌توانیم عرض فریم را در هر سایزی در نظر بگیریم. 

ابعاد دریچه فن کویل آهنی بسته به سایز حفره محل نصب است. یعنی طول و عرض حفره را در نظر گرفته و ابعاد فریم دریچه بازدید فن کویل نیم سانت کوچکتر در نظر خواهیم گرفت که البته این بادخور توسط سازنده لحاظ خواهد شد. در هنگام اندازه گیری باید از صفر به صفر طول و عرض اعلام شود. 

این بادخور به این دلیل لحاظ می شود که هنگام نصب نصاب به راحتی بتواند دریچه بازدید فن کویل را درون حفره مورد نظرجانمایی نماید. به طور استاندارد عرض فریم دریچه بازدید فن کویل آهنی بین ۳ و ۵ سانت متغیر می باشد. جهت استحکام بیشتر ساختار فریم دریچه بازدید فن کویل آهنی دور تا دور فریم یک نیم سانتی از بیرون به داخل ایجاد میشود که علاوه بر استحکام فریم دریچه بازدید فن کویل باعث زیبایی و شکیل تر شدن ساختار کلی دریچه بازدید فن کویل خواهد شد. 

پس از برش طول و عرض فریم دریچه بازدید فن کویل به وسیله کرنر های ورقی هر یک از اضلاع به یکدیگر متصل می شوند و ساختار چهارگوش پیدا می کند. این اضلاع باید کاملاً گونیا و قائم الزاویه ساخته شوند. 

اکنون باید درب دریچه بازدید فن‌کویل آهنی طراحی و ساخته شود. اگر دریچه بازدید فن کویل دارای درب ساده و بدون شیار باشد، هوای مورد نیاز برای سیستم برگشت دستگاه فن کویل از طریق داکت هوای مجزا که به واحد مسکونی یا تجاری مرتبط است تامین خواهد شد و هیچ نیازی به شیار یا سوراخ روی سطح درب دریچه بازدید فن کویل نمی باشد. 

ابعاد درب دریچه بازدید فن کویل نسبت مستقیم به ابعاد فریم این دریچه بازدید فن کویل خواهد داشت. البته با توجه به لولایی بودن و یا وزنه ای بودن درب این دریچه بازدید فن کویل حتماً باید میزان بادخور را نیز از ابعاد درب دریچه بازدید فن کویل کم کنیم تا درب دریچه بازدید فن کویل به راحتی در نشیمن خود باز و بسته گردد. 

اگر درب دریچه بازدید فن کویل لولایی باشد، لولای درب دریچه بازدید فن کویل به طور معمول روی طول درب جانمایی خواهد شد تا مقاومت بیشتری در زمان باز شدن داشته باشد و به راحتی توان نگهداری درب دریچه بازدید فن کویل را از این طریق می توانیم ایجاد کنیم. این لولا از یک سو به طول درب دریچه بازدید فن کویل و از سوی دیگر به یکی از دیواره های طولی فریم دریچه بازدید فن کویل وصل می شود و با اتصال بدنه درب دریچه بازدید فن کویل به فریم دریچه بازدید فن کویل قسمت عمده‌ای از مراحل ساخت دریچه بازدید فن کویل آهنی ساده لولایی به انجام خواهد رسید. 

اما اگر درب دریچه بازدید فن کویل آهنی وزنه ای باشد،دوی قابدریچه بازدید فن کویل می نشیند و صرفاً در سقف ها کاربرد دارد. 

در این مرحله اقدام به تعبیه قفلهای زیمنسی و ایجاد سوراخ های محل تعبیه خواهیم نمود. تعداد قفل های منصوب بر روی درب دریچه بازدید فن کویل به ابعاد دریچه بازدید فن کویل بستگی دارد. پس در نتیجه هر چه ابعاد دریچه بازدید فن کویل بزرگتر باشد از تعداد قفل های بیشتری استفاده می شود. 

این دریچه بازدید فن کویل از دو طریق پیچ از رو و پیچ از روی کلاف به محل مورد نظر نصب می شود. برای اینکه از خش دار شدن سطوح داخلی و بیرونی فریم دریچه بازدید فن کویل آهنی ساده جلوگیری به عمل آوریم قبل از رنگ آمیزی باید جای پیچها نیز تعبیه شود. تعداد پیچ ها نیز به ابعاد فریم دریچه بازدید فن کویل بستگی دارد. 

در اینجا کار ساخت دریچه بازدید فن کویل آهنی ساده لولایی به پایان می رسد. در این مرحله نوبت به رنگ آمیزی این محصول خواهد رسید. برای رنگ آمیزی از رنگ پودری الکترواستاتیک بهره می گوییم. این رنگ دارای مزایای بسیاری است، از جمله برای تناسب نمای دریچه بازدید فن کویل با نمای داخلی محیط و همچنین محافظت سطوح بیرونی و داخلی دریچه بازدید فن کویل استفاده میشود. بعد از اینکه تمام سطوح دریچه بازدید فن کویل به رنگ پودری الکترواستاتیک آغشته شد، این محصول درون کوره قرار می گیرد. در نتیجه می توان گفت که رنگ کوره ای طبق نظر کارفرما و متناسب با محیط و برای جلوگیری از استهلاک زودرس دریچه بازدید فن کویل به کار می رود. 

پس از خارج نمودن دریچه بازدید فن کویل آهنی ساده لولایی از کوره بلافاصله از کاور های پلاستیکی و ضخیم و ضد ضربه استفاده می‌شود تا در برابر صدمات احتمالی از این محصول محافظت گردد. 

در گروه صنعتی تهویه فراز هیچگونه محدودیتی جهت ساخت دریچه بازدید فن کویل آهنی ساده لولایی به لحاظ سایز و ابعاد وجود ندارد و این شرکت مفتخر است تا این نوع دریچه بازدید فن کویل را طبق نظر کارفرما تولید و ارائه نماید.

ب-۲روش ساخت دریچه بازدید فن کویل شیار موازی لولایی 

این دریچه بازدید فن کویل با درب شیار موازی به عرض ۹ و ۱۸ سانتی متر ساخته شده که البته این درد به صورت لولایی باز و بسته خواهد شد. دریچه بازدید فن کویل شیار موازی لولایی متشکل از یک فریم و یک درب است. برای ساخت این دریچه بازدید فن کویل ابتدا اقدام به ساخت فریم می کنیم. ابعاد فریم بستگی به ابعاد حفره مورد نظر جهت نصب دریچه بازدید به فن کویل دارد. در نتیجه طول و عرض حفره مورد نظر را اندازه گیری کنیم یک سانت کوچکتر برای بادخور اضلاع فریم را برش خواهیم زد. 

اضلاع فریم دریچه بازدید فن کویل از پروفیل آلومینیوم و درب دریچه بازدید فن کویل از ورق آلومینیوم ساخته می شود. هر ضلع از فریم باید دقیقاً ۴۵ درجه بریده شود تا وقتی دو ضلع در کنار یکدیگر قرار می گیرند زاویه ۹۰ درجه را تشکیل دهند. این اضلاع به وسیله کرنر های فلزی که از جنس ورق گالوانیزه است در جای خود تثبیت می شوند. حال ما یک فریم داریم که کاملاً چهارگوش و قائم الزاویه است. 

در همین مرحله اقدام به ایجاد جای پیچ روی فریم دریچه بازدید فن کویل خواهیم کرد، زیرا بعد از عملیات رنگ آمیزی این محصول دچار خراش و صدمه خواهد شد. 

پس از اتمام ساخت فریم دریچه بازدید فن کویل نوبت به ساخت درب شیاردار لولایی می‌رسد. برای این کار ابعاد داخلی فریم را با در نظر گرفتن دو تا سه میلی متر بادخور برای درب دریچه بازدید فن کویل در نظر خواهیم گرفت. به این مقدار از هر طرف ۵/۱ سانتی متر افزوده می شود تا هر چهار بعد درب دریچه بازدید فن کویل به صورت خم کاری در آورده شود و استحکام لازم را با این کار به ساختار درب دریچه بازدید فن کویل خواهیم داد. 

برای شیار دار کردن درب دریچه بازدید فن کویل این محصول را زیر یک پرس مخصوص قرار داده و شیارهای لازم را تعبیه می نماییم. عرض این شیارها بین ۹ و ۱۸ سانتیمتر متغیر است. لازم به ذکر است که عرض شیارها به میزان هوای لازم برای دستگاه فن کویل بستگی دارد. همچنین با توجه به جانمایی دستگاه در سقف محل شیار ها روی درب دریچه بازدید فن کویل  انتخاب می گردد تا به بهترین وجه امکان هوارسانی برای دستگاه فنی ایجاد شود. 

در این مرحله باید به فکر اتصال درب دریچه بازدید فن کویل به فریم این محصول باشیم. این اتصال به وسیله یک لوله های فلزی امکان پذیر می شود. در واقع لولا را از یک طرف به دیواره فریم و از طرف دیگر به دیواره درب دریچه بازدید فن کویل با پرچ نصب می نماییم. 

با به پایان رسیدن مراحل بالا نوبت به رنگ آمیزی دریچه بازدید فن کویل می‌رسد. این محصول باید به وسیله رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش داده شود. پس رنگ پودری را روی تمام سطوح دریچه بازدید فن کویل میپاشیم و محصول را درون کوره قرار می دهیم. از مزیت های رنگ کوره ای الکترواستاتیک این است که میتوان از کد رنگ های متنوع و زیبا برای تناسب با محیط اطراف و همچنین طبق نظر کارفرما استفاده کرد. هرچه کیفیت رنگ و کیفیت اجرا بالاتر باشد عمر مفید این محصول نیز افزایش می یابد و در نتیجه دریچه بازدید فن کویل از آسیب و خراش در امان می ماند. البته لازم به ذکر است که برای این کار پس از بیرون آوردن دریچه بازدید فن کویل از درون کوره آنرا درون مشمای حبابدار پیچیده تا سالم به دست کارفرما رسانده شود.

پ-۱-طریقه ساخت دریچه بازدید فن کویل خطی وزنه ای 

در دریچه بازدید فن کویل خطی وزنه‌ای هوای لازم برای برگشت دستگاه فن کویل از طریق شیارهای طولی زاویه دار یا بدون زاویه تامین خواهد شد. همانطور که از نام این دریچه مشخص است یک دریچه خطی بر روی درب آن تعبیه شده و درب این دریچه بازدید فن کویل نیز به صورت وزنه ای باز و بسته می شود.  

مانند دیگر انواع دریچه بازدید فن کویل نخست باید حفره محل نصب دریچه بازدید فن کویل را اندازه بزنیم، سپس مشغول به ساخت فریم دریچه بازدید فن کویل می شویم. ابعاد فریم دریچه بازدید فن کویل از ابعاد چهارچوبه محل نصب باید به میزان ۱ سانت از هر سو کوچک تر در نظر گرفته می شود تا در زمان نصب به راحتی درون حفره فرو رفته و مشکلی برای نصاب ایجاد نکند. طول هر یک از اضلاع فریم را با توجه به اندازه آن با زاویه ۴۵ درجه برش میزنیم. وقتی هر ضلع کنار یکدیگر قرار میگیرند زاویه ۹۰ درجه و گونیا را تشکیل می‌دهند. برای اثبات هر گوشه از کرنر های فلزی استفاده می شود. بعد از این کار چهارچوبه فریم دریچه بازدید فن کویل شکل می گیرد. در این هنگام باید جای پیچ ها نیز روی فریم دریچه بازدید فن کویل جانمایی شود، زیرا بعد از عملیات رنگ پاشی خراش و صدمه ای به این محصول وارد نگردد. 

چون این دریچه بازدید فن کویل خطی و وزنه ای است در نتیجه پروفیل فریم آن باید به گونه‌ای طراحی شود که دارای حالت نشیمنگاه از سمت داخل باشد تا بتوان درب را به‌صورت وزنه‌ای روی آن تعبیه کرد. 

جهت تولید درب دریچه بازدید فن کویل خطی ملاک کار ابعاد داخلی ساختار فریم است. با اندازه‌گیری این ابعاد و افزودن یک و نیم سانت به هر طرف از ابعاد درب دریچه بازدید فن کویل برش داده می شود. سپس بنا به اولویت محل هوا رسانی از طریق درب دریچه بازدید فن کویل بر روی درب فضایی برای شیارهای این محصول در نظر گرفته می شود. حتی میتوان در پشت شیارهای موازی از توری استفاده کرد تا حشرات درون آن تردد نکنند. در این مرحله لبه‌های محیط درب دریچه بازدید فن کویل خمکاری شده و در نتیجه ساخت در به این محصول به پایان می‌رسد. 

حال برای اینکه میان دریچه بازدید فن کویل و محیط اطراف هماهنگی و تناسب بیشتری به وجود بیاید تمام سطوح بیرونی و داخلی این محصول با رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش داده می‌شود و در درون کوره قرار می گیرد و در اصطلاح پخته می شود. 

 رنگ کوره ای الکترواستاتیک علاوه بر هماهنگی و زیبایی که به دریچه بازدید فن کویل می دهد باعث خواهد شد که این محصول در برابر ضربه و آسیب های احتمالی مقاوم تر بوده و عمر مفیدش بالا برود. 

هنگامی که دریچه بازدید فن کویل از کوره خارج شد این محصول را درون مشما های ضد ضربه و حبابدار بسته بندی کرده تا مانع از ورود آسیب و خراش روی سطوح بدنه آن گردیم.

پ) ساخت دریچه بازدید فن کویل چوبی (ام دی اف)

جهت ساخت دریچه بازدید فن کویل چوبی ابتدا چهارچوبه فریم این محصول را توسط دستگاه سی ان سی و بر اساس برنامهای که به دستگاه داده شده است برش خواهیم داد. همزمان با برش فریم دریچه بازدید فن کویل بر لبه های بیرونی و داخلی فریم در اصطلاح ابزار کاری نیز انجام می دهیم.

در مرحله بعد قسمت فرورونده پشت فریم در حفره ای که قرار است دریچه بازدید فن کویل در آن جا نمایی گردد طراحی و به پشتی فریم دریچه های بازدید فن کویل نصب میشود. حال نوبت به برش درب دریچه بازدید فن کویل میرسد. بر اساس ابعاد داخلی فریم ها دریچه بازدیدفن کویل، درب این محصول نیز بریده شده و یراق و لولا های مربوطه روی آن تعبیه و نصب میشود.

در این مرحله نوبت به رنگ آمیزی در دریچه بازدید فن کویل می رسد. ابعاد قسمت فرورونده دریچه بازدید فن کویل باید در هر بعد به اندازه یک سانتیمتر کمتر محاسبه گردد تا دریچه بازدید به راحتی در محل خود نصب شود. این محصول را می توان با پیچ از روی فریم و هم به صورت پیچ از داخل یا پیچ مخفی نصب کرد.

از مسائل مهم در ساخت دریچه بازدید فن کویل چوبی می توان به کیفیت رنگ آن اشاره کرد. نکته مهم دیگر ضخامت ام دی اف مصرفی برای ساخت دریچه بازدید فن کویل چوبی می باشد. همچنین هر چه کیفیت لولا ها و یراق آلات به کار رفته در دریچه بازدید فن کویل چوبی مرغوب تر باشد این محصول دارای کیفیت بالاتری خواهد بود.

رنگ پاشیده شده روی دریچه بازدید فن کویل چوبی از نوع پلی اورتان می باشد که به صورت لایه روکش یا وکیوم انجام پذیر است. دریچه بازدید فن کویل چوبی هم به صورت دیواری و هم به صورت سقفی مورد استفاده قرار می گیرد.

روش های ساخت و کاربرد انواع دریچه بازدید فن کویل

الف) روش ساخت رریچه باردید فن کویل آلومینیومی

الف-۱- مراحل ساخت دریچه بازدید فن کویل آلومینیومی با درب ساده لولایی

همانطور که از نام این دریچه بازدید فن کویل مشخص اس، این محصول از جنس آلومینیوم ساخته می شود. البته جنس فریم دریچه بازدید فن کویل آلومینیومی از پروفیل آلومینیوم و جنس درب این دریچه بازدید فن کویل از ورق آلومینیوم تولید می گردد.

برای تولید این دریچه بازدید فن کویل مانند نمونه های دیگر ابعاد تو در توی قاب یا چهارچوبی که قرار است دریچه بازدید فن کویل روی آن نصب شود را به دست می آوریم و با توجه به این ابعاد طراحی و ساخت فریم دریچه بازدید آلومینیومی ساده لولایی آغاز می گردد.

حال برای شروع کار در ابتدا طول و عرض پروفیل فریم توسط اره برقی برش داده می شود و سپس هر یک از گوشه های این اضلاع به صورت ۴۵ درجه گوش زنی می گردد. این کار باعث می شود که در زمان اتصال هر یک از این گوشه ها زاویه به دست آمده کاملاً گونیا و قائم الزاویه باشد. بنابراین فریم کاملاً به صورت چهار گوش در می آید.

بعد از گوشه زنی نوبت به اتصال اضلاع فریم دریچه بازدید فن کویل آلومینیومی ساده لولایی خواهد رسید. این اتفاق به وسیله یک کرنر فلزی از جنس ورق گالوانیزه انجام می پذیرد.

جهت اتصال گوشه های دریچه بازدید فن کویل لولایی آلومینیومی از جوش یا مورد دیگری غیر از کرنر نمی توان استفاده نمود. در این مرحله باید جای پیچ ها روی نما یا دیواره داخلی فریم دریچه بازدید فن کویل تعبیه شود، زیرا بعد از عملیات رنگ آمیزی فریم دریچه بازدید فن کویل دچار آسیب دیدگی ناشی از ضربه خواهد شد.

حال زمان ساخت درب دریچه بازدید فن کویل آلومینیومی لولایی می باشد. ابعاد داخلی فریم دریچه بازدید فن کویل در این مرحله از اهمیت خاصی برخوردار می باشد، زیرا با احتساب دومیل بادخور از طرفین و همچنین در نظر گرفتن ضخامت لولا در یکی از اضلاع فریم دریچه بازدید فن کویل نسبت به برش ورق درب دریچه بازدید فنکویل اقدام می گردد.

در ساخت درب دریچه بازدید فن کویل باید دور تا دور محیط درب دریچه بازدید فن کویل به میزان یک و نیم سانت به داخل لبه داشته باشد تا از تاب خوردگی یا دفرمه شدن ساختار درب دریچه بازدید فن کویل جلوگیری کند. در این مدل از دریچه بازدید فن کویل درب این محصول نیازی به هیچ منفذ و شیاری ندارد زیرا دستگاههای فن کویل هوای برگشت دستگاه را توسط کانال مجزای برگشت هوا تامین می کند.

جای قفل های زیمنس دریچه بازدید فن کویل به وسیله برش و خم کاری لبه های ورق به وجود می آید تا قبل از رنگ آمیزی جای قفل ها تعبیه شود. سپس زمان وصل کردن درب دریچه بازدید فن کویل به فریم دریچه بازدید فن کویل می باشد که این کار از طریق لولا های فلزی صورت می پذیرد.

پس از اینکه درب دریچه بازدید فن کویل روی فریم آن تعبیه شد این محصول توسط رنگ پودری الکترواستاتیک پوشانده میشود و درون کوره قرار می گیرد. تنوع رنگ های مختلف باعث می شود که تناسب و هارمونی زیبایی بین نمای سطوح دریچه بازدید فن کویل و نمای اطراف محیط وجود داشته باشد. همچنین تمام سطوح دریچه بازدید فن کویل از هرگونه ضربه و صدمات احتمالی مصون می ماند. پس از اتمام عملیات رنگ آمیزی این محصول درون کاور مشمایی ضربه گیر قرار خواهد گرفت تا صدمه ای به آن نرسد.

الف-۲-طریقه ساخت دریچه بازدید فن کویل شیار موازی وزنه ای 

این مدل دریچه بازدید فن کویل که به درب وزنه ای معروف است دارای فریم کاملاً جدا از بدنه درب می باشد. 

 برای ساخت این دریچه بازدید فن کویل ابتدا سایز حفره ای را که قرار است در این بازدید فن کویل در آن نصب شود به طور صفر به صفر اندازه می زنیم. سپس با احتساب یک سانت بادخور اقدام به برش اضلاع فریم دریچه بازدید فن کویل خواهیم کرد. برش هر ضلع به صورت ۴۵ درجه خواهد بود تا وقتی دو ضلع مجاور هم به یکدیگر وصل می‌شوند زاویه ۹۰ درجه را تشکیل دهند. 

 دو ضلع کنار هم در فریم دریچه بازدید فن کویل به وسیله کرنر های فلزی متصل می گردند. طرز کار این کرنرها به گونه ای است که از هر دو طرف در ریل های قسمت پشتی پروفیل فریم دریچه بازدید فن کویل تداخل پیدا کرده و به صورت پرسی یا فشاری در محل خود ثابت می مانند. 

در این مرحله مهم ترین کار مشخص نمودن جای پیچ ها  بر روی فریم یا اصطلاحاً خزینه پیچ ها می باشد. این مرحله باید قبل از عملیات رنگ آمیزی انجام پذیرد. تعداد پیچ ها بستگی به سایز و ابعاد دریچه بازدید فن کویل دارد. 

 حال نوبت به طراحی و ساخت درب دریچه بازدید فن کویل شیاردار می رسد. بر اساس ابعاد فریم دریچه بازدید فن کویل اقدام به طراحی و ساخت درب این دریچه خواهیم کرد. 

باید خاطر نشان شد که در هر بعد درب دریچه بازدید فن کویل ۲ میلیمتر باید کوچکتر از فریم آن باشد.همچنین یک لبه دو سانتی در طول و عرض درب دریچه بازدید فن کویل تعبیه می گردد. 

همانطور که از نام این دریچه بازدید فن کویل پیداست این محصول دارای درب شیاردار موازی می باشد. در این مرحله ایجاد شیار های گریلی در طول های ۹ و ۱۸ سانتی متر روی درب دریچه بازدید فن کویل انجام خواهد پذیرفت. 

طول هر یک از این شیار های موازی به بزرگ یا کوچک بودن درب به دریچه بازدید فن کویل بستگی دارد. واضح است که در صورت بزرگ بودن سایز درب این مقدار ۱۸ سانتی متر و در صورت کوچک بودن مقیاس درب دریچه بازدید فن کویل این مقیاس به ۹ سانتی‌متر کاهش خواهد یافت. به این کار یعنی ایجاد شیار های ۹ یا ۱۸ سانتی روی درب دریچه بازدید فن کویل عملیات پانچ کاری گفته می شود. به همین دلیل نام دیگر این دریچه بازدید فن کویل، دریچه بازدید فن کویل پانچی میباشد. 

حال به مرحله رنگ آمیزی دریچه بازدید فن کویل شیاردار موازی وزنه ای می رسیم. روی تمام سطوح این دریچه بازدید فن کویل رنگ پودری الکترواستاتیک پاشیده می‌شود و این محصول درون کوره قرار می گیرد و در اصطلاح پخته می شود. 

 از مزایای رنگ الکترواستاتیک این است که می توان از هر کد رنگ مناسب محیط و طبق نظر کارفرما استفاده کرد. عموما از رنگ سفید استفاده می‌شود، اما گاهی اوقات طراح یا آرشیتکت برای تناسب بیشتر و ایجاد هارمونی در محیط از رنگ های فانتزی استفاده خواهد کرد. بنابراین هیچ محدودیتی در کد رنگ مصرفی نخواهیم داشت. پس از رنگ آمیزی دریچه بازدید فن کویل این محصول درون مشماهای حبابدار قرار گرفته تا از هرگونه ضربه و آسیبی در امان بماند. 

الف-۳-طریقه ساخت دریچه بازدید فن کویل شیار موازی لولایی 

این دریچه بازدید فن کویل با درب شیار موازی به عرض ۹ و ۱۸ سانتی متر ساخته شده که البته این درد به صورت لولایی باز و بسته خواهد شد. دریچه بازدید فن کویل شیار موازی لولایی متشکل از یک فریم و یک درب می باشد. برای ساخت این دریچه بازدید فن کویل ابتدا اقدام به ساخت فریم می کنیم. ابعاد فریم بستگی به ابعاد حفره مورد نظر جهت نصب دریچه بازدید به فن کویل دارد. در نتیجه طول و عرض حفره مورد نظر را اندازه گیری کنیم یک سانت کوچکتر برای بادخور اضلاع فریم را برش خواهیم زد. 

اضلاع فریم دریچه بازدید فن کویل از پروفیل آلومینیوم و درب دریچه بازدید فن کویل از ورق آلومینیوم ساخته می شود. هر ضلع از فریم باید دقیقاً ۴۵ درجه بریده شود تا وقتی دو ضلع در کنار یکدیگر قرار می گیرند زاویه ۹۰ درجه را تشکیل دهند. این اضلاع به وسیله کرنر های فلزی که از جنس ورق گالوانیزه می باشد در جای خود تثبیت می شوند. حال ما یک فریم داریم که کاملاً چهارگوش و قائم الزاویه است. 

در همین مرحله اقدام به ایجاد جای پیچ روی فریم دریچه بازدید فن کویل خواهیم کرد، زیرا بعد از عملیات رنگ آمیزی این محصول دچار خراش و صدمه خواهد شد. 

پس از اتمام ساخت فریم دریچه بازدید فن کویل نوبت به ساخت درب شیاردار لولایی می‌رسد. برای این کار ابعاد داخلی فریم را با در نظر گرفتن دو تا سه میلی متر بادخور برای درب دریچه بازدید فن کویل در نظر خواهیم گرفت. به این مقدار از هر طرف ۵/۱ سانتی متر افزوده می شود تا هر چهار بعد درب دریچه بازدید فن کویل به صورت خم کاری در آورده شود و استحکام لازم را با این کار به ساختار درب دریچه بازدید فن کویل خواهیم داد. 

برای شیار دار کردن درب دریچه بازدید فن کویل این محصول را زیر یک پرس مخصوص قرار داده و شیارهای لازم را تعبیه می نماییم. عرض این شیارها بین ۹ و ۱۸ سانتیمتر متغیر می باشد. لازم به ذکر است که عرض شیارها به میزان هوای لازم برای دستگاه فن کویل بستگی دارد. همچنین با توجه به جانمایی دستگاه در سقف محل شیار ها روی درب دریچه بازدید فن کویل  انتخاب می گردد تا به بهترین وجه امکان هوارسانی برای دستگاه فنی ایجاد شود. 

در این مرحله باید به فکر اتصال درب دریچه بازدید فن کویل به فریم این محصول باشیم. این اتصال به وسیله یک لوله های فلزی امکان پذیر می شود. در واقع لولا را از یک طرف به دیواره فریم و از طرف دیگر به دیواره درب دریچه بازدید فن کویل با پرچ نصب می نماییم. 

با به پایان رسیدن مراحل بالا نوبت به رنگ آمیزی دریچه بازدید فن کویل می‌رسد. این محصول باید به وسیله رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش داده شود. پس رنگ پودری را روی تمام سطوح دریچه بازدید فن کویل میپاشیم و محصول را درون کوره قرار می دهیم. از مزیت های رنگ کوره ای الکترواستاتیک این است که میتوان از کد رنگ های متنوع و زیبا برای تناسب با محیط اطراف و همچنین طبق نظر کارفرما استفاده کرد. هرچه کیفیت رنگ و کیفیت اجرا بالاتر باشد عمر مفید این محصول نیز افزایش می یابد و در نتیجه دریچه بازدید فن کویل از آسیب و خراش در امان می ماند. البته لازم به ذکر است که برای این کار پس از بیرون آوردن دریچه بازدید فن کویل از درون کوره آنرا درون مشمای حبابدار پیچیده تا سالم به دست کارفرما رسانده شود.

طریق ساخت دریچه بازدید فن کویل پانچی لولایی 

 دریچه بازدید فن کویل پانچی لولایی در ساختار درب از یک ورق آلومینیومی با پانچ با سوراخ هایی به قطر متفاوت بهره میگیرد.سوراخ های درب این دریچه بازدید فن کویل هوای لازم جهت حفظ تعادل دستگاه فن کویل را از محیط تامین و از معبرِ خود به سمت دستگاه هدایت میکنند.دریچه بازدید فن کویل پانچی لولایی از دو بخش اصلی یعنی درب و فریم تشکیل یافته است.برای تولید آن باید از قطعه فریم اقدام کرد.سایز و اندازه فریم را از چهارچوبه اصلی و جایی که قرار است دریچه بازدید فن کویل پانچی بر روی آن تعبیه شود برداشت می نماییم و این ابعاد را از هر طرف به میزان سه سانت اضافه تر در نظر میگیریم تا پوشش و کاورِ کار در اطراف و حاشیه درب تامین شود.با برش زاویه ی ۴۵ درجه ای در سرهای اضلاع فریم دریچه بازدید فن کویل،این امکان فراهم میگردد که ساختار فریم پس از اتصال اضلاع به هم کاملا گونیا و ۹۰ درجه شود.روش اتصال اضلاع به هم از طریق قطعات فلزی که اصطلاحا کُرنر نامیده میشود صورت میگیرد. 

با توجه به امکان جااندازیِ نقاط جوش و امکان کثیف کاریِ نمای فریم دریچه بازدید فن کویل از هرگونه اتصال جوشی باید پرهیز گردد تا نمای کار به تمیزترین حالت قابل رویت باشد.برای اتصال دریچه بازدید فن کویل پانچی باید از روش پیچ ازرو یا پیچ مخفی بهره گرفت.این جای پیچ ها اگر روی نمای فریم دریچه بازدید فن کویل ایجاد گردد دریچه بصورت پیچ از رو و اگر بر روی دیواره فریم دریچه بازدید فن کویل نصب شود دریچه بصورت پیچ مخفی نصب میگردد.با اتمام ساخت فریم نوبت به ساخت درب دریچه بازدید فن کویل پانچی میرسد.جنس درب از نوع ورق پانچیِ آلومینیومی است.قطر سوراخ ها یا چشمه های پانچ، بنا به مقدار هوای لازم جهت دستگاه از ۶ میل به بالاست.با توجه به لولایی بودنِ مدلِ این دریچه بازدید فن کویل باید درب آنرا با یک لولا به به فریم الحاق کرد.برای اینکه ورق پانچِ درب دریچه بازدید فن کویل دچار تاب خوردگی نشود لبه های محیطی یا کناریِ درب دریچه بازدید فن کویل پانچی به مقدار یک تا دو سانت بصورت ۹۰ درجه خم کاری میشود.از انجا که درب صورت لولا به فریم متصل و بازوبست میشود برای تثبیت درب به فریمِ دریچه بازدید فن کویل از قفل یا قفل های زیمنسی استفاده میشود.تعداد قفل های درب دریچه بازدید فن کویل به سایز و ابعاد درب بسته است.طریقه اتصال لولا به فریم و درب دریچه بازدید فن کویل بصورت پرچ آلومینیومی و ظریف میباشد که زائده های پرچ پس از تکمیل مراحل ساخت دریچه بازدید فن کویل بصورت زننده رویت نشود.پس از اتصال فریم به درب دریچه بازدید فن کویل و الصاق قفل بر روی درب، نسبت به فرایندِ رنگ کاری بر روی سطوح داخلی و بیرونیِ دریچه بازدید فن کویل پانچی اقدام میشود.نوع رنگ از جنس پودری الکتروستاتیک در کدهای متنوع و شیک میباشد که پس از پاشش رنگ بر روی سطوح دریچه بازدید فن کویل پانچی در کوره پخته میشود.برای جلوگیری از ایجاد هرگونه آسیب و صدمه به ساختار دریچه بازدید فن کویل از مشماهای ضربه گیر استفاده میشود.

ساخت دریچه بازدید فن کویل وزنه ای پانچی

دریچه بازدید فن کویل پانچی وزنه ای از یک درب که از ورق پانچ آلومینیومی و یک فریم از پروفیل آلومینیوم تشکیل یافته است.اصلی ترین خصوصیت این دریچه بازدید فن کویل وزنه ای بودن ساختار درب آن است.یعنی برای باز کردن،تعویض و تعمیر دستگاه فن کویل، درب این دریچه بازدید فن کویل بصورت کامل جدا می شود.در تولید این دریچه بازدید فن کویل نیز نخست از ساخت فریم شروع مینماییم.ابعاد فریم از ابعاد حفره مربوطه برداشت میشود و بر اساس این ابعاد اضلاع فریم دریچه بازدید فن کویل برش داده میشوند.پس از برش اضلاع،باید نسبت به برش ۴۵ درجه ای هر یک از دهانه های این اضلاع اقدام گردد که در حالت ترکیبی با یکدیگر زاویه ۹۰ درجه یا قائمه نسبت به هم پیدا نمایند.بعد از برش سرهای اضلاع دریچه بازدید فن کویل پانچی لولایی،برای اتصال گوشه های کار از یک قطعه فلزی بنام گوشه استفاده میگردد تا بدون نیاز به اتصال جوشی بتوان چهارچوبه فریم را به هم متصل کرد و ساختار فریم دریچه بازدید فن کویل را بطور کامل آماده کرد.شکل پروفیل فریم دریچه بازدید فن کویل پانچی وزنه ای به طوری است که در بخش داخلیِ کار یک حالت سه پَری دارد که درب این دریچه بازدید فن کویل بر روی آن به راحتی جانمایی شود و امکان بازوبست پیدا مینماید.پس از آماده شدنِ ساختار فریم باید جای پیچ یا پیچها را بر روی ایجاد نمود.این جای پیچها هم بر روی نما و هم بر روی دیواره داخلیِ فریم دریچه بازدید فن کویل قابل ایجاد است.در این مرحله ساخت فریم پایان یافته و باید نسبت به ساخت درب دریچه بازدید فن کویل اقدام کرد.جنس درب این مدل دریچه بازدید فن کویل از ورق پانچ آلومینیوم با چشمه های مختلف میباشد که هوای مورد نیاز دستگاه فن کویل از این چشمه ها تامین میگردد. ضخامت ورق درب این دریچه بازدید فن کویل به ابعاد آن بستگی دارد.ساخت درب این نوع دریچه بسیار ساده می باشد.در واقع با احتساب ابعاد این دریچه بازدید فن کویل و نیز محاسبه لبه های درب که باید بصورت ۹۰ درجه خم خوردگی پیدا نماید. ساختار ورق درب ان برش خورده و سپس نسبت به خم کاریِ لبه های درب دریچه بازدید فن کویل پانچی اقدام میگردد.از آنجا که نوع درب این ودریچه بازدید فن کویل وزنه ایمی باشد دیگر نیازی به استفاده از اسباب و لوازم اضافه نیست و به سهولت درب این دریچه بازدید فن کویل به صورت وزنه باز یا بسته میگردد.با توجه به نیاز به رنگ آمیزی ساختار دریچه بازدید فن کویل،بدنه این دریچه نیز با استفاده از رنگ کوره ای الکتروستاتیک در کدرنگ های متنوع و شیک قابل رنگ آمیزی است. 

 

برچسب های مرتبط:

 دریچه بازدید

دریچه بازدید داکت اسپلیت

دریچه دسترسی فن کویل

دریچه زیر فن کویل

دریچه بازدید پلاستیکی

دریچه بازدید چوبی

تهویه فراز

===========================================================================================

دریچه بازدید فن کویل

به منظور دسترسی و تعمیر و نگهداری دستگاه فن کویل و دمنده و مکنده هایی که در سقف تعبیه می شوند از این نوع دریچه استفاده می گردد.ابعاد و سایز این دریچه به ابعاد دستگاه دمنده یا مکنده وابسته است. این نوع دریچه از دو نوع لولایی و وزنه ای تشکیل می گردد که هر نوع از این دریچه های لولایی و وزنه ای به انواع مختلف از قبیل گل سقفی ، گریل دار ، معمولی ، مشبک و خطی تقسیم می گردد. البته لازم به ذکر است این نوع دریچه نیز از دو نوع متریال آلومینیومی و چوبی (MDF) ساخته می گردد. برای پوشش دریچه های آلومینیومی از رنگ کوره ای و برای دریچه های چوبی از پوشش پلی یورتان استفاده می گردد.

انواع دریچه بازدید فن کویل آلومینیومی:

۱- دریچه بازدید فن کویل ساده بدون مکش

۲- دریچه بازدید فن کویل ساده با گریل مکش ۹ سانتی

۳- دریچه بازدید فن کویل ساده با گریل مکش ۱۸ سانتی

۴- دریچه بازدید فن کویل خطی یک طرفه

۵- دریچه بازدید فن کویل خطی دوطرفه

۶- دریچه بازدید فن کویل خطی طرح دریچه اسلوت

۷- دریچه بازدید فن کویل مشبک

۸- دریچه بازدید فن کویل گل سقفی(تک گل)

۹- دریچه بازدید فن کویل گل سقفی(دو گل)

۱۰- دریچه بازدید فن کویل خطی کله قتدی

لازم به توصیح است تمام نمونه های دریچه بازدید فن کویل که ذکر شد را هم میتوان بصورت وزنه ای و هم بصورت لولایی با قفل تولید و عرضه کرد.

 مشخصات فنیِ دریچه های بازدید فن کویل:

دریچه بازدید فن کویل ساده:

برای بازدید و تعمیر فن کویل هایی که مکش و تامینِ هوای سیستم برگشت از طریق داکتی که به فضای محیط مرتبط است، نیازی به ایجاد منفذ روی درب دریچه بازدید فن کویل نیست و درب دریچه بصورت ورق ساده و بدون شیار ساخته می گردد.

دریچه بازدید فن کویل ساده با دو مدل وزنه ای و لولایی با قفل زیمنس تولید می گردد. دریچه بازدید فن کویل لولایی به وسیله قفل زیمنس بسته می گردد اما دریچه بازدید وزنه ای هنگام تعمیر یا بازدید فن کویل، کاملا از چهارچوب فریمِ دریچه جدا و بعد از بازدید مجددا در محل خود جانمایی می گردد.

دریچه بازدید فن کویل ساده را می توان هم بصورت پیچ از رو و هم بصورت پیچ از داخل( پیچ مخفی) ،در جای خود نصب کرد.

بنا به ابعاد دریچه بازدید فن کویل ،ضخامت ورقِ دربِ دریچه تعیین می گردد.

فریم دریچه بازدید فن کویل با دوسایز ۳ و ۵ سانتی قابل عرضه میباشد.

سطح دریچه بازدید فن کویل با رنگ کوره ای در رنگهای متنوع از قبیل سفید،کرم،مشکی،طوسی و… پوشش داده می گردد.

دریچه بازدید فن کویل ساده با گریل ۹ و ۱۸ سانتی

از دریچه بازدید فن کویل ساده با گریل ،برای بازدید و تعمیرِ فنکویل هایی که باید هوای برگشت از طریق دریچه بازدید به دستگاه برسد استفاده می گردد. ساختارِ این دریچه به لحاظ شکلی بسیار شبیه به دریچه بازدید فن کویل ساده است. گریل ها یا شیار این نوع دریچه بازدید در طولهای ۹ و ۱۸ سانتی روی درب دریچه بصورت عمودی یا افقی قابل ایجاد است. عرص گریل و تعداد گریل های روی درب دریچه بازدید فن کویل به قدرت مکشِ دستگاه فن کویل مربوط است، یعنی هرچه قدرت مکش دستگاه بالا باشد تعداد گریل های ایجاد شده در بدنه درب دریچه بازدید بیشتر می گردد، گاهی اوقات این گریلها در یک ردیف و بعضی اوقات در دو ردیفِ موازی روی درب دریچه بازدید فن کویل ایجاد می گردد که هوای لازم برای مکش دستگاه به وفور و میزان مورد نیاز در دسترس دستگاه قرار گیرد. اگر قرار باشد یک ردیف گریل روی درب دریچه بازدید فن کویل ایجاد شود این یک ردیف را هم می توان در آکس درب دریچه بازدید فن کویل و هم در یک سومِ عرضِ درب دریچه بازدید فن کویل ایجاد کرد.محل ایجاد گریل روی درب دریچه بازدید فن کویل دلایل مختلفی دارد که از جمله مهمترین دلایل می توان به نزدیکیِ مجرای ورود هوا به نقطه ی مکنده ی دستگاه اشاره کرد.

درب دریچه بازدید فن کویل با گریل را می توان هم به صورت لولایی و هم به صورت وزنه ای تعبیه کرد، البته اگر فاصله ی زیر دستگاه فن کویل با افقِ سقفی که قرار است دریچه بازدید فن کویل در ان نصب گردد کم باشد امکانِ استفاده از دریچه وزنه ای وجود ندارد و الزاما باید از درب لولایی استفاده کرد که بازشوی درب دریچه بازدید فن کویل به بیرون باشد و هیچ محدودیتی برای باز کردن درب دریچه بازدید فن کویل وجود نداشته باشد.

دریچه بازدید فن کویل را هم می توان بصورت پیچ از رو نصب کرد و هم بصورت پیچ از داخل(پیچ مخفی)، که حالتِ پیچ از تو باعث می گردد نمای دریچه شکیل تر به نظر برسد، اما عمدتا در دریچه بازدید فن کویل لولایی به خاطر محدودیت در نصب، حالت پیچ از رو به کار میرود.

فریم دریچه بازدید فن کویل ساده با گریل به دوصورت ۳ و ۵ سانتی قابل تولید و عرضه است.

در حالتی که درب دریچه بازدید فن کویل با گریل، بصورت لولایی ساخته میشود درب دریچه بازدید فن کویل با قفل های زیمنس که روی درب دریچه تعبیه میشود قابل باز و بسته شدن است.

سطح دریچه بازدید فن کویل ساده گریل دار، به وسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع از قبیل سفید، کرم،قهوهای، مشکی،طوسی و… قابل رنگ امیزی و ارایه است.

دریچه بازدید فن کویل خطی یک و دوطرفه 

از دریچه بازدید فن کویل خطی نیز جهت تعمیر و بازدید دستگاههایی که لزوما باید هوای برگشت را از محیط زیرِ فن کویل دریافت کنند استفاده می گردد.این نوع دریچه بازدید فن کویل در واقع ترکیبی از دریچه بازدید ساده با دریچه خطی یک یا دوطرفه است.

دریچه خطی منصوب بر روی بدنه ی اصلیِ دریچه بازدید فن کویل با منافذی موازی و ابعادی متناسب با بدنه ، این امکان را می دهد که هوای کافی جهت پشتیبانیِ هوای برگشتِ دستگاه ،بطور مستقیم توسط دریچه بازدید فن کویل از محیط تامین گردد.

درب دریچه بازدید فن کویل خطی به دو صورتِ وزنه ای و لولایی باز و بسته می گردد.

فریم دریچه بازدید فن کویل خطی نیز با دو سایز ۳ و ۵ سانتی قابل تولید است.

دریچه بازدید فن کویل خطی یک طرفه با زاویه ای که دارد می تواند هوا را از یک سو مکش کند و بیشتر در جاهایی که یک بُعد دریچه به دیوار نزدیک است استفاده می شدود.

دریچه بازدید فن کویل خطی دوطرفه نیز بصورتِ زاویه دار از دوطرف هوای محیط را وارد محفظه ی دریچه بازدید فن کویل میکند و این دریچه بیشتر در جاهایی استفاده می گردد که دریچه بازدید فن کویل از دیوارها فاصله لازم را دارد و از هر دوطرف هوای محیط را جذب می کند.

دریچه بازدید فن کویل خطی را هم می توان بصورت پیچ از رو و هم بصورت پیچ مخفی نصب و تعبیه کرد.

اگر درب دریچه بازدید فن کویل خطی لولایی باشد برای قفل کردنِ آن از قفل زیمنسی استفاده می گردد.

سطحِ بدنه ی دریچه بازدید فن کویل خطی ،بوسیله رنگ کوره ای در رنگ های متنوع متناسب با رنگ فضای محیط قابل رنگ آمیزی است.

تعداد قفل های دریچه بازدید فن کویل متناسب با ابعاد دریچه می تواند متغیر باشد.

ضخامت ورق آلومینیومِ استفاده شده در بدنه دریچه بازدید فن کویل خطی بسته به ابعاد دریچه بازدید قابلِ افزایش است.

دریچه بازدید فن کویل مشبک 

دریچه بازدید فن کویل مشبک برای بازدید و تعمیرِ دستگاههایی استفاده می گردد که هوای برگشتِ دستگاه را با کمترین مزاحمت و بیشترین مقدار به دستگاه منتقل کنند.

در واقع شبکه های موجود در قسمتِ مشبکِ دریچه بازدید فن کویل جریانِ هوا را بصورت مستقیم و آزاد به دستگاه تزریق می کند و از هر گونه افت فشار جلوگیری به عمل می آورد.

از دریچه بازدید فن کویل مشبک همچنین برای هماهنگیِ بیشترِ نمای دریچه بازدید فن کویل با دریچه دمنده مشبک استفاده می گردد.

دریچه بازدید فن کویل مشبک نیز دریچه ای است از ترکیبِ یک دریچه بازدید فنکویل ساده و دریچه مشبک، که ابعاد دریچه مشبک باید با ابعاد دریچه اصلیِ بازدید فن کویل متناسب و هماهنگ باشد که هم ترکیبِ نمای دریچه بازدید فن کویل دارای تناسب باشد و هم میزانِ هوای ورودی از قسمت دریچه مشبک به داخل محفظه ی دریچه بازدید کنترل و مدیریت شود.

دریچه بازدید فن کویل مشبک از دو نوع فریم ۳ و ۵ سانتی قابلیتِ تولید و عرضه دارد.

درب دریچه بازدید فن کویل مشبک به دو صورت وزنه ای و لولایی با قفل زیمنس تعبیه می گردد.

دریچه بازدید فن کویل مشبک هم بصورتِ پیچ از رو و هم بصورت پیچ مخفی قابل نصب است.

بدنه دریچه بازدید فن کویل مشبک در رنگ های گوناگون و متناسب با محیط سطح بصورت رنگ کوره ای پوشش داده می گردد.

قسمت اصلی و داخلیِ دریچه بازدید فن کویل معمولا از ورق آلومینیوم به ضخامت یک میل تولید می گردد، که این ضخامت با توجه به ابعادِ دریچه بازدید فن کویل قابل افزایش است.

در صورتیکه درب دریچه بازدید فن کویل مشبک بصورت لولایی باشد برای بستن درب دریچه بازدید فن کویل از قفل زیمنسی استفاده می گردد که تعداد این قفل ها بنا به ابعاد دریچه و کوچکی و بزرگیِ دریچه می تواند متغیر باشد.

دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی

دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی برای بازدید و تعمیرِ دستگاههایی به کار می رود که مکشِ دریچه بازدید فن کویل از طریقِ دریچه خطی کله قندیِ تعبیه شده بر روی بدنه ی دریچه بازدید فن کویل انجام می پذیرد و دلیلِ نامگذاریِ این دریچه بنام دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی نیز وجودِ این دریچه خطی است.

در واقع دریچه خطی کله قندی وظیفه ی هوارسانیِ دریچه بازدید را به عهده میگیرد.

در فضاهایی که از دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی استفاده میشود برای دمشِ هوا نیز از همین نوع دریچه خطی کله قندی استفاده می گردد.

دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی دارای دو مدل درب بصورت لولایی و وزنه ای است.

درب دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندیِ لولایی بوسیله قفل زیمنسی باز و بسته می گردد.

نصبِ دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی به دو صورت پیچ از رو و پیچ مخفی در محل خود نصب و تعبیه می گردد.

سطوح دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی با رنگ کوره ای در انواع رنگهای متنوع از قبیل سفید،کرم و… قایل رنگ آمیزی است.

ورقِ قسمت داخلیِ درب دریچه بازدید فن کویل خطی عمدتاً دارای ضخامتِ یک میلیمتر است اما درصورت بالا بودنِ سایز و ابعاد دریچه بازدید فن کویل این ضخامت می تواند بیشتر شود.

دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی از دو نوع فریم به اندازه های ۳ و ۵ سانتی درست می گردد.  دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی

دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی برای بازدید و تعمیرِ دستگاههایی به کار می رود که مکشِ دریچه بازدید فن کویل از طریقِ دریچه خطی کله قندیِ تعبیه شده بر روی بدنه ی دریچه بازدید فن کویل انجام می پذیرد و دلیلِ نامگذاریِ این دریچه بنام دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی نیز وجودِ این دریچه خطی است.

در واقع دریچه خطی کله قندی وظیفه ی هوارسانیِ دریچه بازدید را به عهده میگیرد.

در فضاهایی که از دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی استفاده میشود برای دمشِ هوا نیز از همین نوع دریچه خطی کله قندی استفاده می گردد.

دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی دارای دو مدل درب بصورت لولایی و وزنه ای است.

درب دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندیِ لولایی بوسیله قفل زیمنسی باز و بسته می گردد.

نصبِ دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی به دو صورت پیچ از رو و پیچ مخفی در محل خود نصب و تعبیه می گردد.

سطوح دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی با رنگ کوره ای در انواع رنگهای متنوع از قبیل سفید،کرم و… قایل رنگ آمیزی است.

ورقِ قسمت داخلیِ درب دریچه بازدید فن کویل خطی عمدتاً دارای ضخامتِ یک میلیمتر است اما درصورت بالا بودنِ سایز و ابعاد دریچه بازدید فن کویل این ضخامت می تواند بیشتر شود.

دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی از دو نوع فریم به اندازه های ۳ و ۵ سانتی درست می گردد.

دریچه بازدید فن کویل طرح اسلوت 

در فضاهایی که برای دمشِ هوای دستگاههای فن کوئل از دریچه اسلوت استفاده گردیده، برای هماهنگی و تناسب بیشتر در طراحیِ داخلی و معماریِ ساختمان، برای مدلِ دریچه بازدید فن کویل نیز از مدلِ خطیِ اسلوت استفاده می گردد.

در واقع دریچه طرح اسلوت که بر روی بدنه دریچه بازدید نصب می گردد وظیفه هوارسانیِ برگشتِ دستگاه را به عهده میگیرد.

زیبایی و دکوراتیو بودنِ دریچه طرح اسلوت بر روی دریچه بازدید فن کویل اسلوت از جمله مزایای اصلیِ این نوع دریچه بازدید است.

جنس دریچه بازدید فن کویل طرح اسلوت از آلومینیوم است.

فریمِ دریچه بازدید فن کویل طرح اسلوت به دو صورتِ ۳ و ۵ سانتی قابلِ ساخت است.

درب دریچه بازدید فن کویل طرح اسلوت به دو صورت وزنه ای و لولایی ساخته می گردد، که در نوعِ لولایی ، درب دریچه بازدید فن کویل با قفل های زیمنسی که بر روی درب تعبیه شده،باز و بسته می گردد.

سطحِ کلیِ بدنه دریچه بازدید فن کویل طرح اسلوت بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع پوشش داده میشود.

تعدادِ قفل های دربِ دریچه بازدید فن کویل طرح اسلوت معمولا دو عدد است که بنا به بزرگیِ درب دریچه، این تعداد بیشتر هم می کردد.

دریچه بازدید فن کویل طرح اسلوت به دو صورتِ پیچ از رو و پیچ از داخل( پیچ مخفی) در محلِ مورد نظر نصب و تعبیه می گردد.

دریچه بازدید فن کویل گل سقفی

دریچه بازدید فن کویل گل سقفی دارای کادر محیطی بصورتِ پرّه ی پله ای رو به داخل در یک ردیف یا دو ردیف در حاشیه یا داخلِ درب دریچه بازدید است.

این حفره ی چهارگوشِ یک و دوردیفه درواقع منفذِ ورود هوای برگشت دریچه بازدید فن کویل است.

در اصطلاحِ کارگاهی، به هر یک از این حفره های ورودِ هوا گل سقفیِ دریچه بازدید فن کویل می گویند.

اگر این حفره ی چهارگوش بصورت واحد باشد به این نوع دریچه بازدید، دریچه بازدید فن کویل تک گل، و اگر این حفره چهارگوش بصورت دوبل بر روی دریچه بازدید فن کویل تعبیه گردد، دریچه بازدید فنکویل را دریچه بازدید فن کویل دوگل نامیده می گردد.

درب دریچه بازدید فن کویل گل سقفی نیز با دو حالت وزنه ای و لولایی باز و بسته می گردد.

برای کاربردهای گوناگون می توان فریمِ  دریچه بازدید فن کویل را به دو صورت ۳ و ۵ سانتی استفاده کرد.

جنس دریچه بازدید فن کویل گل سقفی تماماً از آلومینیوم بوده و بسته به ابعاد دریچه بازدید فن کویل می توان ضخامت ورقِ درب آن را بالاتر انتخاب کرد.

پوششِ بدنه ی دریچه بازدید فن کویل از رنگ کوره ای در انواع متنوع از قبیل سفید، کرم و… است.

دریچه بازدید فن کویل گل سقفی را می توان بصورت پیچ مخفی یا پیچ از رو در محل خود نصب کرد.

دریچه بازدید فن کویل پرّه z 

دریچه بازدید فن کویل پرّه zاز جمله دریچه هایی است که شیارهای ورود هوا به داخل محفظه دریچه بازدید بصورت گریل های پرّه ای با طرحِ خم به شکل z ساخته می گردد.

این پرّه های zشکل بصورت موازی در یک وجه یا دو وجهِ طولِ درب دریچه بازدید فن کویل تعبیه می گردد و امکانِ ترددِ هوا به داخل و بیرونِ دستگاه فن کویل را ایجاد می کند.

تعدادِ پرّه های zدر روی دریچه بازدید فن کویل به میزانِ فشارِ مکشِ دستگاه بستگی دارد.

برای شکیل شدنِ نمای دریچه بازدید فن کویل می توان این شیارهای پرّه zرا در دو سمتِ درب دریچه بازدید فن کویل تقسیم کرد.

درب دریچه بازدید فن کویل پره zهم بصورت وزنه ای باز و بسته می گردد و هم بصورت لولایی.

رنگ کوره ای بر سطح دریچه بازدید فن کویل پرّه zاین امکان را می دهد که دریچه هم نمای شکیل پیدا کند و هم تنوع نمایش برای کرد انواع دریچه بازدید فن کویل در رنگ های مختلف از قبیل سفید، کرم و…ایجاد شود.

درب دریچه بازدید فن کویل لولایی عموماً دارای دو قفل زیمنسی است که تعداد قفل های دریچه بازدید فن کویل می تواند با افزایش سایزِ ابعاد دریچه می تواند بیشتر گردد.

ضخامت درب دریچه بازدید فن کویل پرًه zاز ورق آلومینیوم و فریم دریچه بازدید فن کویل پرّه  zنیز با دو نوع پروفیلِ ۳ و ۵ سانتی ساخته می گردد.

برای نصب دریچه بازدید فن کویل هم می توان به روش پیچ از رو اقدام کرد و هم می توان بصورت پیچ مخفی اقدام کرد.

دریچه بازدید فن کویل ترکیبی 

 

در دستگاههای فن کویلی که نیاز به منفذِ ورودیِ هوای زیادی به داخلِ محفظه ی داخلیِ فن کویل وجود دارد برای حفظِ استانداردِ ورودیِ هوا و همچنین شکیل تر شدنِ نمای بیرونیِ دریچه بازدید فن کویل از دریچه بازدید فن کویل ترکیبی استفاده می گردد.

برای مثال، بر روی درب دریچه بازدید فن کویل می توان از شیارهای پرّه z، در کناره های طولیِ درب دریچه بازدید و ورق پانچ در قسمت داخلیِ درب استفاده کرد.

درب دریچه بازدید فن کویل ترکیبی هم بصورت وزنه ای و هم بصورت لولایی تولید می گردد.

برای بازوبست کردنِ درب لولاییِ دریچه بازدید فن کویل ترکیبی می توان از قفل زیمنسی استفاده کرد.

بدنه ی دریچه بازدید فن کویل ترکیبی در رنگ های متنوع بصورت رنگ کوره ای قابل پوشش است.

برای فریم دریچه بازدید فن کویل ترکیبی از دو نوع فریمِ ۳ و ۵ سانتی استفاده می گردد.

جنس دریچه بازدید فن کویل ترکیبی از آلومینیوم با پوشش رنگ کوره ای است.

دریچه بازدید فن کویل ترکیبی را بصورت پیچ از رو و پیچ مخفی نصب می کنند.

دریچه بازدید فن کویل چوبی

در محیط هایی که در طراحیِ دیوارها و کفِ آنها از چوب استفاده شده برای تناسب در نمای داخلیِ آن فضا، الزاما باید برای پوشش محفظه داخلیِ دستگاه فن کویل بلید از دریچه بازدید فن کویل چوبی( ام دی اف) با پوشش رنگ ضدآب استفاده کرد.

دریچه بازدید فن کویل چوبی ماهیتاً از جنس ام دی اف ساخته می گردد.

با توجه به پیشرفت فن آوری در ساخت ماشین آلات نوین، ساخت دریچه های چوبی(ام دی اف) وارد مراحل پیشرفته و نوین گردیده است.

با توجه به ویژگیِ دکوراتیوِ دریچه بازدید فن کویل چوبی، این موضوع بطور خاص باعث استقبال کارفرمایان، مهندسینِ آرشیتکت نسبت به کاربردِ این نوع دریچه بازدید فن کویل گردیده است.

استفاده از دستگاههای cncباعث گردیده ساختِ دریچه بازدید فن کویل چوبی در انواع مدلها قابلیت پیدا کند.

دریچه بازدید فن کویل چوبی داری دو قطعه از جمله فریمِ چوبی و درب دریچه بازدیدِ چوبی است که هر دو قطعه می تواند با طرح و رنگ های متنوع طراحی و ساخته شود.

مهمترین نکته در ساختِ دریچه بازدید فن کویل چوبی این مطلب است که رنگِ سطحِ دریچه بازدید فنکویل حتماً و لزوماً ضدآب باشد تا در برابرِ رطوبت و نم مقاومت کافیراز خود نشان دهد.

با توجه به ظاهرِ دکوراتیوِ دریچه بازدید فن کویل چوبی، استفاده ازآن در تمام مناطق کشور رواج دارد، اما به لحاظ ماهیتِ چوبیِ این دریچه و مقاومتِ ان در برابرِ رطوبت و هوای شرجی،لذا بیشترین کاربردِ دریچه بازدید فن کویل چوبی در مناطق شمالی و جنوبیِ کشور است.

دریچه بازدید فن کویل استیل

دریچه بازدید فن کویل استیل در فضاهایی با کاربریِ بهداشتی مثل اتاق های تمیز و یا محیط هایی که فنکویل در سقف فضایی با آلایندگیِ اسیدی و… بطورِ ویژه کاربرد دارد.

جنس دریچه بازدید فن کویل استیل از ورق استیل نگیر با عیار ۳۰۴ یا ۳۱۶ است.

جنس تمام اجزا دریچه بازدید فن کویل استیل،از جمله لولای درب دریچه بازدید باید بصورت تمام استیل بکار رود.

کلیه مقاطع دریچه بازدید فن کویل استیل شامل فریم و درب دریچه بازدید فن کویل استیل،در اندازه های دلخواه و سفارشی قابل تولید و عرضه است.

درب دریچه بازدید فن کویل استیل به دو صورتِ وزنه ای و لولایی قابل ساخت است.

دریچه بازدید فن کویل استیل را هم بصورت پیچ ازرو و هم بصورت پیچ ازتو (پیچ مخفی) در محل خود تعبیه می کنند.

دریچه بازدید فن کویل پی وی سی 

این دریچه بازدید فن کویل ماهیتاً از پی وی سی ساخته می گردد.بنا به شکل پذیریِ پی وی سی توسطِ دستگاههای سی ان سی می توان نقوش و طرح های جذاب و دکوراتیوی را روی آن اِعمال کرد.

دریچه بازدید فن کویل پی وی سی نیز همچون بقیه ی انواع دریچه بازدید فن کویل دارای یک فریم که بعنوان قاب نیز از آن نام برده می گردد است. این قاب،وزنِ درب دریچه بازدید فن کویل پی وی سی را بر روی خود تحمل کرده و در واقع درب دریچه بر روی آن سوار می گردد.

همانطور که اشاره گردید با دستگاه سی ان سی همزمان بر روی درب و قابِ دریچه بازدید فن کویل می توان به اصطلاح ابزارِ فانتزی با طرح ها و نقوشِ مختلف اجرا کرد.

از جمله مزایای دریچه بازدید فن کویل پی وی سی می توان به خاصیتِ ضدآب بودنِ آن اشاره کرد.در واقع این دریچه، هم ماهیتِ مشابه با ام دی اف را دارا است و هم ویژگیِ ضدآب بودن را دارد.

دریچه بازدید فن کویل پی وی سی در ابعاد مختلف و در نمونه های متنوع تولید و عرضه می گردد.

دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی 

با توجه به ماهیت دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی ،می توان اذعان کرد که این دریچه بازدید فن کویل در برابر رطوبت و نشت آب از لوله های تاسیسات، مورد توجهِ ویژه ی مهندسین و کارفرمایان قرار گرفته است.

ساختار دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی، از یک فریم و یک دربِ بازشونده تشکیل شده است.لازم به ذکر است درب دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی هم بصورت لولایی و هم بصورت وزنه ای قابل ساخت و تعبیه است.

ماهیت جنس دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی از مواد پلیمری بنام ABS است.لازم به ذکر است چگالیِ  بالای مواد اولیه ی پلاستیکی در ساختارِ بدنه دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی،باعث افزایش کیفیت و مرغوبیتِ دریچه بازدید فن کویل پلاستیکیِ تولیدیِ این شرکت گردیده است.

از دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی بیشتر در شهرهای شمالی یا جنوبی که دارای رطوبت بالایی می باشند و امکانِ استفاده از دریچه آلومینیومی یا چوبی وجود ندارد،استفاده می گردد.یکی از دلایلی که از دریچه چوبی نیز برای بازدید فنکویل در این شهرها استفاده نمیگردد،احتمال نشت آب از لوله های تاسیسات فن کویل است که باعث طبله کردنِ بدنه ی دریچه بازدید فن کویل چوبی می گردد.

همچنین از دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی در محیط هایی مثل استخرها، سرویس های بهداشتی و… که رطوبت در این محیط ها بالاست مورد استفاده قرار می گیرد.

فریم دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی به اندازه ۳ الی ۳.۵ سانت عرض دارد که این عرض باعث پوششِ حفره ی حاشیه ی دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی می گردد.

دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی بوسیله پیچ در محلِ حفره ی خود نصب و تعبیه می گردد.

از جمله مزایای مهم دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی، وزن سبکِ آن است که این موضوع به خودیِ خود باعثِ نصب سریع و آسان و همچنین کم خطر بودنِ استفاده از دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی می گردد،چون وزن سبک مانع از افتادن یا جداشدن از سقف می گردد.

از جمله ویژگی های مهمِ دیگرِ استفاده از دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی، قیمت مقرون به صرفه ی آن است.

لازم به ذکر است با توجه به نمای ظاهری و مطلوب دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی نیازی به استفاده از مقوله رنگ بر سطح این دریچه نیست.

درب دریچه بازدید فن کویل هم می تواند بصورت کاملا بسته طراحی و ساخته شود و هم بصورت گریل دار و شبکه ای که امکان ورود هوا به محفظه فنکویل را نیز ایجاد کند تولید گردد.

دریچه بازدید فن کویل مشابه لولا

در مواردی که بخواهیم درب دریچه بازدید فن کویل بصورت وزنه ای جابجا شود و از طرفی نیز این امکان وجود نداشته باشد که درب دریچه بازدید فن کویل به خاطر فاصله ی کمِ دستگاه با فریم دریچه بازدید فن کویل به سمت بالا حرکت داده و درب باز شود،الزاما و اجبارا باید درب دریچه بازدید فن کویل باید بصورت مشابه لولا تعبیه گردد.یعنی به جای لولا در یک طول از فریم دریچه بازدید فن کویل یک نشیمن گاه از پرفیلِ “سه پری” نصب می گردد و درب دریچه بازدید فن کویل بصورت مشابه لولا بر روی این نشیمن گاه می نشیند و در زمان نیاز،درب دریچه بازدید فن کویل بصورت وزنه ای از این نشیمن جدا و باز می گردد.نکته مهم در عملکردِ این دریچه بازدید فن کویل در اینجا اینستکه به جای اینکه درب به سمت بالا و داخلِ سقف کاذب رانده شود بطور کامل به سمت پایین هدایت و از فریم دریچه بازدید فن کویل جدا می گردد که البته این موضوع به خودیِ خود یک مزیت محسوب می گردد و ساختارِ  رنگِ بدنه ی درب دریچه بازدید فن کویل از هر نوع آسیبی در امان می ماند.جالب اینجاست که علیرغمِ وزنه ای بودنِ سیستمِ بازوبسته شدنِ درب دریچه بازدید فن کویلِ مشابه لولا،در سوی دیگرِ درب این نوع دریچه بازدید فن کویل از قفل زیمنس برای بستنِ درب دریچه بازدید فن کویل و اتصال آن به به فریم دریچه بازدید فن کویل استفاده می گردد.این قفل ها نگهداریِ درب را بر روی قریم دریچه بازدید فن کویل تضمین می کنند و عملیات جداسازیِ درب دریچه بازدید فن کویل از فریم با باز شدنِ این قفل ها شروع می گردد.

این نوع دریچه بازدید فن کویل تنها مدلی است که هم بصورت وزنه ای و هم بصورت قفلی عمل می کند.از نکات جالبِ دیگرِ این دریچه بازدید فن کویل اینستکه تمامیِ مدلها از جمله درب دریچه بازدید فن کویلِ شیار موازی،درب دریچه بازدید فن کویلِِ خطی،درب دریچه بازدید فن کویلِ مشبک،درب دریچه بازدید فن کویل گل سقفی،درب دریچه بازدید فن کویل پانچی و دیگر مدلهایی که در انواع مختلف و در قسمت های بالاتر ذکر شده بود،به این روش قابل ساخت و تولید است.طریقه ساخت این دریچه بازدید فن کویل نیز ابتدا با سایز محل جانماییِ دریچه بازدید فن کویل آغاز می گردد.سپس اضلاعِ فریم دریچه بازدید فن کویل را به میزان نیم سانت بادخوردار از طرفین برش و در مرحله بعد تمام این اضلاع را به هم متصل می کنیم و چهارچوبه ی فریم دریچه بازدید فن کویل پدید می آید.با تکمیل ساخت فریم به سراغ تعبیه نشیمنگاهِ درب دریچه بازدید فن کویل می رویم.این نشیمن گاه از یک سه پری آلومینیومی به طول فریم تشکیل شده.بعد از نصب سه پری با توجه به ابعاد داخلیِ فریم درب دریچه بازدید فن کویلِ مشابه لولا را ساخته و دریچه بازدید فن کویل اماده اجرای عملیات رنگ می گردد.نوع رنگ پوشش دریچه بازدید فن کویل مشابه لولا از نوع پودری الکتروستاتیک است که در کوره پخته و بصورت رنگ کوره ای رنگ کاری می گردد.لازم به ذکر است این مدل دریچه بازدید فن کویل را هم از جنس چوب،هم از جنس آلومینیوم و هم از جنس پی وی سی میتوان تولید و عرضه کرد،

روش های ساخت انواع دریچه بازدید فن کویل:

الف- روش ساخت دریچه بازدید فن کویل ورقی(آهنی):

برای ساخت این نوع دریچه بازدید فن کویل برای تمام اجزا اعم از درب دریچه بازدید فن کویل و فریمِ دریچه بازدید فن کویل از ورق روغنی یا گالوانیزه استفاده می گردد.

با توجه به میزان عرض فریم دریچه بازدید فن کویل که عمدتاً ۳ سانت است،ورقی که برای فریم دریچه بازدید فن کویل نیاز هست را به میزان لازم برش می دهیم و با خَمکاریِ لبه های ورقِ فریم دریچه بازدید فن کویل ،ساختارِ فریم آماده می گردد.

ورقِ خم شده ی فریم دریچه بازدید فن کویل ،بر اساس ابعاد دریچه بازدید فن کویل ،برش داده شده و بصورت چهارگوش با زاویه قائمه(گونیا)به هم متصل می گردد.بعداز ساخت فریم دریچه بازدید فن کویل ،نوبت به مرحله ی طراحی و ساخت درب دریچه بازدید فن کویل آهنی می رسد.

ابعاد درب دریچه بازدید فن کویل نیز بر اساس ابعاد تودرتوی فریم دریچه بازدید فن کویل بدست می آید.

اگر درب دریچه بازدید فن کویل بصورت لولایی باشد،باید در یک بُعد ازدرب دریچه بازدید فن کویل از لولا استفاده کرد.در واقع درب دریچه بازدید فن کویل بوسیله لولا به فریم وصل و توسط قفل زیمنسی، بسته و قفل می گردد.

بر روی درب دریچه بازدید فن کویل بر اساس نیاز و درخواست کارفرما هر نوع شیار و معبر هوایی را می توان ایجاد کرد.

اگر درب دریچه بازدید فن کویل وزنه ای باشد،درب دریچه بازدید فن کویل ،زمان بسته یا باز بودن اتصالِ جدانشدنی ندارد و درب دریچه بازدید فن کویل با نشستن در نشمین گاهِ فریم دریچه بازدید فن کویل بسته و با بلند کردنِ آن باز می گردد.

مرحله ی بعدی در ساخت دریچه بازدید فن کویل آهنی،رنگ کاریِ آن است.نوع رنگِ مصرفی جهت دریچه بازدبد فن کویل آهنی،رنگ پودری استاتیک است که پس از پاشیدن و پخت رنگ در کوره،دریچه بازدید فن کویل ، آماده ی بسته بندی و تحویل می گردد.

جای پیچ را هم می توان روی نما و هم در دیواره ی داخلیِ فریمِ دریچه بازدید فن کویل نصب کرد.

کیفیت رنگ دریچه بازدید فن کویل ورقی،از جمله نکات مهم در مراحل ساخت دریچه بازدید فن کویل است.

ابعاد قسمت فرورونده دریچه بازدید فن کویل آهنی،باید در حدِ یک سانت کمتر از ابعادِ تودرتوی قاب دریچه بازدید فن کویل باشد تا دریچه بازدید فن کویل به راحتی در محل خود نصب و تعبیه گردد.

الف-۱طریقه ساخت دریچه بازدید فن کویل آهنی ساده لولایی: 

این دریچه بازدید فن کویل ساده آهنی ماهیتاً از ورق روغنی با پوشش رنگ کوره ای تشکیل شده است،

برای ساخت این دریچه بازدید فن کویل ابتدا باید فریم دریچه بازدید فن کویل را طراحی و ساخت.با توجه به ورقی بودنِ ساختارِ این دریچه بازدید فن کویل به راحتی می توان عرضِ فریمِ این دریچه بازدید فن کویل را بصورت متغیر در سایزهای گوناگون طراحی و تولید کرد.البته سایز اصلیِ فریمِ این دریچه بازدید فن کویل دقیقا به ابعاد کلافِ زیرِکارِ دریچه بازدید فن کویل بر میگردد. یعنی ابعادِ قسمت فرورونده ی فریمِ دریچه بازدید فن کویل به میزانِ نیم سانت از هرطرف باید در قیاس با ابعاد خودِ کلاف زیرکار کوچکتر طراحی شود تا پس از ساختِ دریچه بازدید فن کویل ،نصابِ دریچه بازدید فن کویل در زمان اجرا و نصب دریچه بازدید فن کویل به سهولت بتواند مراحل نصب دریچه بازدید فن کویل را به انجام و پایان رساند.

همانطور که اشاره گردید با توجه به آزادیِ عمل در ساختِ فریم با عرض ها و ابعاد مختلف به راحتی می توان این عرض را در سایز ۳ تا ۵ سانت اجرایی کرد.برای استحکامِ بیشترِ ساختار فریم دریچه بازدید فن کویل آهنی، در دورتادورِ فریم دریچه بازدید فن کویل یک لبه ی نیم سانتی از بیرون به داخل ایجاد می گردد که این لبه علاوه بر استحکام فریمِ دریچه بازدید فن کویل می گردد،بلکه باعث زیبایی و شکیل تر شدنِ ساختارِ کلیِ دریچه بازدید فن کویل نیز می گردد.

برای ساختارگیریِ فریم دریچه بازدید فن کویل اضلاعِ منفک را با دستگاه نقطه جوش با کُرنرهای ورقی از داخل،به هم متصل و به فریمِ دریچه بازدید فن کویل شکل چهارضلعی می بخشند که این فریمِ دریچه بازدید فن کویل بصورت کاملا گونیا و قائم الزاویه مونتاژ می گردد.

پس از طراحی و مونتاژ فریم دریچه بازدید فن کویل نوبت به طراحی و ساخت درب دریچه بازدید فن کویل آهنیِ ساده لولایی می رسد. ساختار درب این نوع دریچه بازدید فن کویل کاملا ساده و بدون شیار (کاملافِلَت) است، زیرا هوای مورد نیاز برای سیستم برگشت دستگاه فن کویل بصورت کامل از طریق داکت هوای مجزا که به واحد مسکونی یا تجاری مرتبط است تامین می گردد و نیازی به شیار یا سوراخ بر روی سطح درب دریچه بازدید فن کویل ناست.

ضخامت ورق درب دریچه بازدید فن کویل معمولا یک میل در نظر گرفته می گردد،اما بنا به بزرگ یا کوچک بودنِ ابعاد دریچه بازدید فن کویل می توان ضخامت ورق درب دریچه بازدید فن کویل را تغییر داد.بدیهی است هرچه ابعاد دریچه بازدید فن کویل بزرگتر باشد ضخامت ورق مصرفی برای ساخت دریچه بازدید فن کویل نیز بیشتر می گردد.

برای طراحیِ درب دریچه بازدید فن کویل آهنی ساده لولایی حتما باید به ابعاد داخلیِ فریم دریچه بازدید فن کویل دقت کرد.یعنی مبنای ابعاد درب دریچه بازدید فن کویل آهنیدساده لولایی صرفا سایزِ داخلیِ فریمِ این دریچه بازدید فن کویل است.

البته با توجه به لولایی بودنِ درب این دریچه بازدید فن کویل الزاما باید میزان بادخورِ لولا را نیز از ابعاد درب دریچه بازدید فن کویل کسر کرد تا درب دریچه بازدید فن کویل به راحتی در نشیمنِ خود، باز و بسته شود.

معمولا لولا را بر روی طول درب دریچه بازدید فن کویل تعبیه می کنند تا مقاومت بیشتری در زمان باز شدنِ درب دریچه بازدید فن کویل از خود بروز دهد و به راحتی توانِ نگهداریِ درب دریچه بازدید فن کویل را داشته باشد.این لولا از یک سو به طول درب دریچه بازدید فن کویل و از سوی دیگر به یکی از دیواره های طولیِ فریمِ دریچه بازدید فن کویل مرتبط شده و با اتصالِ بدنه دربِ دریچه بازدید فن کویل به فریمِ دریچه بازدید فن کویل قسمتِ عمده ای از مراحل ساخت دریچه بازدید فن کویل آهنی ساده لولایی به انجام می رسد.پس از طراحی و ساخت درب دریچه بازدید فن کویل نوبت به ایجاد سوراخ های محل تعبیه ی قفل های زیمنسی می رسد.تعداد قفل های منصوب بر روی درب دریچه بازدید فن کویل نیز به ابعاد دریچه بازدید فن کویل رابطه مستقیم دارد و هرچه ابعاد دریچه زیر فن کویل بزرگتر باشد تعداد قفل هایی که باید روی دربِ این نوع دریچه بازدید فن کویل تعبیه گردد بیشتر می گردد.

دریچه بازدید فن کویل آهنی ساده لولایی به دو صورتِ پیچ از رو و پیچ مخفی به راحتی بر روی کلافِ کار نصب و تثبیت می گردد.برای جلوگیری از خشدار شدنِ سطوحِ داخلی یا بیرونیِ فریم دریچه بازدید فن کویل آهنی ساده لولایی باید قبل از مراحل رنگ کاری باید نسبت به ایجاد جای پیچ بر روی سطوح فریم این دریچه بازدید فن کویل اقدام کرد،.تعدادِ این جای پیچ ها دقیقا به ابعاد دریچه بازدید فن کویل وابسته است.هرچه ابعاد دریچه بازدید فن کویل بیشتر باشد تعداد و جای پیچ ها بیشتر می گردد.

برای تناسب نمای دریچه بازدید فن کویل با نمای داخلیِ محیط و نیز محافظت سطوح بیرونی و داخلیِ دریچه بازدید فن کویل آهنی ساده لولایی، کلیه سطوح این دریچه بازدید فن کویل بوسیله رنگ کوره ای پودری استاتیک در کدرنگ های متنوع پوشش داده می گردد.

معمولا رنگ دریچه بازدید فن کویل سفید در نظر گرفته می گردد،اما محدودیت یا منعی در کدرنگ از جمله کِرم،قهوه ای سوخته، مشکی یا … وجود ندارد و برای ایجادِ هارمونیِ بیشترِ رنگ دریچه بازدید فن کویل با رنگ نمای محیط داخلی به راحتی می توان از کدرنگ های گوناگون برای رنگ آمیزیِ سطوح دریچه بازدید فن کویل آهنی ساده لولایی بهره جست.

با توجه به توضیحات ارایه شده به راحتی می توان ادعا کرد هیچ محدودیتی در ساخت و تولیدِ دریچه بازدید فن کویل آهنی ساده لولایی به لحاظ سایز و ابعاد وجود ندارد و این شرکت این امکان را دارد تا این نوع دریچه بازدید فن کویل را در هر سایز، ابعاد و هر تعدادی که کارفرما درخواست نماید،تولید و ارایه نماید.

برای جلوگیری از ایجادِ هرگونه صدمه یا آسیب به بدنه ی دریچه بازدید فن کویل آهنی ساده لولایی، پس از خارج کردنِ این دریچه بازدید فن کویل از کوره باید بلافاصله از کاورِ پلاستیکیِ ضخیم و ضربه گیر باید برای محافظت دریچه بازدید فن کویل در برابر ضربه یا صدمات احتمالی استفاده کرد تا دریچه بازدید فن کویل بصورت سالم و تمیز به پروژه و محل نصب منتقل شده و همزمان با مراحل نصب، از کاورِ خود باز و تدر محل خود تعبیه گردد.

الف-2- طریقه ساخت دریچه بازدید فن کویل آلومینیومی ساده لولایی: 

این دریچه بازدید فن کویل ماهیتا ً از جنس آلومینیوم ساخته می گردد.لازم به ذکر است جنس فریم دریچه بازدید فن کویل از نوع پروفیل و جنس درب این دریچه بازدید فن کویل نیز ورق آلونینیوم است.برای ساخت این دریچه بازدید فن کویل ابتدا باید ابعادِ تودرتویِ قاب یا چهارچوبی که قرار است دریچه بازدید فن کویل بر روی ان نصب گردد را استحصال کرد و بر اساس این سایزها نسب طراحی و ساخت فریم دریچه بازدید آلومینیومی ساده لولایی اقدام کرد.با در دست داشتن این ابعاد به راحتی اضلاع ، طول و عرض پروفیل فریم توسط اره برقی برش داده می گردد و پس از این مرحله هر یک از گوشه های این اضلاع بصورت ۴۵ درجه گوشه زنی می گردد،این کار باعث می گردد تا در زمان اتصال هریک از این گوشه ها،زاویه هر گوشه بصورت کاملا گونیا مونتاژ شده و فُرم این دریچه بازدید فن کویل بصورت استاندارد ساختار گیرد. با اتمام مرحله گوشه زنی، نوبت به اتصال هریک از اضلاع فریم دریچه بازدید فن کویل آلومینیومی ساده لولایی می رسد.این اتصال با یک کرنر فلزی که از ورق گالوانیره است صورت می گیرد.برای اتصال گوشه های دریچه بازدید فن کویل آلومینیومی لولایی از جوش یا مورد دیگری به غیر از کرنر نمی توان استفاده کرد.پس از اتصال اضلاع فریم دریچه بازدید فن کویل و شکل گیریِ فریم دریچه بازدید فن کویل نسبت به ایجاد جای پیچ روی نما یا دیواره داخلی فریم دریچه بازدید فن کویل اقدام می کنیم.این جای پیچ ها حتما باید قبل از عملیات رنگ کاری صورت پذیرد تا پس از رنگ، اسیب یا صدمه ای به ساختار فریم دریچه بازدید فن کویل وارد نگردد.

پس از این مرحله نسبت به ساخت درب دریچه بازدید فن کویل آلومینیومی ساده لولایی می رسد.برای این کار ابعاد داخلی فریم دریچه بازدید فن کویل از اهمیت خاصی برخوردار است.در واقع با احتساب دومیل بادخور از طرفین و نیز احتساب ضخامت لولا در یکی از اضلاع فریم دریچه بازدید فن کویل، نسبت به برش ورق درب دریچه بازدید فن کویل اقدام می گردد.در ساخت درب دریچه بازدید فن کویل باید دورتادورِ محیط درب دریچه بازدید فن کویل به میزان ۱.۵ سانت به داخل لبه بخورد تا از تاب خوردگی یا دفرمه شدنِ ساختار درب دریچه یازدید فن کویل جلوگیری شود.نکته مهم در ساخت درب این نوع دریچه بازدید فن کویل این است که روی این درب، شیار یا منفذی برای عبور هوا به سمت دستگاه فن کویل لازم نیست و در این دستگاهها هوای برگشت دستگاه توسط کانال مجزای برگشت هوا تامین می گردد.با برش و خم کاریِ لبه های ورق درب دریچه بازدید فن کویل نسبت به ایجاد جای قفل یا قفل های زیمنس اقدام می گردد تا پس از رنگ آمیزی دریچه بازدید فن کویل آسیبی به ساختار درب دریچه بازدید فن کویل وارد نگردد.پس از آن نوبت به الحاق درب دریچه بازدید فن کویل به فریم دریچه بازدید فن کویل می رسد.این کار بواسطه لولای فلزی انجام می پذیرد،این کار نیز باید قبل از عملیات رنگ آمیزی صورت گیرد.با تکمیل ساخت ساختار کلیِ دریچه بازدید فن کویل نوبت به انجام عملیات رنگ آمیزی بر روی سطوح داخلی و بیرونی دریچه بازدید فن کویل می رسد.نوع رنگ مصرفی برای سطوح دریچه بازدید فن کویل از نوع پودری الکتروستاتیکِ کوره ای است.تنوع کد رنگ های مختلف باعث می گردد هم ساختار دریچه بازدید فن کویل در برابر ضربه و صدمات احتمالی مصون بماند و هم تناسب و هارمونیِ خوبی بین نمای سطوح دریچه بازدید فن کویل و نمای اطراف محیط ایجاد گردد.لازم به ذکر است پس از انجام عملیاتِ رنگ کوره ای،برای جلوگیری از بروز صدمه به ساختار دریچه بازدید فن کویل باید آنرا در کاور مشمایی ضربه گیر قرار داد.

ب-۱- طریقه ساخت دریچه بازدید فن کویل شیارموازی وزنه ای: 

این دریچه بازدید فن کویل بصورت وزنه ای(بذار-بردار) باز و بسته می گردد و فریم بصورت کامل از بدنه درب مجزاست.

برای ساخت این دریچه بازدید فن کویل ابتدا نسبت به قطعه ی محیطیِ آن یعنی فریم دریچه بازدید فن کویل اقدام می کنیم.به همین منظور بر اساس ابعاد چهارچوبه ی کار،نسبت به برش اضلاع فریم دریچه بازدید فن کویل با احتساب یک سانت بادخور اقدام می کنیم.برش این اضلاع بصورت زوایای ۴۵ درجه صورت می گیرد تا پس از اتصال آنها به هم،گوشه های فریم دریچه بازدید فن کویل نسبت به هم حالت گونیا پیدا کند.طریقه اتصال این اضلاع به هم نیز با کُرنرهای فلری که از ورق گالوانیزه است صورت می پذیرد.در واقع این کرنرها از هر دو طرف در ریل های قسمت پشتیِ پروفیل فریم دریچه بازدید فن کویل تداخل پیدا کرده و بصورت پِرِسی یا فشاری در محل خود تثبیت می شوند.

یکی از کارهایی که در زمان ساخت فریم دریچه بازدید فن کویل باید انجام داد ایجاد جای پیچ یا اصطلاحا خزینه پیچ ها است.تعداد جای پیچ ها بر روی فریم دریچه بازدید فن کویل به ابعاد و بزرگی و کوچکیِ طول و عرض فریم بر می گردد.

با تکمیل مراحل ساخت فریم،نوبت به طراحی و ساخت درب دریچه بازدید فن کویلِ شیاردار می رسد.ابعاد این درب بر پایه ابعاد داخلیِ فریم دریچه بازدید فن کویل تعیین می گردد.در واقع با کسر دو میل از هر بُعد، طول و عرضِ درب تعیین می گردد.البته با توجه به اینکه در هر قسمت از طول و عرضِ درب دریچه بازدید فن کویل یک لبه ۲ سانتی باید تعبیه گردد لذا افزودن این مقدار به سایز اصلیِ درب الزامی است که پس از خم کاریِ این مقادیر، ابعاد درب دریچه بازدید فن کویل به میزان اصلی خود می رسد.

از آنجا که این نوع دریچه بازدید فن کویل از نوع شیاردارِ موازی است،لذا ایجاد شیارهای گریلی در طول های ۹ و ۱۸ سانت بر روی درب این دریچه بازدید فن کویل در این مرحله صورت پذیرد.طول هریک از این شیارهای موازی به بزرگ یا کوچک بودنِ مقیاس درب دریچه بازدید فن کویل ارتباط دارد.بدیهی است در صورت بزرگ بودنِ سایز درب، این مقدار ۱۸ سانتیمتر و در صورت کوچک بودن مقیاس دربِ دریچه بازدید فن کویل این میزان به ۹ سانتیمتر کاهش می یابد.این عمل یعنی ایجاد شیارهای ۹ یا ۱۸ سانتی را بر روی درب دریچه بازدید فن کویل،فرایند پانچ کاری نیز می نامند.به همین دلیل نام دیگرِ این مدل دریچه بازدید فن کویل را دریچه بازدید فن کویلِ پانچی نیز می گویند.

با ساخت فریم و درب دریچه بازدید فن کویل شیاردار نوبت به مرحله رنگ آمیزی می رسد.رنگ دریچه بازدید فن کویل عموما سفید در نظر گرفته می گردد.اما گاهی اوقات طراح یا آرشیتکت برای تناسب بیشتر و ایجاد هارمونی در محیط از رنگ های فانتزی پیشنهاد می کند که بنا به سفارش مشتری این موضوع بصورت کارهای سفارشی پیگیری و انجام می گیرد.

نوع رنگی که برای پوشش سطوح دریچه بازدید فن کویل شیاردار استفاده می گردد از نوع الکتروستاتیک است که پس از اجرا بر روی سطوح دریچه بازدید فن کویل در کوره رنگ کاملا پخته می گردد و بصورت آماده از کوره برای بسته بندی و ارسال به پروژه،خارج می گردد.

کد رنگ های متنوع و شیک که بر روی سطح دریچه بازدید فن کویل استفاده می گردد می تواند در ایجاد محیطی فانتزی،موثر باشد.

ب-2طریقه ساخت دریچه بازدید فن کویل شیار موازی لولایی

این دریچه بازدید فن کویل دارای دربی با شیارهای موازی به عرض ۹ و ۱۸ سانتیمتر است و بصورت لولایی باز و بسته می گردد.این دریچه بازدید فن کویل از یک فریم و یک درب تشکیل شده.برای ساخت این دریچه بازدید فن کویل ابتدا باید نسبت به طراحی و ساخت فریم بپردازیم.ابعاد فریمِ دریچه بازدید فن کویل اصولا به میزان یک سانت از ابعاد حفره ای که قرار است دریچه بازدید فن کویل بر روی آن تعبیه شود کوچکتر در نطر گرفته می گردد تا در زمان نصب به راحتی بتوان آنرا بدون مزاحمت و اختلال در جای خود تعبیه کرد.

اضلاع فریمِ دریچه بازدید فن کویل از جنس پروفیل آلومینیوم است.زاویه برش این اضلاع دقیقا ۴۵ درجه در نظر گرفته می گردد تا پس از اتصال در گوشه های فریم دریچه بازدید فن کویل زاویه ی قائمه یا ۹۰ درجه تشکیل گردد.برای اتصال این اصلاع به هم در گوشه های فریم از قطعه فلزی که از جنس ورق گالوانیزه و بصورت L شکل است بهره جسته می گردد.این گوشه ها یا کرنرها بصورت پِرسی در زوایای چهارگانه ی فریمِ دریچه بازدید فن کویل تثبیت شده و به فریم حالت یکپارچه و چهارگوش می بخشد.برای تکمیل مراحل ساخت فریمِ دریچه بازدید فن کویل ،در این مرحله نسبت به ایجاد جای پیچ بر روی فریم به تعداد استاندارد بر اساس ابعاد و سایز دریچه بازدید فن کویل اقدام می گردد تا بعد از مراحل رنگ امیزی دچار پریدگیِ رنگ از ساختار فریم دریچه بازدید فن کویل نشویم.

با تکمیل مراحل ساخت فریم دریچه بازدید فن کویل نسبت به ساخت درب دریچه بازدید فن کویل شیاردارِ لولایی می پردازیم.به این منظور ابعاد داخلیِ فریم را با احتساب ۲ تا ۳ میل بادخور برای ابعاد درب دریچه بازدید فن کویل در نظر می گیریم.به این مقدار از هر طرف ۱.۵ سانت می افزاییم تا بتوان هر چهار بُعد درب دریچه بازدید فن کویل را بصورت خم کاری درآورد و استحکام لازم را با این کار به ساختار درب دریچه بازدید فن کویل بخشید.

با توجه به شیاردار بودنِ درب این دریچه بازدید فن کویل در این مرحله ورقِ آلومینیومیِ درب دریچه بازدید فن کویل را زیرِ یک پِرسِ مخصوص قرار داده و شیارهای لازم را ایجاد می کنیم.عرضِ این شیارها بین ۹ و ۱۸ سانتیمتر متغیر است.با توجه به میزان هوای لازم برای دستگاه فن کویل عرضِ این شیارها تعیین می گردد.لازم به ذکر است با توجه به جانماییِ دستگاه در سقف،محل شیارها روی درب دریچه بازدید فن کویل یا در وسط یا در یکی از کناره های درب انتخاب می گردد تا به بهترین وجه بتوان به دستگاه فن کویل امکان هوارسانی ایجاد کرد.

با اتمام ساخت درب دریچه بازدید فن کویل نسبت به اتصال درب به فریم دریچه بازدید فن کویل اقدام می کنیم.این اتصال بوسیله یک لولای فلزی انجام می پذیرد.در واقع لولا را از یک طرف به دیواره ی فریم و از طرف دیگر به دیواره ی دربِ دریچه بازدید فن کویل با پرچ متصل می کنیم.

با انجام این امور نوبت به پوشش دهی به سطوحِ دریچه بازدید فن کویل شیار دار لولایی می رسد.جنس رنگی که به این منظور بکار می رود از نوع پودریِ الکتروستاتیک است که پس از پاشش بر روی سطوح دریچه بازدید فن کویل در کوره پخته می گردد.

برای رنگ آمیزیِ دریچه بازدید فن کویل از کدرنگ های متنوع و زیبا می توان بهره جست که زیبایی و جلوه کار را به بیشترین میزان ارتقا بخشید.

کیفیت رنگ و نیز کیفیت اجرای آن بر روی دریچه بازدید فن کویل از اهمیت فراوانی برخوردار است.این اهمیت تا جایی است که کارفرما یا خریدار بواسطه این موضوع می تواند به خریداری دائمی مبدل گردد.با اتملم مراحل رنگ آمیزیِ دریچه بازدید فن کویل و خارج کردنِ آن از کوره نسبت به بسته بندی و کاور کردنِ آن با پوشش های پلاستیکیِ ضدضربه اقدام می گردد.

پ-۱- طریقه ساخت دریچه بازدید فن کویل خطی وزنه ای: 

دریچه بازدید فن کویل خطی وزنه ای از طریق شیارهای طولی (زاویه دار یا بدون زاویه) هوای لازم برای برگشت را جهت دستگاه فن کویل فراهم می کند.همانطور که از نام این دریچه بازدید فن کویل پیداست یک دریچه خطی بر روی درب آن تعبیه می گردد و درب این دریچه بازدید فن کویل نیز بصورت وزنه ای باز و بسته می گردد.برای تولید این دریچه بازدید فن کویل ابتدا نسبت به سایزینگ محل نصب دریچه بازدید فن کویل اقدام می گردد.بعد از استحصال ابعاد ،در مرحله نخست نسبت به ساخت فریم دریچه بازدید فن کویل می پردازیم.ابعاد فریم دریچه بازدید فن کویل از ابعاد چهارچوبه ی محلِ نصب باید به میزان یک سانت از هر سو کوچکتر در نظر گرفته شود تا در زمان نصب مشکلی پدید نیاید.

جهت برش اضلاع فریم آنها را در طول های لازم از هر دو سر بصورت ۴۵ درجه با اره برقی برش می دهیم تا در زمان اتصال به هم زاویه ی گوشه های فریم دریچه بازدید فن کویل دقیقا ۹۰ درجه گردد.پس از برش سرهای اضلاع فریم،با قطعاتی بنام کرنر هر یک از این اضلاع را به هم متصل می کنیم.این اتصال برای اینکه به تمیزترین نوع ممکن درآید بصورت پِرسی و غیرجوشی صورت می گیرد تا پلیسه یا بُراده یا زایده ای روی نقاط اتصال اضلاع فریم دریچه بازدید فن کویل خطی باقی نماند.با شکل گیریِ ساختار فریم دریچه بازدید فن کویل نسبت به ایجاد خزینه یا جای پیچ بر روی نما یا قسمت دیواره ی داخلیِ پروفیل فریم دریچه بازدید فن کویل اقدام می کنیم.این جای پیچ ها اگر بر روی نمای فریم دریچه بازدید فن کویل ایجاد شود دریچه بصورت پیچ از رو و اگر در دیواره داخلیِ پروفیل ایجاد شود بصورت پیچ مخفی در محل خود نصب می گردد.

از آنجا که نوعِ این دریچه بازدید فن کویل خطی و وزنه ای است پروفیل فریمِ ان به گونه ای باید باشد که دارای حالت نشیمن گاه از سمت داخل باشد تا بتوان درب را بصورت وزنه ای بر روی آن جانمایی کرد.برای ساخت درب دریچه بازدید فن کویل خطی نیز ملاک کار ابعاد داخلیِ ساختار فریم است.با احتساب این ابعاد و افزودنِ ۱.۵ سانت به هر طرف از ابعاد درب دریچه بازدید فن کویل ورقِ درب دریچه بازدید فن کویل بریده می گردد.در مرحله بعد بنا به اولویت محلِ هوارسانی از طریق درب دریچه بازدید فن کویل بر روی درب فضایی را برای تعبیه ی دریچه خطی بصورت جای خالی ایجاد می کنیم و دریچه خطی که از قبل آماده کرده بودیم را در این محل تعبیه می کنیم.بعضی اوقات برای جلوگیری از نفوذ گردوخاک یا تردد حشرات و…از طریق شیارهای این دریچه خطی،آنرا بصورت توری دار می سازیم.روند ساخت درب دریچه بازدید فن کویل خطی وزنه ای با ایجاد دریچه خطی بر روی بدنه درب و نیز خم کاریِ لبه های محیطیِ درب دریچه بازدید فن کویل کامل می گردد.

برای تناسب نمای دریچه بازدید فن کویل با نمای محیط و همچنین محافطت سطوح بیرونی و داخلیِ ساختار دریچه بازدید فن کویل در برابر صربه یا اسیب های احتمالی، کلیه سطوح دریچه بازدید فن کویل خطی وزنه ای با استفاده از رنگ الکتروستاتیک کوره ای پوشش داده می گردد.به این منطور از کد رنگ های متنوع و مختلفی بهره گرفته می گردد که زیبایی خاصی به محیط بخشیده شود.

با اتمام مراحل رنگ کاری و خارج کردن دریچه بازدید فن کویل،آنرا در کاورهای مشمایی و ضدضربه قرار می دهند تا در زمان انتقال به محل پروژه جهت نصب مشکلی پیش نیاید.

پ-۲طریقه ساخت دریچه بازدید فن کویل خطی ۳۰درجه لولایی

این دریچه بازدید فن کویل بر روی درب خود از یک دریچه هوای خطی با زاویه ۳۰ درجه برای تامین هوای مکشِ دستگاه فنکویل بهره می برد.از نام این دریچه بازدید فن کویل پیداست که بصورت لولایی بازو بسته می گردد و توسط قفل های زیمنسی بر روی فریم تثبیت می گردد.

تمام اجزای این دریچه بازدید فن کویل ماهیتا از جنس آلومینیوم است.برای ساخت این دریچه بازدید فن کویل ابتدا باید نسبت به ساخت فریم اقدام کرد.بر اساس ابعاد به دست آمده در مرحله ی سایزینگ، طول و عرض فریم را از پروفیل های آلومینیومی برش می دهیم.در مرحله بعد برای امکان تشکیل چهارچوبه ی فریم دریچه بازدید فن کویل گوشه های این اضلاع را با ارّه فلزی بصورت ۴۵ درجه گوشه زنی می کنیم.این گوشه زنی باعث تشکیل گونیای کامل در هر یک از گوشه های فریمِ دریچه بازدید فن کویل می گردد.برای اتصال هریک از اضلاع دریچه بازدید فن کویل از یک قطعه فلزی بنام کرنر استفاده می کنیم.این قطعه که در پشت زوایای فریم،اضلاع را به هم متصل می کند به صورت پِرِسی از هر دو ضلع به فریم دریچه بازدید فن کویل متصل می گردد و باعث ایجاد چهارچوبه ی فریم ودریچه بازدید فن کویل می گردد.با ایجاد و شکل گیریِ مراحلِ اولیه ی فریم دریچه بازدید فن کویل در این مرحله نسبت به ایجاد جای پیج بر روی نمای بیرونی یا داخلیِ فریم دریچه بازدید فن کویل اقدام می کنیم.این جای پیچ ها بصورت حفره ای بر روی فریم دریچه ایجاد می شوند تا از برجسته شدنِ پیچ بر روی نمای فریم دریچه بازدید فن کویل جلوگیری کند.

پس از انجام مراحل فوق برای ساخت درب دریچه بازدید فن کویل اقدامات شروع می گردد.ابعاد درب دریچه بازدید فن کویل بر اساس ابعاد داخلی و تودرتوی دیواره های های فریم است.به همین دلیل با احتساب دو تا سه میل بعنوان بادخور،برش ورق درب دریچه بازدید را انجام می دهیم.البته برای استحکام درب و جلوگیری از تاب خوردگی و دفرمه شدنِ ساختار درب دریچه بازدید فن کویل در هر یک از ابعاد درب دریچه بازدید فن کویل یک لبه یا خمِ ۹۰ درجه ای ایجاد می کنیم که درب دریچه بازدید فن کویل ساختار مستحکم تری به خود بگیرد.در مرحله بعد بنا به نیاز به عبور هوای محیط از بیرون به داخل محفظه ی دستگاه فن کویل در نزدیکترین نقطه به محل مکش دستگاه فن کویل بر روی درب دریچه بازدید فن کویل یک حفره ی ورود هوا ایجاد می کنیم.این حفره ورود هوا از یک دریچه هوای خطی ۳۰ درجه تشکیل می گردد.۳۰ درجه بودنِ شیارهای این دریچه خطی باعث هدایت مستقیمِ هوای مورد نیاز فن کویل به محل مکش می گردد.ضمنا از دیگر مزایای زاویه دار بودنِ دریچه هوای درب دریچه بازدید فن کویل عدم امکان دیدِ داخل محفظه فن کویل از سمت بیرون به داخل است.

در واقع به نوعی می توان گفت درب دریچه بازدید فن کویل یک ساختار ترکیبی از یک ورق آلومینیومی بعنوان درب و یک دریچه هوای خطیِ ۳۰ درجه است که این دریچه هوا نیز وظیفه تامین هوای تازه ی دستگاه را بر عهده دارد.

با ایجاد و تعبیه ی دریچه خطی بر روی درب دریچه بازدید فن کویل،نوبت به ایجاد جای قفل بر روی درب می رسد.تعدادِ این جای قفل ها بر اساس ابعاد درب دریچه بازدید فن کویل می تواند متعدد باشد.آنچه که مهم است باید به میزانی از این تعداد قفل های زیمنسی بر روی ساختار درب دریچه بازدید فن کویل استفاده کرد که هم از تثبیت درب بر روی فریم دریچه بازدید فن کویل مطمئن گردید و هم از ایجاد زایده های قفل به تعداد زیاد بر روی نمای درب دریچه بازدید فن کویل جلوگیری کرد.چون هرچه تعداد قفل و به تبعِ آن زایده های قفل بر روی نمای درب دریچه بازدید فن کویل بیشتر باشد از زیباییِ درب دریچه دریچه بازدید فن کویل کاسته می گردد.

پس از ایجاد جای قفل،نوبت به تعبیه ی لولا بر روی درب و فریم می رسد.به این منظور ابتدا یک سوی لولا را بر روی درب دریچه بازدید فن کویل با پیچ تثبیت می کنیم و سپس درب را با لولای تثبیت شده به فریمِ دریچه بازدید فن کویل متصل می کنیم.این کار نیز با استفاده از پیچ صورت می گیرد.

برای جلوگیری از ایجاد شیار نامتوازن بر روی محیط درب در زمان بسته بودن،لذا بر روی اضلاع محیطیِ درب دریچه بازدید فن کویل یک نوار از زه وار استفاده می کنیم تا ساختار و نمای دریچه بازدید فن کویل پس از بسته شدنِ درب،بصورت کاملا زیبا و دکوراتیو قابل دید باشد.

زمانیکه درب بر روی فریم دریچه بازدید فن کویل متصل می گردد در واقع کارهای اولیه ی ساخت دریچه بازدید فن کویل به پایتن رسیده و نوبت به انجام عملیات رنگ بر روی ساختار داخلی و بیرونیِ دریچه بازدید فن کویل می رسد.جنس رنگ مصرفی برای این موضوع از نوع الکتروستاتیکِ کوره ای است.در واقع ایجاد پوشش رنگی بر روی ساختار دریچه بازدید فن کویل هم باعث شیک تر شدن و تناسب نمای دریچه بازدید فن کویل با محیط می گردد و هم ساختار دریچه بازدید فن کویل را در برابر صدمات و آسیب های احتمالی محافظت می کند.برای ایجاد بیشترین تناسب بین نمای دریچه بازدید فن کویل با نمای محیط از انواع کدرنگ های متنوع می توان بهره جست.البته رنگ های سفید،کرم،مشکی،قهوه ای از جمله پرکاربردترین کدرنگ ها در این زمینه می باشند ولی منعی بر استفاده از کدرنگ های خاص برای پوشش سطوح دریچه بازدید فن کویل وجود ندارد.

از جمله نکاتی که در مراحلِ پایانیِ کار از اهمیت خاصی برخوردار است کاور کردنِ دریچه بازدید فن کویل پس از خروجِ آن از کوره رنگ است که در حین انتقال به محل پروژه جهت نصب آسیبی به ساختارِ فیزیکیِ دریچه بازدید فن کویل وارد نگردد.

 

ت-1-طریقه ساخت دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی وزنه ای

این دریچه بازدید فن کویل هوای مورد نیاز برای مکش دستگاه فن کویل را از طریق شیارهای خطیِ کله قندی تامین می نماید.در واقع این دریچه بازدید فن کویل هم نقش درب را برای بازدید فن کویل و هم نقش هوارسان را برای دستگاه فن کویل ایفا می کند.برای ساخت این دریچه بازدید فن کویل احتیاج به فریم و یک درب است.با توجه به جداشوندگیِ مدلِ دربِ این دریچه بازدید فن کویل،نوع فریم باید طوری انتخاب گردد که در حاشیه ی داخلیِ خود یک نشیمن گاه ایجاد نماید.

ابعاد فریم از ابعاد حفره ای که قرار است دریچه بازدید فن کویل بر روی آن تعبیه گردد مشخص می گردد.البته برای تسهیل و امکانپذیر بودنِ عملیات نصب  باید به میزان نیم سانت از هر طرف بعنوان بادخور کسر گردد که نصاب در زمان نصب دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی دچار مشکل نگردد.

برش اضلاع فریمِ دریچه بازدید فن کویل بر این منوال صورت گرفته و پس از آن نسبت به گوشه زنیِ هریک از این اضلاع اقدام می کنیم.برای اتصال گوشه های کار باید از یک قطعه فلزی بنام کرنر استفاده کرد.این کرنر در واقع نقش جوش را برای اتصال بازی می کند.با تدارک فریم باید جای پیچ ها را بر روی آن ایجاد کرد.این جای پیچ ها، هم می تواند بر روی نمای فریم و هم بر روی دیواره ی فریم دریچه بلزدید فن کویل ایجاد شود.

با اتمام مراحل ساخت فریم دریچه بازدید فن کویل،نوبت به ساخت درب دریچه بازدید فن کویل خطی می رسد.جنس درب از ورق آلومینیوم با ضخامت یک میل به بالا است.از آنجا که از نام این دریچه بازدید فن کویل هم مشخص است دریچه ی هوارسانِ این دریچه بازدید فن کویل از نوع خطی کله قندی است.به همین خاطر با توجه به تناسب ابعاد درب دریچه بازدید فن کویل حفره ای با چهارچوبه ی مستطیلی بر روی این درب ایجاد می نماییم که به راحتی دریچه هوای خطیِ کله قندی را بر روی این حفره تعبیه و متصل کرد.

ظول و عرضِ این دریچه خطی به تناسب ابعاد دریچه بازدید فن کویل مشخص می گردد.عملیات اتصال این دریچه طوری انجام می گیرد که زایده خاصی بر روی درب دریچه بازدید فن کویل محسوس نباشد.

لبه های ورقِ درب دریچه بازدید فن کویل از طرفین به میزان ۱.۵ تا ۲ سانت بصورت ۹۰ درجه خم می خورد که عوارضی چون تاب خوردگی یا دفرمگی بر روی ساختار درب دریچه بازدید فن کویل نمایان نگردد.

با اتصال دریچه هوای خطی بر روی درب دریچه بازدید فن کویل و خم کاریِ لبه های درب دریچه بازدید فن کویلِ خطی کله قندی،این قطعه نیز همچون فریم آماده عملیات رنگ می گردد.رنگ کاری بر روی سطوح بیرونی و درونیِ درب و فریم دریچه بازدید فن کویل با استفاده از رنگ کوره ای الکتروستاتیک صورت می گیرد.برای تناسب حداکثری با محیطداز انواع کد رنگ زیبا برای رنگ آمیزیِ سطوح دریچه بازدید فن کویل می توان بهره گرفت.

ت-۲-طریقه ساخت دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی لولایی:

جهت ساخت این دریچه بازدید فن کویل ابتدا باید به لولایی بودنِ آن توجه کرد.در واقعا ساختار درب این دریچه بازدید فن کویل بصورت لولایی و غیرجداشونده از فریم باز و بسته می گردد.به این منظور ابتدا باید بر اساس سایز محل نصب دریچه بازدید فن کویل،نسبت به ساخت فریم اقدام کرد.فریم این دریچه بازدید فن کویل از پروفیل های ۳ و ۵ سانتی قابل طراحی و ساخت است.ابعاد طولی و عرضیِ فریم را بر اساس سایز بصورت گوشه بُر ،برش می دهیم.زاویه برشِ هر یک از سرهای اضلاعِ فریمِ دریچه بازدید فن کویل به میزان ۴۵ درجه است.این زاویه باعث می گردد ساختار دریچه بازدید فن کویل پس از ساختاریابی بصورت کاملا گونیا درآید و در زمان نصب مشکلی پیش نیاید.پس از برش اضلاع فریم،آنها را بصورت اتصال”نک” به همدیگر متصل می کنیم.این اتصال نه بصورت جوشی بلکه بصورت پِرسی صورت می گیرد تا آثاری از برجستگی یا موارد مشابه بر روی نمای دریچه بازدید فن کویل پدیدار نباشد.پس از اتصال اضلاع فریمِ دریچه بازدید فن کویل، نسبت به ایجاد جای پیچ یا محل حفره یا خزینه پیچ بر روی نما یا دیواره داخلیِ فریم دریچه بازدید فن کویل اقدام می کنیم.اگر خزینه پیچ بر روی نمای فریم دریچه بازدید فن کویل تعبیه گردد دریچه بصورت پیچ ازرو و اگر این حفره ها بر روی دیواره دریچه بازدید فن کویل تعبیه گردد دریچه بازدید فن کویل بصورت پیچ مخفی قابلیت نصب دارد.

با اتمام مراحل ساخت فریم دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی لولایی،باید نسبت به ساخت درب این دریچه بازدید فن کویل اقدام کرد.ابعاد درب این دریچه بازدید فن کویل بر اساس ابعاد حاصل شده بر روی فریم قابل استحصال است.این ابعاد با احتساب دومیل بادخور از هر طرف در نظر گرفته می گردد که درب هنگام بازوبسته شدن مشکلی نداشته باشد.جنس ورق درب دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی از آلومینیوم است.ضخامت این ورق نیز از یک میل به بالاواست.از آنجا که در نام این دریچه بازدید فن کویل نیز ذکر شده است یک دریچه کله قندی به حالت کتابی بر روی درب این دریچه بازدید فن کویل ایجاد می گردد.این دریچه خطی باعث تردد هوای لازم جهت دستگاه فن کویل بر روی درب دریچه بازدید فن کویل تعبیه می گردد.در اطراف درب دریچه بازدید فن کویل لبه های دوسانتی ایجاد می سود که حالت و ایستاییِ درب دریچه بازدید فن کویل بصورت کاملا فرم یافته و مستحکم باشد.این لبه ها که بصورت ۹۰ درجه در محیط درب دریچه بازدید فن کویل ایجاد شده قبلی از رنگ کاری ایجاد می گردد.با تدارک و آماده شدنِ درب دریچه بازدید فن کویل نوبت به اتصال درب به فریم می رسد.این اتصال با کمک لولای مخصوص صورت می پذیرد.پس از اتصال درب به فریم دریچه بازدید فن کویل نسبت به انجام عملیات رنگ اقدام می کنیم.نوع رنگ و پوشش دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی لولایی،از جنس رنگ الکتروستاتیک کوره ای است.کاربرد کد رنگ های مختلف و متنوع باعث می گردد که بیشترین تناسب بین ساختار دریچه بازدید فن کویل و رنگ محیط ایجاد شود.با اتمام عملیات رنگ،دریچه بازدید فن کویل در داخل یک مشمای ضربه گیر بسته بندی می گردد که در زمان حمل و نقل و… ساختار دریچه بازدید فن کویل دچار خط و خش و… نگردد.

دریچه بازدید فن کویل مگنتی 

با توجه به نوع تنوع قفل های کاربردی در ساخت دریچه بازدید فن کویل،این نوع دریچه بازدید فن کویل نیز از انواع لولایی با حالت قفل شونده محسوب می گردد.البته بزرگترین محدودیت این مدل امکان ساخت دریچه بازدید فن کویل در ابعاد متوسط و پایین است.در واقع قفل های مگنتی یا آهنربایی با توجه به توان نگهدارندگیِ خود می توانند تحمل ایستاییِ درب دریچه بازدید فن کویل را داشته باشند.از ویژگی های این نوع دریچه بازدید فن کویل این است که بر روی درب دریچه بازدید فن کویل مگنتی اثری از زائده یا برجستگی بعنوان دستگیره دیده نمی گردد و درب این دریچه بازدید فن کویل بصورت فشاری و عملکرد اهرم از داخل باز و بسته می گردد.یک سطح دیده شدنِ ساختار درب دریچه بازدید فن کویل پس از عملیات رنگ کمک مضاعفی در زیباتردیده شدنِ بدنه بیرونی دریچه بازدید فن کویل می کند.برای ساخت دریچه بازدید فن کویل مگنتی نیز ابتدا با ساخت چهارچوب فریم شروع کرده و سپس اقدام به ساخت درب دریچه بازدید فن کویل می نماییم.ابعاد فریم دریچه بازدید فن کویل باید هم در طول و هم در عرض به میزان نیم سانت از هر سو کوچکتر از ابعاد تودرتویِ قابی که قرار است دریچه بازدید فن کویل بر روی آن نصب شود باشد.از الزامات ساخت دریچه بازدید فن کویل حالت لولاییِ این نوع دریچه بازدید فن کویل است.با ساخت فریم دریچه بازدید فن کویل باید نسبت به ساخت درب دریچه بازدید فن کویل اقدام کرد.ابعاد پشت در پشتِ درب دریچه بازدید فن کویل با ابعاد داخلی فریم دریچه بازدید فن کویل مگنتی هماهنگ با میزان دو میل بادخور از هر طرف ساخته می گردد.انواع مختلف مدل های درب دریچه بازدید فن کویل در تمامیِ اشکال برای این مدل دریچه بازدید فن کویل نیز قابل طراحی و ساخت است.یعنی انواع شیارها و منافذ عبور هوا را بر روی درب این دریچه بازدید فن کویل می توان تعبیه کرد.این دریچه بازدید فن کویل را به دو صورتِ پیچ از نما و پیچ از داخل به راحتی می توان نصب کرد.در حالتی که بخواهیم نمای زیباتر و بدون زائده ای را از رُخِ دریچه بازدید فن کویل به نمایش بگذاریم از حالت پیچ مخفی برای نصب این دریچه بازدید فن کویل استفاده می کنیم.با ساخت و تکمیل مراحل مونتاژ دریچه بازدید فن کویل باید به تناسب رنگ فضا و محیط سطوح داخلی و بیرونیِ دریچه بازدید فن کویل را با استفاده از رنگ کوره ایِ الکتروستاتیک رنگ آمیزی کنیم.وجود کد رنگ های زیبا و شیک که هم باعث زیباییِ دریچه بازدید فن کویل می شوند و هم نمای دریچه بازدید فن کویل را در برابر ضربه و موارد تخریبی محافظت می کند.از جمله مزایای ساخت انواع دریچه بازدید فن کویل اینستکه محدودیتی به لحاظ سایز و ابعاد در ساخت این نوع از انواع دریچه بازدید فن کویل وجود نداشته و بر اساس سفارش مشتری به راحتی می توان هر نوع دریچه بازدید فن کویل را تولید و عرضه کرد.

روش های ساخت انواع دریچه بازدید فن کویل:

الف) روش ساخت دریچه بازدید فن کویل ورق آهنی:

منظور از دریچه بازدید فن کویل ورق آهنی در  حقیقت همان ورق گالوانیزه یا روغنی است.عرض فریم دریچه بازدید فن کویل معمولاً سه سانت است. در ابتدا اضلاع فریم دریچه بازدید فن کویل را برش می دهیم و با خم کاری لبه های ورق فریم دریچه بازدید فن کویل ساختار کلی قاب دریچه بازدید فن کویل آماده می گردد.

ابعاد فریم دریچه بازدید فن کویل بستگی به حفره محل مورد نظر نصب دارد. تمام اضلاع به صورت گونیا به هم وصل می شوند. سپس نوبت به طراحی و ساخت درب دریچه بازدید می رسد.

برای ساخت درب دریچه بازدید فن کویل از ورق آهنی باید ابعاد تودرتوی دریچه بازدید فن کویل به دست آید.

دریچه بازدید فن کویل با ورق آهنی را می توان در دو مدل درب لولایی و وزنه ای ساخت. اگر درب دریچه بازدید فن کویل به صورت لولایی باشد در یک بُعد از درب دریچه بازدید فن کویل لولا نصب میشود و به وسیله قفل زیمنسی باز و بسته می گردد.

درب این دریچه بازدید فن کویل را می توان با توجه به نیاز دستگاه و سفارش کارفرما شیار دار و یا ساده تولید کرد.

درب دریچه بازدید فن کویل که به صورت وزنه ای باز و بسته می گردد با نشستن در نشیمنگاه فریم دریچه بازدید فن کویل بسته و با بلند کردن آن باز می‌گردد.

در مرحله آخر نوبت به رنگ کاری دریچه بازدید فن کویل ورق آهنی می رسد. برای این کار از رنگ کوره ای الکترواستاتیک استفاده می کنیم. پس از پاشیدن رنگ پودری روی تمام سطوح دریچه بازدید فن کویل با ورق آهنی آن را درون کوره قرار می دهند و در اصطلاح پخته می گردد. این عمل باعث می گردد تا دریچه بازدید از هرگونه آسیب و ضربه‌ای در امان بماند و طول عمر مفید این محصول بالا رود.

جای پیچ را می‌توان هم روی نما و هم روی دیواره داخلی فریم دریچه بازدید فن کویل تعبیه کرد. کیفیت رنگ دریچه بازدید فن کویل ورق آهنی از نکات بسیار مهم در مراحل تولید این محصول است. ابعاد قسمت فرورونده دریچه بازدید فن کویل آهنی باید در حد یک سانت کمتر ابعاد تو در توی قاب دریچه بازدید و فن کویل باشد تا دریچه بازدید فن کویل به راحتی در محل موردنظر فرو رود.

دریچه بازدید فن کویل اطلاعات تکمیلی

اطلاعات تکمیلی دریچه بازدید فن کویل

همانطور که در بالا اشاره کردیم دریچه بازدید فن کویل برای ایجاد دسترسی آسان به دستگاه‌هایی مانند داکت ها و فن کویل هایی که اغلب در سقف قرار دارند مورد کاربرد و استفاده است. این دریچه ها به وسیله شیارهایی که در حالتهای مختلف روی آنها تعبیه می گردد امکان برگشت هوای محیط را فراهم می‌آورند. ابعاد دریچه بازدید فن کویل نسبت مستقیم با خود دستگاه فن کویل دارد.

نحوه نصب دریچه بازدید فن کویل

دریچه بازدید فن کویل را به دو حالت میتوان نصب کرد. اول با پیچ از رو و دوم به صورت پیچ از داخل یا پیچ مخفی. در حالت پیچ از داخل نمای دریچه بسیار زیبا تر خواهد بود. اما در دریاچه مدل های لولایی به خاطر محدودیت در نصب حالت پیش از رو استفاده می گردد.

انواع دریچه بازدید فن کویل

ابعاد و سایز دریچه بازدید فن کویل نسبت مستقیم با ابعاد و سایز دستگاه فن‌کویل دارد. به طور کلی دریچه بازدید فن کویل در دو مدل لولایی و وزنه ای ساخته می گردد. هر کدام از انواع دریچه بازدید فن کویل لولایی و یا وزنه ای با طرح های متنوع و مختلف و بنا به کاربرد تولید می گردند. به طور مثال می توان به مدل های گل سقفی، گریل دار، مشبک و معمولی اشاره کرد.

جنس دریچه بازدید فن کویل

دریچه بازدید فن کویل قابلیت ساخت با انواع ورق آلومینیوم ، گالوانیزه و چوبی را دارد. در مواردی که از ورق گالوانیزه برای ساخت دریچه بازید فن کویل استفاده شود از رنگ کوره ای برای پوشش تمام سطوح دریچه بازدید فن کویل بهره گرفته می گردد. اما اگر دریچه بازدید فن کویل از جنس چوبی یا ام دی اف باشد از پوشش پلی اورتان بهره می گیریم.

ویژگی های دریچه بازدید فن کویل

■ دریچه بازدید فن کویل قابلیت ساخت در ابعاد مختلف و متناسب با ابعاد دستگاه فن کویل را دارد.

■ امکان نصب انواع دریچه های خطی جهت برگشت هوای فن کویل روی درب دریچه بازدید فن کویل

■ امکان نصب توری و فیلتر در پشت دریچه تعبیه شده جهت هوای برگشت هوای دستگاه روی درب دریچه بازدید فن کویل

■ انواع دریچه بازدید فن کویل دارای پره های ثابت و بدون حرکت می باشند.

■ انواع دریچه بازدید فن کویل را می توان با ورق آلومینیوم با ضخامت یک میلیمتر ساخت.

■ انواع دریچه بازدید فن کویل را می توان با پوشش رنگ کوره ای الکتروستاتیک رنگ آمیزی کرده و به بازار عرضه کرد.

■ محل تعبیه شیارها جهت مکش روی دریچه بازدید فن کویل امکان پذیر است.

موارد مصرف دریچه بازدید فن کویل

■ امکان استفاده از دریچه بازدید فن کویل در ساختمان های اداری، مسکونی و تجاری.

■ امکان استفاده از دریچه بازدید فن کویل در تمام فضاهایی که در آن دستگاه فن کویل سقفی استفاده نصب شده باشد.

پس از آنکه دستگاه هواساز برای هوارسانی در سقف کاذب نصب گردید، جهت دسترسی و بازدید و تعمیر و سرویس آن از دریچه بازدید فن کویل استفاده می گردد.

دریچه بازدید فن کویل از دو قسمت فریم و درب دریچه بازدید فن کویل تشکیل شده است. دریچه بازدید فن کویل در مدل آلومینیومی دارای تنوع بسیار زیاد است. اگر هوای برگشت دستگاه فن کویل از طریق کانال هوا تامین شود. ساختار درب دریچه بازدید فن کویل به صورت ساده خواهد بود. اما اگر هوای برگشت فن کویل از طریق دریچه بازدید فن کویل تامین شود، روی درب دریچه بازدید فن کویل باید شیار طراحی شود.

درباره دریچه بازدید فن کویل بیشتر بدانیم

دریچه بازدید فن کویل جهت دسترسی و تعمیر و نگهداری دستگاه فن کویل و دمنده و مکنده هایی که در سقف نصب شده اند به کار گرفته می گردد. ابعاد و سایز دریچه بازدید فن کویل بستگی به ابعاد دستگاه فن کویل یا دمنده و مکنده دارد. به طور کلی دریچه بازدید فن کویل در دو مدل با درب لولایی و وزنه ای تولید می گردد. مدل درب ها در دریچه بازدید فن کویل متفاوت است. اگر دستگاه فن کویل نیاز به مکش هوای اطراف داشته باشد روی درب شیارهایی به وجود می‌آید، اما اگر دستگاه نیاز به مکش هوا نداشته باشد درب دریچه بازدید ساده تولید می گردد. دریچه بازدید فن کویل را می‌توان در مدل‌های آلومینیومی و چوبی تولید کرد. پوشش رنگ دریچه بازدید فن کویل آلومینیومی رنگ پودری الکترواستاتیک است و پوشش رنگ دریچه بازدید فن کویل چوبی از رنگ پلی یورتان است.

انواع دریچه بازدید فن کویل آلومینیومی

■ دریچه بازدید فن کویل ساده بدون مکش

■ دریچه بازدید فن کویل ساده با گریل مکش ۹ سانتی

■ دریچه بازدید فن کویل ساده با گریل مکش ۱۸ سانتی

■ دریچه بازدید فن کویل خطی یک طرفه

■ دریچه بازدید فن کویل خطی دو طرفه

■ دریچه بازدید فن کویل خطی طرح اسلوت

■ دریچه بازدید فن کویل مشبک

■ دریچه بازدید فن کویل گل سقفی ( تک گل )

■ دریچه بازدید فن کویل گل سقفی ( دو گل )

■ دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی

باید خاطرنشان کرد که تمام انواع دریچه بازدید فن کویل در مدل‌های بالا را هم می‌توان به صورت وزنه ای و هم به صورت لولایی ساخت.

دریچه بازدید فن کویل ساده:

زمانی از دریچه بازدید فن کویل ساده استفاده می گردد که نیازی به ایجاد منفذ روی درب دریچه بازدید فن کویل نباشد.

دریچه بازدید فن کویل ساده در دو مدل درب وزنه ای و درب لولایی ساخته می‌شود. مدل درب دریچه بازدید فن کویل وزنه ای به طور کامل از فریم جدا شده، اما در مدل لولایی درب دریچه بازدید فن کویل به وسیله یک قفل زیمنس و لولا به فریم متصل است. دریچه بازدید فن کویل را می توان بصورت پیچ از روی فریم و یا پیچ مخفی نصب کرد. ضخامت ورق مصرفی بستگی به ابعاد دریچه بازدید فن کویل دارد. فریم دریچه بازدید فن کویل ساده با عرض های ۳ و ۵ سانتی ساخته می گردد. تمام سطوح دریچه بازدید فن کویل ساده با رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش داده شده و درون کوره قرار می گیرد تا عمر مفید آن افزایش یابد.

دریچه بازدید فن کویل ساده با گریل ۹ و ۱۸ سانتی:

اگر نیاز باشد هوای برگشت از طریق دریچه بازدید به دستگاه برسد از دریچه بازدید فن کویل ساده با گریل ۹ و ۱۸ سانتی جهت بازدید و تعمیر دستگاه استفاده می گردد. این دریچه بسیار شبیه دریچه بازدید فن کویل ساده است، با این تفاوت که چندین شیار روی آن تعبیه شده است. اگر یک ردیف شیار روی درب دریچه بازدید تعبیه کنیم را میتوان در اکس درب دریچه بازدید و هم در یک سوم ارز درب دریچه بازدید ایجاد کرد. محل ایجاد این شیار ها به دلایل مختلف می تواند باشد. از جمله این دلایل نزدیکی مجرای ورود هوا به نقطه دستگاه میتواند باشد. درب این دریچه بازدید فن کویل نیز به صورت لولایی و وزنه ای ساخته می گردد. اگر فاصله زیر دستگاه فن کویل با افق سقفی که قرار است دریچه بازدید فن کویل در آن نصب شود کم باشد امکان استفاده از دریچهب بازدید فن کویل با درب وزنه ای وجود نخواهد داشت و باید از درب لولایی برای دریچه بازدید فن کویل استفاده شود. این دریچه بازدید فن کویل نیز هم بصورت پیچ از رو و هم پیچ مخفی در محل مورد نظر نصب می گردد. برای پوشاندن تمام سطوح دریچه بازدید فن کویل با گریل ۹ و ۱۸ سانتی نیز از رنگ کوره ای الکترواستاتیک بهره می گیریم.

دریچه بازدید فن کویل خطی یک و دو طرفه:

زمانی از دریچه بازدید فن کویل خطی استفاده می گردد که نیاز باشد هوای برگشت از محیط زیر فن کویل تامین شود. دریچه بازدید فن کویل ترکیبی از دریچه بازدید ساده خطی یک یا دو طرفه است.

دریچه خطی که روی بدنه اصلی دریچه بازدید فن کویل نصب می‌شود دارای منافذ موازی و ابعاد متناسب با بدنه است. به همین دلیل این امکان را می‌دهد که هوای کافی جهت پشتیبانی هوای برگشته دستگاه به طور مستقیم توسط دریچه بازدید فن کویل از محیط تامین شود.

درب دریچه بازدید فن کویل خطی این قابلیت را دارد که هم به صورت وزنه ای و هم به صورت لولایی باز و بسته شود. فریم دریچه بازدید فن کویل خطی با عرض ۳ و۵ سانتی تولید می گردد. دریچه بازدید به دلیل زاویه مناسب می‌تواند هوا را از یک سو مکش کند و بیشتر در جاهایی که یک بعد دریچه به دیوار نزدیک است مورد کاربرد قرار می‌گیرد. دریچه بازدید فن کویل خطی دو طرفه به صورت زاویه دار از دو طرف هوای محیط را وارد محفظه دریچه بازدید فن کویل خواهد کرد. در نتیجه این دریچه بازدید فن کویل در مکان هایی مورد استفاده قرار می گیرد که دریچه بازدید فن کویل از دیوارها فاصله لازم را دارد و از هر طرف هم محیط را جذب خواهد کرد. دریچه بازدید خطی لولایی احتیاج به قفل زیمنس دارد. تعداد قفل های در ابعاد قابل تغییر است.

دریچه بازدید فن کویل هم به صورت پیچ از رو و هم به صورت پیچ مخفی نصب و تعبیه می گردد. تمام سطوح دریچه بازدید فن کویل خطی به وسیله رنگ کوره ای الکترواستاتیک پوشش داده می‌شود تا هیچگونه آسیب و ضربه ای به آن وارد نگردد. ضخامت ورق آلومینیوم به کار رفته جهت درب دریچه بازدید فن کویل بستگی به ابعاد این محصول دارد.

دریچه بازدید فن کویل مشبک:

اگر بخواهیم هوای برگشت دستگاه با کمترین مزاحمت و بیشترین مقدار به دستگاه منتقل شود از دریچه بازدید فن کویل مشبک استفاده می کنیم. زیرا شبکه های موجود در قسمت مشبک دریچه بازدید فن کویل جریان هوا را به صورت مستقیم و آزاد به دستگاه تزریق کرده و جلوی افت فشار را می‌گیرد.

از دریچه بازدید فن کویل مشبک برای هماهنگی بیشتر نمای دریچه بازدید فن کویل با دریچه دمنده مشبک استفاده خواهد شد. دریچه بازدید فن کویل مشبک دریچه ای است که از یک دریچه بازدید فن کویل ساده و دریچه مشبک تشکیل شده است. ابعاد دریچه مشبک با ابعاد دریچه اصلی بازدید فن کویل متناسب است تا ظاهر دریچه بازدید فن کویل دارای تناسب باشد.

دریچه بازدید فن کویل با دو فریم ۳ و ۵ سانتی ساخته می گردد درب دریچه بازدید فن کویل مشبک نیز به صورت وزنه ای و لولایی قابلیت تولید دارد. دریچه بازدید فن کویل مشبک هم به صورت پیچ از رو و هم به صورت پیچ مخفی در محل مورد نظر نصب می گردد.

سطوح دریچه بازدید فن کویل با رنگ پودری الکترواستاتیک پوشانده می گردد و درون کوره قرار می گیرد تا در برابر ضربه و آسیب دیدگی مصون بماند ضخامت ورق آلومینیوم به کار رفته روی درب دریچه بازدید فن کویل مشبک بستگی به ابعاد آن دارد.

دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی:

دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی برای بازرسی دستگاه‌های استفاده می‌شود که مکش دریچه بازدید از طریق دریچه خطی کله قندی تعبیه شده بر روی بدنه دریچه بازدید فن کویل صورت می‌پذیرد و دلیل نامگذاری این دریچه نیز وجود همان دریچه خطی است.

در نتیجه می‌توان گفت وظیفه هوارسانی را دریچه خطی کله قندی انجام می‌دهد. در فضاهایی که از دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی استفاده می‌شود برای دمش هوا نیز از همین نوع دریچه خطی کله قندی به کار گرفته می گردد.

قابلیت ساخت در دو مدل درب لولایی و درب وزنه ای را دارد. اگر درب دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی به وسیله لولا باز و بسته شود  احتیاج به قفل زیمنسی دارد.

دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی به وسیله پیچ از روی فریم و پیچ مخفی در حفره مورد نظر نصب خواهد شد. می توان دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی را با رنگ کوره ای الکترواستاتیک پوشش داد تا مقاومت آن در برابر ضربه بالا رفته و عمر این دریچه طولانی گردد.

به طور عمده از ورق آلومینیوم یک میل برای درب دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی استفاده می‌شود. اما اگر سایز و ابعاد دریچه بازدید فن کویل افزایش یابد ضخامت ورقه مصرفی نیز افزایش خواهد یافت. فریم دریچه بازدید فن کویل خطی کله قندی در دو مدل ۳ و ۵ سانتی ساخته می‌شود.

دریچه بازدید فن کویل طرح اسلوت

اگر برای دمش هوا دستگاه های فن کویل از دریچه اسلوت استفاده شده باشد جهت هماهنگی و تناسب بیشتر در طراحی داخلی از دریچه بازدید فن کویل طرح اسلوت استفاده می گردد. دریچه بازدید فن کویل طرح اسلوت متشکل از یک فریم و درب دریچه است که روی بدنه درب یک دریچه بازدید فن کویل طرح اصلی نصب شده است.

از مزایای این دریچه بازدید فن کویل زیبایی و دکوراتیو بودن آن است. دریچه بازدید فن کویل طرح اسلوت از آلومینیوم است.فریم این دریچه بازدید فن کویل در دو مدل ۳ و ۵ سانتی ساخته می گردد.

درب دریچه بازدید فن کویل طرح اسلوت مانند دیگر دریچه بازدید فن کویل ها به دو صورت وزنه‌ای و لولایی تولید می گردد. در مدل لولایی روی درب دریچه بازدید فن کویل یک قفل زیمنس و لولا تعبیه شده است.

سطح کلی بدنه دریچه بازدید فن کویل طرح اسلوت با رنگ کوره ای الکترواستاتیک پوشش داده می گردد تا طول عمر این دریچه بازدید فن کویل افزایش یافته و از هر گونه آسیب و ضربه ای در امان بماند. در مدل لولایی درب بازدید فن کویل طرح اسلوت تعداد قفل ها بستگی به سایز و ابعاد این دریچه بازدید فن کویل دارد دریچه بازدید فن کویل طرح اصلی به دو صورت پیچ از روی فریم و پیچ مخفی در محل مورد نظر نصب و جانمایی میشود.

دریچه بازدید فن کویل گل سقفی

دریچه بازدید فن کویل گل سقفی دارای کادر محیطی به صورت پره ی پله ای رو به داخل در یک ردیف یا دو ردیف در حاشیه یا داخل درب دریچه بازدید فن کویل میباشد. در واقع منفذ ورود هوای برگشت دریچه بازدید فن کویل، گل سقفی حفره چهارگوش یک یا دو ردیف است، در اصطلاح به هر یک از این حفره های ورود به هوا گل سقفی دریچه بازدید فن کویل گفته می گردد.

اگر این حفره چهار گوش تا کی باشد به این نوع دریچه بازدید فن کویل تک گل و اگر این حفره چهارگوش دوتایی باشد به این مدل دریچه بازدید فن کویل گل سقفی دو گل گفته می‌شود.

درب این دریچه بازدید فن کویل نیز در دو مدل وزنه ای و لولایی تولید می گردد و مانند دیگر دریچه بازدید فن کویل ها آن در دو مدل ۳ و ۵ سانتی ساخته می گردد. جنس این دریچه بازدید فن کویل از ورق آلومینیوم است.تمام سطوح دریچه بازدید فن کویل سقفی با رنگ کوره ای الکترواستاتیک پوشش داده می گردد.

دریچه بازدید فن کویل گل سقفی به وسیله پیچ از روی فریم و یا پیچ مخفی نصب و تعبیه می گردد. تعداد قفل ها در مدل درب لولایی دریچه بازدید فن کویل سقفی به ابعاد آن بستگی دارد.

دریچه بازدید فن کویل پرهZ

شیارهای ورود هوای دریچه بازدید فن کویل پره Z در مدل گریل های پره ای با طرح خم به شکل Zتولید خواهد شد. به طور معمول پره هایZ این دریچه بازدید فن کویل در یک یا دو وجه دریچه بازدید فن کویل نصب می گردد.هوا از این طریق به داخل دستگاه ورود پیدا می کند. تعداد این پره ها با میزان فشار مکش دستگاه نسبت مستقیم دارد.

میتوان برای زیبایی بیشترشیارهایZشکل را در دو سمت دریچه بازدید فن کویل تعبیه کرد.

درب دریچه بازدید فن کویل پرهZرا در دو مدل لولایی و وزنه ای تولید می کنند. اگر درب دریچه بازدید فن کویل لولایی باشد تعداد قفل های تعبیه شده روی آن به ابعاد دریچه بازدید فن کویل بستگی دارد.

جنس ورق مصرفی جهت ساخت دریچه بازدید فن کویل پره Zورق آلومینیوم است. به طور معمول از ورق یک میل برای ساخت این دریچه بازدید فن کویل استفاده می گردد. اما با افزایش ابعاد دریچه بازدید فن کویل ضخامت ورق مصرفی نیز بالا می رود.

تمام سطوح دریچه بازدید فن کویل پره Zبا رنگ کوره ای الکتروستاتیک پوشانده می گردد تا از آسیب دیدگی در امان بماند و عمر مفید دریچه بازدید فن کویل افزایش یابد.

این دریچه بازدید فن کویل از طریق پیچ در محل مورد نظر نصب می گردد. حال این پیچ هم می تواند در روی نما تعبیه شود و هم می تواند به صورت پیچ مخفی باشد.

دریچه بازدید فن کویل ترکیبی

گاهی دستگاه فن کویل نیاز به منفذ ورودی هوا زیادی دارد. در این حالت برای حفظ استاندارد ورودی هوا و حفظ زیبایی ظاهری دریچه بازدید فن کویل از دریچه بازدید فن کویل ترکیبی بهره گرفته می گردد.

به طور مثال روی درب دریچه بازدید فن کویل از شیارهای پره Zدر کناره های طولی درب دریچه بازدید فن کویل و ورق پانچ در قسمت داخلی درب به کار گرفته می گردد.

درب این دریچه بازدید فن کویل هم مانند انواع دیگر دریچه فن کویل به صورت لولایی و وزنه ای ساخته می گردد. در مدل لولایی لزوماً باید از لولا و قفل زیمنس برای بازو بستن درب دریچه بازدید فن کویل استفاده شود. تعداد قفل ها به ابعاد دریچه بازدید فن کویل بستگی دارد.

فریم دریچه بازدید فن کویل در دو مدل ۳ و ۵ سانتی تولید می گردد. جنس دریچه بازدید فن کویل ترکیبی از ورق آلومینیوم با ضخامت یک میل است. البته ضخامت ورق مصرفی با ابعاد دریچه بازدید فن کویل نسبت مستقیم دارد.

دریچه بازدید فن کویل ترکیبی با استفاده از پیچ مخفی یا پیچ از روی نمای فریم در محل مورد نظر نصب می گردد.

از رنگ کوره ای الکتروستاتیک برای پوشش روی دریچه بازدید فن کویل ترکیبی استفاده می گردد. رنگ کوره ای باعث می گردد در طول زمان عمر مفید دریچه بازدید فن کویل افزایش یابد و مانع آسیب دیدگی این محصول می گردد.

یکی دیگر از مزایای رنگ کوره ای روی دریچه بازدید فن کویل این است که به کارفرما این امکان را میدهد تا متناسب با محیط اطراف از کد رنگ انتخابی سفارش دهد.

دریچه بازدید فن کویل چوبی

اگر در فضایی دیوار ها و کف با چوب دیزاین شده باشند، برای تناسب در نمای داخلی بهتر است از دریچه بازدید فن کویل چوبی یا ام دی اف با پوشش رنگ ضد آب استفاده کرد. دریچه بازدید فن کویل چوبی ماهیتاً از ام دی اف ساخته میشود و به بازار ارائه می گردد. امروزه با فناوری های جدید و همچنین ساخت ماشین آلات نوین ساخت دریچه های بازدید فن کویل چوبی نیز وارد مرحله جدیدی شده است. از آنجایی که دریچه بازدید کویل چوبی ظاهری دکوراتیو دارد بسیار زیاد مورد استقبال کارفرمایان و مهندسین ناظر و طراحان داخلی قرار گرفته است.

برای ایجاد طرح های متنوع و مختلف روی دریچه بازدید فن کویل چوبی از دستگاه‌های پیشرفته سی ان سی استفاده میشود. از این طریق می توان هر طرحی با هر نقشه و مدلی را روی دریچه بازدید فن کویل پیاده کرد. لازم به ذکر است که حتماً باید دریچه بازدید فن کویل چوبی با رنگ ضد آب پلی اورتان پوشش داده شود تا در برابر رطوبت بخار و نرم مقاومت کافی را داشته باشد. از دریچه بازدید فن کویل چوبی در تمام نقاط کشور می‌توان استفاده کرد، اما بیشترین استفاده از دریچه بازدید فن کویل  در مکان هایی است که رطوبت هوا بالاست، مانند شمال و جنوب کشور.

دریچه بازدید فن کویل استیل

اگر بخواهیم از دریچه بازدید فن کویل در فضاهایی با کاربری بهداشتی و کلین روم ها استفاده کنیم بهتر است از دریچه بازدید فن کویل استیل بهره بجوییم.

جنس ورق استیل به کار رفته در دریچه بازدید فن کویل استیل از ورق استیل با عیار ۳۰۴ یا ۳۱۶ است.

تمام قسمت های تشکیل دهنده دریچه بازدید فن کویل استیل از جمله لولا باید لزوماً از جنس استیل باشد.

دریچه بازدید فن کویل استیل این امکان را به کارفرمایان می دهد که در هر سایز و اندازه ای ساخته شود و هیچ محدودیتی در ساخت ابعاد مختلف ندارد.

درب دریچه بازدی فن کویل استیل نیز مانند انواع دیگر دریچه بازدید فن کویل در دو مدل لولایی و وزنه ای تولید می گردد‌.

طریقه نصب دریچه بازدید فن کویل استیل به وسیله پیچ از روی فریم و پیچ مخفی است.

دریچه بازدید فن کویل پی وی سی

همانطور که از نام این دریچه بازدید فن کویل نمایان است، از پی وی سی ساخته می گردد. به دلیل شکل پذیری پی وی سی به وسیله دستگاه های سی ان سی می توان از طرح ها و نقش های گوناگون روی دریچه بازدید فن کویل استفاده کرد.

دریچه بازدید فن کویل پی وی سی از یک فریم تشکیل شده که در پیرامون دریچه بازدید فن کویل این محصول را احاطه می کند.درب دریچه بازدید فن کویل پی وی سی روی قاب آن تعبیه می گردد.

از مزایای دریچه بازدید فن کویل پی وی سی خاصیت ضد آب بودن این محصول است. در نتیجه مناسب برای فضاهایی ست که دارای رطوبت بالا باشند.

به وسیله دستگاه سی ان سی می توان طرح و نقش های مختلف روی درب دریچه بازدید فن کویل طراحی کرد. این دریچه بازدید فن کویل را نیز میتوان در هر سایز و ابعادی تولید کرد.

دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی

از ویژگی‌های دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی این است که در مقابل رطوبت و نشت آب از لوله های تاسیسات بسیار مقاوم بوده و به همین دلیل مورد استقبال مهندسین قرار می گیرد.

دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی از یک فریم و درب باز شونده تشکیل می گردد. درب این نوع دریچه بازدید فن کویل نیز مانند انواع دیگر آن به صورت لولایی و وزنه ای قابلیت تولید دارد.

ساختار دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی ماهیتاً از مواد پلیمری به نام ABS تشکیل شده است. یکی از دلایل کیفیت بالای دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی چگالی بالای مواد اولیه آن است.

این دریچه بازدید فن کویل در شهرهایی که از رطوبت بالایی برخوردارند از جمله شمال و جنوب کشور بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و از آن جایی که احتمال نشت آب از لوله های تاسیسات وجود دارد استفاده از دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی نسبت به دریچه بازدید فن کویل چوبی اولویت دارد. همچنین از دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی در استخرها، سرویس‌های بهداشتی و سونا بسیار استفاده می‌شود. عرض فریم دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی سه تا سه و نیم سانتی متر است. از این طریق حفره مورد نظر پوشش داده می گردد. دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی را می‌توان از طریق پیچ روی فریم و پیچ مخفی در محل مورد نظر نصب کرد.

از ویژگی‌های دیگر دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی وزن بسیار سبک این دریچه بازدید فن‌کویل است، به گونه ای که به راحتی نصب می گردد و برای نصب آن نیاز به نیروی متخصص نیست.

همچنین دریچه بازدید فن کویل لاستیکی بسیار مقرون به صرفه است و نیاز به پوشش رنگ روی سطوح این دریچه بازدید فن کویل ناست. درب دریچه بازدید فن کویل پلاستیکی می تواند به صورت ساده و یا گریل دار طراحی شود.

دریچه بازدید فن کویل مشابه لولا

اگر فاصله دستگاه فن کویل و دریچه بازدید فن کویل بسیار کم باشد به گونه‌ای که نتوان از درب وزنه‌ای برای دریچه بازدید فن کویل استفاده کرد، در نتیجه از دریچه بازدید فن کویل مشابه لولا کمک می گیریم. بدین صورت که به جای لولا در یک طول از فریم دریچه بازدید به یک نشیمنگاه از پروفیل سه پری  تعبیه می‌شود و درب دریچه بازدید فن کویل به صورت مشابه لولا روی این نشیمنگاه قرار می گیرد و در زمان نیاز درب دریچه بازدید فن کویل به صورت وزنه ای از این نشیمن جدا شده و باز می گردد.

نکته قابل توجه در مورد دریچه بازدید فن کویل مشابه لولا این است که درب دریچه بازدید به جای اینکه به سمت بالا و داخل سقف کاذب باز شود، به طور کامل به سمت پایین هدایت شده و از فریم دریچه بازدید فن کویل جدا می گردد، که البته این یکی از مزیت های منحصر به فرد این دریچه بازدید فن کویل به حساب  می آید.

همچنین در سوی دیگر درب دریچه بازدید فن کویل مشابه لولا از قفل زیمنس برای بستن و بازی کردن درب آن استفاده شده است که این قفل ها نگهداری درد برروی فریم را تضمین می کند. در نتیجه می توان گفت که این مدل دریچه بازدید فن کویل هم دارای قفل زیمنس و لولا است و هم به صورت وزنه ای باز و بسته می گردد.

طریقه ساخت دریچه بازدید فن کویل مشابه لولا به اینگونه است که ابتدا محل مورد نظر برای نصب دریچه بازدید فن کویل اندازه‌گیری می‌شود و سپس اضلاع فریم دریچه با درنظرگرفتن نیم سانت بادخور بریده شده و این اضلاع به هم وصل می‌شوند. در مرحله بعد نشیمنگاه درب دریچه بازدید فن کویل روی آن تعبیه می گردد. این نشیمنگاه از یک سه پری آلومینیومی به طول فریم تشکیل شده است. بعد از نصب سه پری با توجه به ابعاد داخلی فریم درب دریچه بازدید فن کویل مشابه لولا تولید می گردد. سپس این محصول آماده رنگ آمیزی می گردد و به وسیله رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش داده شده و درون کوره قرار میگیرد. باید به این نکته اشاره کرد که دریچه بازدید فن کویل مشابه لولا را می توان از جنس چوب آلومینیوم و پی وی سی نیز تولید و به بازار ارائه کرد.

روش های ساخت انواع دریچه بازدید فن کویل:

الف) روش ساخت دریچه بازدید فن کویل ورق آهنی:

منظور از دریچه بازدید فن کویل ورق آهنی در  حقیقت همان ورق گالوانیزه یا روغنی است.عرض فریم دریچه بازدید فن کویل معمولاً سه سانت است. در ابتدا اضلاع فریم دریچه بازدید فن کویل را برش می دهیم و با خم کاری لبه های ورق فریم دریچه بازدید فن کویل ساختار کلی قاب دریچه بازدید فن کویل آماده می گردد.

ابعاد فریم دریچه بازدید فن کویل بستگی به حفره محل مورد نظر نصب دارد. تمام اضلاع به صورت گونیا به هم وصل می شوند. سپس نوبت به طراحی و ساخت درب دریچه بازدید می رسد.

برای ساخت درب دریچه بازدید فن کویل از ورق آهنی باید ابعاد تودرتوی دریچه بازدید فن کویل به دست آید.

دریچه بازدید فن کویل با ورق آهنی را می توان در دو مدل درب لولایی و وزنه ای ساخت. اگر درب دریچه بازدید فن کویل به صورت لولایی باشد در یک بُعد از درب دریچه بازدید فن کویل لولا نصب میشود و به وسیله قفل زیمنسی باز و بسته می گردد.

درب این دریچه بازدید فن کویل را می توان با توجه به نیاز دستگاه و سفارش کارفرما شیار دار و یا ساده تولید کرد.

درب دریچه بازدید فن کویل که به صورت وزنه ای باز و بسته می گردد با نشستن در نشیمنگاه فریم دریچه بازدید فن کویل بسته و با بلند کردن آن باز می‌گردد.

در مرحله آخر نوبت به رنگ کاری دریچه بازدید فن کویل ورق آهنی می رسد. برای این کار از رنگ کوره ای الکترواستاتیک استفاده می کنیم. پس از پاشیدن رنگ پودری روی تمام سطوح دریچه بازدید فن کویل با ورق آهنی آن را درون کوره قرار می دهند و در اصطلاح پخته می گردد. این عمل باعث می گردد تا دریچه بازدید از هرگونه آسیب و ضربه‌ای در امان بماند و طول عمر مفید این محصول بالا رود.

جای پیچ را می‌توان هم روی نما و هم روی دیواره داخلی فریم دریچه بازدید فن کویل تعبیه کرد. کیفیت رنگ دریچه بازدید فن کویل ورق آهنی از نکات بسیار مهم در مراحل تولید این محصول است. ابعاد قسمت فرورونده دریچه بازدید فن کویل آهنی باید در حد یک سانت کمتر ابعاد تو در توی قاب دریچه بازدید و فن کویل باشد تا دریچه بازدید فن کویل به راحتی در محل موردنظر فرو رود.

الف-۱- طریقه ساخت دریچه بازدید فن کویل آهنی ساده لولایی

به طور کلی دریچه بازدید فن کویل آهنی از ورق روغنی با رنگ کوره ای ساخته می گردد. برای ساخت این دریچه بازدید فن کویل ابتدا اقدام به ساخت فریم آن خواهیم کرد. از آنجایی که ساختار این دریچه بازدید فن کویل ازرق است پس می‌توانیم عرض فریم را در هر سایزی در نظر بگیریم.

ابعاد دریچه فن کویل آهنی بستگی به سایز حفره محل نصب دارد. یعنی طول و عرض حفره را در نظر گرفته و ابعاد فریم دریچه بازدید فن کویل نیم سانت کوچکتر در نظر می گیریم که البته این بادخور توسط سازنده لحاظ خواهد شد. در هنگام اندازه گیری باید از صفر به صفر طول و عرض اعلام شود.

این بادخور به این دلیل لحاظ می گردد که هنگام نصب نصاب به راحتی بتواند دریچه بازدید فن کویل را درونه حفره جانمایی کند. به طور استاندارد عرض فریم دریچه بازدید فن کویل آهنی بین ۳ و ۵ سانت متغیر است. جهت استحکام بیشتر ساختار فریم دریچه بازدید فن کویل آهنی دور تا دور فریم یک نیم سانتی از بیرون به داخل ایجاد میشود که علاوه بر استحکام فریم دریچه بازدید فن کویل باعث زیبایی و شکیل تر شدن ساختار کلی دریچه بازدید فن کویل می گردد.

پس از برش طول و عرض فریم دریچه بازدید فن کویل به وسیله کرنر های ورقی هر یک از اضلاع به یکدیگر متصل می شوند و ساختار چهارگوش پیدا می کند. این اضلاع باید کاملاً گونیا و قائم الزاویه باشند.

حال باید درب دریچه بازدید فن‌کویل آهنی ساده لولایی طراحی و ساخته شود. این دریچه بازدید فن کویل دارای درب ساده و بدون شیار است. زیرا هوای مورد نیاز برای سیستم برگشت دستگاه فن کویل از طریق داکت هوای مجزا که به واحد مسکونی یا تجاری مرتبط است تامین خواهد شد و هیچ نیازی به شیار یا سوراخ روی سطح درب دریچه بازدید فن کویل ناست.

ابعاد درب دریچه بازدید فن کویل نسبت مستقیم به ابعاد فریم این دریچه بازدید فن کویل خواهد داشت. البته با توجه به لولایی بودن درب این دریچه بازدید فن کویل حتماً باید میزان بادخور لولا را نیز از ابعاد درب دریچه بازدید فن کویل کم کنیم تا درب دریچه بازدید فن کویل به راحتی در نشیمن خود باز و بسته گردد.

لولای درب دریچه بازدید فن کویل به طور معمول روی طول درب نصب می گردد تا مقاومت بیشتری در زمان باز شدن داشته باشد و به راحتی توان نگهداری درب دریچه بازدید فن کویل را از این طریق می توانیم ایجاد کنیم. این لولا از یک سو به طول درب دریچه بازدید فن کویل و از سوی دیگر به یکی از دیواره های طولی فریم دریچه بازدید فن کویل وصل می گردد و با اتصال بدنه درب دریچه بازدید فن کویل به فریم دریچه بازدید فن کویل قسمت عمده‌ای از مراحل ساخت دریچه بازدید فن کویل آهنی ساده لولایی به انجام خواهد رسید.

در این مرحله اقدام به تعبیه قفلهای زیمنسی و ایجاد سوراخ های محل تعبیه خواهیم کرد. تعداد قفل های منصوب بر روی درب دریچه بازدید فن کویل به ابعاد دریچه بازدید فن کویل بستگی دارد. پس در نتیجه هر چه ابعاد دریچه بازدید فن کویل بزرگتر باشد از تعداد قفل های بیشتری استفاده می گردد.

این دریچه بازدید فن کویل از دو طریق پیچ از رو و پیچ از روی کلاف به محل مورد نظر نصب می گردد. برای اینکه از خش دار شدن سطوح داخلی و بیرونی فریم دریچه بازدید فن کویل آهنی ساده جلوگیری به عمل آوریم قبل از رنگ آمیزی باید جای پیچها نیز تعبیه شود. تعداد پیچ ها نیز به ابعاد فریم دریچه بازدید فن کویل بستگی دارد.

در اینجا کار ساخت دریچه بازدید فن کویل آهنی ساده لولایی به پایان می رسد. در این مرحله نوبت به رنگ آمیزی این محصول خواهد رسید. برای رنگ آمیزی از رنگ پودری الکترواستاتیک بهره می گوییم. این رنگ دارای مزایای بسیاری است، از جمله برای تناسب نمای دریچه بازدید فن کویل با نمای داخلی محیط و همچنین محافظت سطوح بیرونی و داخلی دریچه بازدید فن کویل استفاده میشود. بعد از اینکه تمام سطوح دریچه بازدید فن کویل به رنگ پودری الکترواستاتیک آغشته شد، این محصول درون کوره قرار می گیرد. در نتیجه می توان گفت که رنگ کوره ای طبق نظر کارفرما و متناسب با محیط و برای جلوگیری از استهلاک زودرس دریچه بازدید فن کویل به کار می رود.

پس از خارج کردن دریچه بازدید فن کویل آهنی ساده لولایی از کوره بلافاصله از کاور های پلاستیکی و ضخیم و ضد ضربه استفاده می‌شود تا در برابر صدمات احتمالی از این محصول محافظت گردد.

در گروه صنعتی تهویه فراز هیچگونه محدودیتی جهت ساخت دریچه بازدید فن کویل آهنی ساده لولایی به لحاظ سایز و ابعاد وجود ندارد و این شرکت مفتخر است تا این نوع دریچه بازدید فن کویل را طبق نظر کارفرما تولید و ارائه نماید.

الف-۲-طریقه ساخت دریچه بازدید فن کویل آلومینیومی ساده لولایی

همانطور که از نام این دریچه بازدید فن کویل پیداست این محصول از جنس آلومینیوم است. البته جنس فریم دریچه بازدید فن کویل آلومینیومی از پروفیل آلومینیوم و جنس درب این دریچه بازدید فن کویل از ورق آلومینیوم ساخته می گردد.

جهت ساخت این دریچه بازدید فن کویل مانند نمونه های دیگر ابعاد تو در توی قاب یا چهارچوبی که قرار است دریچه بازدید سن کویل روی آن نصب شود را به دست می آوریم و با توجه به این ابعاد طراحی و ساخت فریم دریچه بازدید آلومینیومی ساده لولایی شروع می گردد.

در نتیجه در ابتدا طول و عرض پروفیل فریم توسط اره برقی برش داده می گردد و سپس هر یک از گوشه های این اضلاع به صورت ۴۵ درجه گوش زنی خواهد شد. این کار باعث می گردد که در زمان اتصال هر یک از این گوشه ها زاویه به دست آمده کاملاً گونیا و قائم الزاویه باشد. بنابراین فریم کاملاً به صورت چهار گوش در می آید.

بعد از گوش زنی نوبت به اتصال اضلاع فریم دریچه بازدید فن کویل آلومینیومی ساده لولایی خواهد رسید. این اتفاق به وسیله یک کرنر فلزی از جنس ورق گالوانیزه انجام می پذیرد.

جهت اتصال گوشه های دریچه بازدید فن کویل لولایی آلومینیومی از جوش یا مورد دیگری غیر از کرنر نمی توان استفاده کرد. در این مرحله باید جای پیچ ها روی نما یا دیواره داخلی فریم دریچه بازدید فن کویل تعبیه شود، زیرا بعد از عملیات رنگ آمیزی فریم دریچه بازدید فن کویل دچار خراش و آسیب دیدگی خواهد شد.

حال نوبت به ساخت درب دریچه بازدید فن کویل آلومینیومی لولایی می رسد. ابعاد داخلی فریم دریچه بازدید فن کویل در این مرحله از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا با احتساب دومیل بادخور از طرفین و همچنین در نظر گرفتن ضخامت لولا در یکی از اضلاع فریم دریچه بازدید فن کویل نسبت به برش ورق درب دریچه بازدید فن‌کویل اقدام خواهد شد.

در ساخت درب دریچه بازدید فن کویل باید دور تا دور محیط درب دریچه بازدید فن کویل به میزان یک و نیم سانت به داخل لبه بخورد تا از تاب خوردگی یا دفرمه شدن ساختار درب دریچه بازدید فن کویل ممانعت به عمل آید. در این مدل از دریچه بازدید فن کویل در به این محصول نیازی به هیچ منفذ و شیاری ندارد زیرا دستگاه‌های فن کویل هوای برگشت دستگاه را توسط کانال مجزای برگشت هوا تامین می نمایند.

جای قفل های زیمنس دریچه بازدید فن کویل به وسیله برش و خم کاری لبه های ورق ایجاد می گردد تا قبل از رنگ آمیزی جای قفل ها تعبیه شود. سپس زمان وصل کردن درب دریچه بازدید فن کویل به فریم دریچه بازدید فن کویل است که این کار از طریق لولا های فلزی انجام می پذیرد.

پس از اینکه درب دریچه بازدید فن کویل روی فریم آن تعبیه شد این محصول توسط رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش داده می‌شود و درون کوره قرار می گیرد. تنوع رنگ های مختلف باعث می گردد که تناسب و هارمونی زیبایی بین نمای سطوح دریچه بازدید فن کویل و نمای اطراف محیط به وجود آید. همچنین تمام سطوح دریچه بازدید فن کویل از هرگونه ضربه و صدمات احتمالی مصون می ماند. پس از اتمام عملیات رنگ آمیزی این محصول درون کاور مشمایی ضربه گیر قرار خواهد گرفت تا صدمه ای به آن نرسد.

ب-۱- طریقه ساخت دریچه بازدید فن کویل شیار موازی وزنه ای

این مدل دریچه بازدید فن کویل که به درب وزنه ای معروف است دارای فریم کاملاً جدا از بدنه درب است.

برای ساخت این دریچه بازدید فن کویل ابتدا سایز حفره ای را که قرار است در این بازدید فن کویل در آن نصب شود به طور صفر به صفر اندازه می زنیم. سپس با احتساب یک سانت بادخور اقدام به برش اضلاع فریم دریچه بازدید فن کویل خواهیم کرد. برش هر ضلع به صورت ۴۵ درجه خواهد بود تا وقتی دو ضلع مجاور هم به یکدیگر وصل می‌شوند زاویه ۹۰ درجه را تشکیل دهند.

دو ضلع کنار هم در فریم دریچه بازدید فن کویل به وسیله کرنر های فلزی متصل می گردند. طرز کار این کرنرها به گونه ای است که از هر دو طرف در ریل های قسمت پشتی پروفیل فریم دریچه بازدید فن کویل تداخل پیدا کرده و به صورت پرسی یا فشاری در محل خود ثابت می مانند.

در این مرحله مهم ترین کار مشخص کردن جای پیچ ها  بر روی فریم یا اصطلاحاً خزینه پیچ ها است. این مرحله باید قبل از عملیات رنگ آمیزی انجام پذیرد. تعداد پیچ ها بستگی به سایز و ابعاد دریچه بازدید فن کویل دارد.

حال نوبت به طراحی و ساخت درب دریچه بازدید فن کویل شیاردار می رسد. بر اساس ابعاد فریم دریچه بازدید فن کویل اقدام به طراحی و ساخت درب این دریچه خواهیم کرد.

باید خاطر نشان شد که در هر بعد درب دریچه بازدید فن کویل ۲ میلیمتر باید کوچکتر از فریم آن باشد.همچنین یک لبه دو سانتی در طول و عرض درب دریچه بازدید فن کویل تعبیه می گردد.

همانطور که از نام این دریچه بازدید فن کویل پیداست این محصول دارای درب شیاردار موازی است. در این مرحله ایجاد شیار های گریلی در طول های ۹ و ۱۸ سانتی متر روی درب دریچه بازدید فن کویل انجام خواهد پذیرفت.

طول هر یک از این شیار های موازی به بزرگ یا کوچک بودن درب به دریچه بازدید فن کویل بستگی دارد. واضح است که در صورت بزرگ بودن سایز درب این مقدار ۱۸ سانتی متر و در صورت کوچک بودن مقیاس درب دریچه بازدید فن کویل این مقیاس به ۹ سانتی‌متر کاهش خواهد یافت. به این کار یعنی ایجاد شیار های ۹ یا ۱۸ سانتی روی درب دریچه بازدید فن کویل عملیات پانچ کاری گفته می گردد. به همین دلیل نام دیگر این دریچه بازدید فن کویل، دریچه بازدید فن کویل پانچی میباشد.

حال به مرحله رنگ آمیزی دریچه بازدید فن کویل شیاردار موازی وزنه ای می رسیم. روی تمام سطوح این دریچه بازدید فن کویل رنگ پودری الکترواستاتیک پاشیده می‌شود و این محصول درون کوره قرار می گیرد و در اصطلاح پخته می گردد.

از مزایای رنگ الکترواستاتیک این است که می توان از هر کد رنگ مناسب محیط و طبق نظر کارفرما استفاده کرد. عموما از رنگ سفید استفاده می‌شود، اما گاهی اوقات طراح یا آرشیتکت برای تناسب بیشتر و ایجاد هارمونی در محیط از رنگ های فانتزی استفاده خواهد کرد. بنابراین هیچ محدودیتی در کد رنگ مصرفی نخواهیم داشت. پس از رنگ آمیزی دریچه بازدید فن کویل این محصول درون مشماهای حبابدار قرار گرفته تا از هرگونه ضربه و آسیبی در امان بماند.

ب-۲-طریقه ساخت دریچه بازدید فن کویل شیار موازی لولایی

این دریچه بازدید فن کویل که متشکل از یک فراریم و درب با شیارهای موازی با عرض ۹ و ۱۸ سانتی متر است به صورت لولایی باز و بسته می گردد. برای طراحی و ساخت آن ابتدا باید فریم این دریچه بازدید فن کویل ساخته گردد. ابعاد فریم دریچه بازدید فن کویل اصولاً به میزان یک سانت از ابعاد حفره ای که قرار است دریچه بازدید فن کویل به روی آن جانمایی گردد کوچکتر است، زیرا در زمان نصب نصاب به مشکلی بر نخورده و دریچه بازدید فن کویل به راحتی درون حفره فرو رود.

فریم دریچه بازدید فن کویل از جنس پروفیل آلومینیوم ساخته می گردد. طول و عرض این فریم به صورت ۴۵ درجه برش داده می گردد تا وقتی در کنار یکدیگر قرار می گیرد زاویه ۹۰ درجه و گونیا را تشکیل دهد. جهت اتصال اضلاع از کرنر های فلزی یا گوشه ها به صورت پرسی استفاده می کنیم. در این حالت اضلاع فریم بعد از به همت چسبانی شکل چهارگوش به خود گرفته و آماده نصب درب دریچه بازدید فن کویل خواهد شد. لازم به ذکر است که در این مرحله باید جای پیچ ها روی فریم دریچه بازدید فن کویل جانمایی شود. تعداد پیچ ها بستگی به اندازه دریچه بازدید فن کویل دارد.

بعد از ساخت فریم نوبت به ساخت درب دریچه بازدید فن کویل شیار موازی لولایی میرسد. ابعاد درب دریچه بازدید فن کویل طبق اندازه داخلی فریم با احتساب ۲ تا ۳ میلیمتر بادخور در نظر گرفته می گردد. علاوه بر آن در هر بعد درب دریچه بازدید فن کویل یک و نیم سانت باید خمکاری شود.

از آنجایی که این مدل دریچه بازدید فن کویل دارای درب شیاردار است از ورق آلومینیوم جهت ساخت درب این محصول استفاده می‌شود و با پرس مخصوص شیار های لازم ایجاد می گردد. عرض این شیارها بین ۹ و ۱۸ سانت متغیر بوده و این بستگی به هوای لازم برای دستگاه فن کویل دارد. اینکه محل شیار ها روی درب دریچه بازدید فن کویل در وسط یا کناره های درب انتخاب شود بستگی به جایگاه دستگاه فن کویل روی سقف دارد.

حال پس از آنکه ساخت درب دریچه بازدید فن کویل به اتمام رسید باید به فکر اتصال درد به فریم باشیم. این اتصال با استفاده از یک لوله های فلزی انجام پذیر است. در واقع لولا را از یک طرف به دیواره فریم و از طرف دیگر به دیواره در دریچه بازدید فن کویل با پرچ وصل می نماییم.

حال باید تمام سطوح دریچه بازدید فن کویل با رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش داده شود و این محصول درون کوره قرار گرفته و در اصطلاح پخت گردد. رنگ کوره ای الکترواستاتیک دارای مزایای بسیاری است. از جمله اینکه میتوان از کد رنگ های متنوع و زیبا برای زیبایی و جلوه کار استفاده کرد. همچنین برای تناسب بیشتر با محیط می توان طبق نظر کارفرما هر رنگی روی دریچه بازدید فن کویل پاشید. دوم اینکه با رنگ آمیزی دریچه بازدید فن کویل عمر مفید این محصول بسیار بالا رفته و این محصول از هرگونه خراش صدمه و آسیب دیدگی در امان خواهد ماند. پس از اتمام رنگ آمیزی دریچه بازدید فن کویل این محصول توسط مشماهای حبابدار و ضد ضربه بسته‌بندی شده تا سالم به دست کارفرما برسد.

ب-۲-طریقه ساخت دریچه بازدید فن کویل شیار موازی لولایی

این دریچه بازدید فن کویل با درب شیار موازی به عرض ۹ و ۱۸ سانتی متر ساخته شده که البته این درد به صورت لولایی باز و بسته خواهد شد. دریچه بازدید فن کویل شیار موازی لولایی متشکل از یک فریم و یک درب است. برای ساخت این دریچه بازدید فن کویل ابتدا اقدام به ساخت فریم می کنیم. ابعاد فریم بستگی به ابعاد حفره مورد نظر جهت نصب دریچه بازدید به فن کویل دارد. در نتیجه طول و عرض حفره مورد نظر را اندازه گیری کنیم یک سانت کوچکتر برای بادخور اضلاع فریم را برش خواهیم زد.

اضلاع فریم دریچه بازدید فن کویل از پروفیل آلومینیوم و درب دریچه بازدید فن کویل از ورق آلومینیوم ساخته می گردد. هر ضلع از فریم باید دقیقاً ۴۵ درجه بریده شود تا وقتی دو ضلع در کنار یکدیگر قرار می گیرند زاویه ۹۰ درجه را تشکیل دهند. این اضلاع به وسیله کرنر های فلزی که از جنس ورق گالوانیزه است در جای خود تثبیت می شوند. حال ما یک فریم داریم که کاملاً چهارگوش و قائم الزاویه است.

در همین مرحله اقدام به ایجاد جای پیچ روی فریم دریچه بازدید فن کویل خواهیم کرد، زیرا بعد از عملیات رنگ آمیزی این محصول دچار خراش و صدمه خواهد شد.

پس از اتمام ساخت فریم دریچه بازدید فن کویل نوبت به ساخت درب شیاردار لولایی می‌رسد. برای این کار ابعاد داخلی فریم را با در نظر گرفتن دو تا سه میلی متر بادخور برای درب دریچه بازدید فن کویل در نظر خواهیم گرفت. به این مقدار از هر طرف ۵/۱ سانتی متر افزوده می گردد تا هر چهار بعد درب دریچه بازدید فن کویل به صورت خم کاری در آورده شود و استحکام لازم را با این کار به ساختار درب دریچه بازدید فن کویل خواهیم داد.

برای شیار دار کردن درب دریچه بازدید فن کویل این محصول را زیر یک پرس مخصوص قرار داده و شیارهای لازم را تعبیه می نماییم. عرض این شیارها بین ۹ و ۱۸ سانتیمتر متغیر است. لازم به ذکر است که عرض شیارها به میزان هوای لازم برای دستگاه فن کویل بستگی دارد. همچنین با توجه به جانمایی دستگاه در سقف محل شیار ها روی درب دریچه بازدید فن کویل  انتخاب می گردد تا به بهترین وجه امکان هوارسانی برای دستگاه فنی ایجاد شود.

در این مرحله باید به فکر اتصال درب دریچه بازدید فن کویل به فریم این محصول باشیم. این اتصال به وسیله یک لوله های فلزی امکان پذیر می گردد. در واقع لولا را از یک طرف به دیواره فریم و از طرف دیگر به دیواره درب دریچه بازدید فن کویل با پرچ نصب می نماییم.

با به پایان رسیدن مراحل بالا نوبت به رنگ آمیزی دریچه بازدید فن کویل می‌رسد. این محصول باید به وسیله رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش داده شود. پس رنگ پودری را روی تمام سطوح دریچه بازدید فن کویل میپاشیم و محصول را درون کوره قرار می دهیم. از مزیت های رنگ کوره ای الکترواستاتیک این است که میتوان از کد رنگ های متنوع و زیبا برای تناسب با محیط اطراف و همچنین طبق نظر کارفرما استفاده کرد. هرچه کیفیت رنگ و کیفیت اجرا بالاتر باشد عمر مفید این محصول نیز افزایش می یابد و در نتیجه دریچه بازدید فن کویل از آسیب و خراش در امان می ماند. البته لازم به ذکر است که برای این کار پس از بیرون آوردن دریچه بازدید فن کویل از درون کوره آنرا درون مشمای حبابدار پیچیده تا سالم به دست کارفرما رسانده شود.

پ-۱-طریقه ساخت دریچه بازدید فن کویل خطی وزنه ای

در دریچه بازدید فن کویل خطی وزنه‌ای هوای لازم برای برگشت دستگاه فن کویل از طریق شیارهای طولی زاویه دار یا بدون زاویه تامین خواهد شد. همانطور که از نام این دریچه مشخص است یک دریچه خطی بر روی درب آن تعبیه شده و درب این دریچه بازدید فن کویل نیز به صورت وزنه ای باز و بسته می گردد.

مانند دیگر انواع دریچه بازدید فن کویل نخست باید حفره محل نصب دریچه بازدید فن کویل را اندازه بزنیم، سپس مشغول به ساخت فریم دریچه بازدید فن کویل می شویم. ابعاد فریم دریچه بازدید فن کویل از ابعاد چهارچوبه محل نصب باید به میزان ۱ سانت از هر سو کوچک تر در نظر گرفته می گردد تا در زمان نصب به راحتی درون حفره فرو رفته و مشکلی برای نصاب ایجاد نکند. طول هر یک از اضلاع فریم را با توجه به اندازه آن با زاویه ۴۵ درجه برش میزنیم. وقتی هر ضلع کنار یکدیگر قرار میگیرند زاویه ۹۰ درجه و گونیا را تشکیل می‌دهند. برای اثبات هر گوشه از کرنر های فلزی استفاده می گردد. بعد از این کار چهارچوبه فریم دریچه بازدید فن کویل شکل می گیرد. در این هنگام باید جای پیچ ها نیز روی فریم دریچه بازدید فن کویل جانمایی شود، زیرا بعد از عملیات رنگ پاشی خراش و صدمه ای به این محصول وارد نگردد.

چون این دریچه بازدید فن کویل خطی و وزنه ای است در نتیجه پروفیل فریم آن باید به گونه‌ای طراحی شود که دارای حالت نشیمنگاه از سمت داخل باشد تا بتوان درب را به‌صورت وزنه‌ای روی آن تعبیه کرد.

جهت تولید درب دریچه بازدید فن کویل خطی ملاک کار ابعاد داخلی ساختار فریم است. با اندازه‌گیری این ابعاد و افزودن یک و نیم سانت به هر طرف از ابعاد درب دریچه بازدید فن کویل برش داده می گردد. سپس بنا به اولویت محل هوا رسانی از طریق درب دریچه بازدید فن کویل بر روی درب فضایی برای شیارهای این محصول در نظر گرفته می گردد. حتی میتوان در پشت شیارهای موازی از توری استفاده کرد تا حشرات درون آن تردد نکنند. در این مرحله لبه‌های محیط درب دریچه بازدید فن کویل خمکاری شده و در نتیجه ساخت در به این محصول به پایان می‌رسد.

حال برای اینکه میان دریچه بازدید فن کویل و محیط اطراف هماهنگی و تناسب بیشتری به وجود بیاید تمام سطوح بیرونی و داخلی این محصول با رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش داده می‌شود و در درون کوره قرار می گیرد و در اصطلاح پخته می گردد.

رنگ کوره ای الکترواستاتیک علاوه بر هماهنگی و زیبایی که به دریچه بازدید فن کویل می دهد باعث خواهد شد که این محصول در برابر ضربه و آسیب های احتمالی مقاوم تر بوده و عمر مفیدش بالا برود.

هنگامی که دریچه بازدید فن کویل از کوره خارج شد این محصول را درون مشما های ضد ضربه و حبابدار بسته بندی کرده تا مانع از ورود آسیب و خراش روی سطوح بدنه آن گردیم.

پ-۲-طریقه ساخت دریچه بازدید فن کویل خطی ۳۰ درجه لولایی

این دریچه بازدید فن کویل متشکل از یک فریم و درب است که روی درب خود از یک دریچه هوای خطی با زاویه ۳۰ درجه برای تامین هوای مکش دستگاه فن کویل کمک گرفته است. همانطور که از نامش پیداست درب این دریچه بازدید فن کویل به صورت لولایی باز و بسته می گردد و توسط قفل های زیمنسی بر روی فریم نصب می گردد.

تمام قسمت های این دریچه بازدید فن کویل از جنس آلومینیوم ساخته خواهد شد. در ابتدا حفره مورد نظر را اندازه می زنیم و طبق اندازه به دست آمده اضلاع فریم را برش خواهیم زد. هر ضلع باید ۴۵ درجه برش داده شود تا وقتی دو ضلع به عنوان طول و عرض در کنار یکدیگر قرار می گیرند زاویه ۹۰ درجه و کاملاً قائمه را تشکیل دهد. برای این کار از کرنر های فلزی استفاده می گردد. این قطعه در پشت زوایای فریم به صورت پرسی نصب شده و از راه را به هم متصل خواهد کرد.

پس از آن که مراحل ساخت فریم دریچه بازدید فن کویل به اتمام رسید جای پیچ ها را روی آن مشخص کرده و آنها را سوراخ میکنیم. این اقدام را باید در این مرحله انجام داد و پس از رنگ آمیزی هیچ آسیبی به دریچه بازدید فن کویل نرسد. تعداد پیچ ها بستگی به ابعاد این محصول دارد.

پس از اتمام مراحل فوق نوبت به ساخت درب دریچه بازدید فن کویل خطی ۳۰ درجه لولایی می رسد. ابعاد درب دریچه بازدید فن کویل بر اساس ابعاد داخلی و تو در توی دیواره های فریم محاسبه می گردد و به همین دلیل با اندازه گیری ۲ تا ۳ نیز به عنوان باد خورد برش ورق درب دریچه بازدید انجام خواهد پذیرفت. البته لازم به ذکر است که برای استحکام درب و جلوگیری از تاب خوردگی و دفرمه شدن ساختار درب دریچه بازدید فن کویل در هر یک از ابعاد درب دریچه بازدید فن کویل یک لبه یا خم ۹۰ درجه ای ایجاد خواهد شد که درب دریچه بازدید فن کویل ساختار مستحکم تری پیدا کند. در مرحله بعد نیاز به عبور هوای محیط از بیرون به داخل محفظه دستگاه فن کویل خواهیم داشت. به این منظور از یک دریچه هوای خطی ۳۰ درجه بهره می جویم. دلیل اینکه شیارها را ۳۰ درجه طراحی میکنیم این است که باعث می گردد هوای مورد نیاز فن کویل مستقیم به محل مکش هدایت گردد .

همچنین شیارهای ۳۰ درجه مانع از دید داخل محفظه دستگاه فن کویل از سمت بیرون خواهد شد. در واقع می توان گفت درب دریچه بازدید فن کویل یک ساختار ترکیبی از یک ورق آلومینیومی به عنوان درب و یک دریچه خطی ۳۰ درجه است که این دریچه هوا نیز وظیفه تامین هوای تازه دستگاه فن کویل را بر عهده دارد.

حال در این مرحله اقدام به ایجاد جای قفل بر روی درب می نماییم. تعداد قفل ها بستگی به ابعاد درب دریچه بازدید فن کویل دارد. آنچه که اهمیت دارد این است که باید تعداد قفل ها به اندازه‌ای باشد که از تثبیت درب روی فریم دریچه بازدید فن کویل اطمینان حاصل شود.

سپس  لولا را از دوسمت به درب و فریم دریچه بازدید فن کویل متصل می نماییم. لولا ها به وسیله پیچ به هر دو طرف وصل می شوند. برای جلوگیری از ایجاد شیار نامتوازن بر روی محیط درب در زمان بسته بودن بر روی اضلاع محیطی درب دریچه بازدید فن کویل یک نوار از زهوار استفاده میشود تا ساختار و نمای دریچه بازدید فن کویل پس از بسته شدن درب به صورت کاملاً زیبا و دکوراتیو به نظر آید.

در این مرحله می توان گفت که مراحل ساخت دریچه بازدید فن کویل به پایان رسیده است و نوبت به عملیات رنگ آمیزی این محصول می رسد. در نتیجه رنگ پودری الکترواستاتیک را روی تمام سطوح دریچه بازدید فن کویل میپاشیم و این محصول را درون کوره قرار می دهیم. رنگ کوره ای الکترواستاتیک دارای مزایا و ویژگی‌های منحصر به فردی است. از جمله می‌توان به هماهنگی این رنگ با محیط اطراف اشاره کرد. یعنی کارفرما می تواند از روی کد رنگ با هر تنوعی دریچه بازدید فن کویل را سفارش دهد. دوم اینکه رنگ کوره ای الکترواستاتیک باعث می گردد که این محصول از هرگونه آسیب خدشه و ضربه ای در امان باشد و عمر مفید این دریچه بازدید فن کویل به بالاترین سطح خود برسد. پس از اینکه دریچه بازدید فن کویل از درون کوره بیرون آمد توسط مشماهای حبابدار بسته بندی شده تا سالم به دست کارفرما برسد.

ث-۱- روش تولید دریچه بازدید فن کویل مشبک وزنه ای: 

در مواردی که نیاز به مکش زیاد از طریق درب دریچه بازدید فن کویل نیاز است از دریچه بازدید فن کویل مشبک استفاده می گردد.ساختاراین دریچه بازدید فن کویل از آلومینیوم تشکیل یافته است و دارای دو بخش فریم و درب که حالت جداشونده از هم دارند می باشد.برای ساخت دریچه بازدید فن کویل مشبک وزنه ای ابتدا نسبت به ساخت فریم دریچه بازدید فن کویل اقدام می کنیم.به همین منظور با استحصال ابعاد چهارچوبه کار مراحل برش اضلاع فریم دریچه بازدید فن کویل شروع می گردد.برش این اضلاع با احتساب میزان بادخورِ کار صورت می پذیرد که فریم دریچه بازدید فن کویل به راحتی در جای خود امکان جانمایی داشته باشد.پس از برش اضلاع فریم نسبت به گوشه زنیِ اضلاع فریم اقدام می گردد.این کار به آن دلیل صورت می پذیرد که زوایای دریچه بازدید فن کویل بصورت کاملا گونیا درآمده و هیچگونه قِناسی در کار وجود نداشته باشد.پس از گوشه زنیِ اضلاع فریم دریچه بازدید فن کویل این اضلاع بصورتنِک” یا پِرسی به هم متصل می شوند.با اتصال این اضلاع و اطمینان از محکم کاریِ این اضلاع در نقاط اتصال،نسبت به ایجاد جای پیچ بر روی نما یا دیواره داخلیِ فریم دریچه بازدید فن کویل اقدام می گردد.این جای پیچ ها باید به تعدادی باشد که هم امکان نگهداری دریچه بازدید فن کویل را به راحتی داشته باشد و هم باید به گونه ای باشد که از حد معمول بیشتر نگردد و ظاهر دریچه بازدید فن کویل دا زشت جلوه ندهد. 

از جمله ویژگی های فریم دریچه بازدید فن کویل مشبک وزنه ای آنستکه در قسمت داخلیِ خود دارای حالت “سه پری” می باشد که همین سه پری عامل نگهدارندگیِ درب دریچه بازدید فن کویل می گردد.با اتمام مراحل ساخت فریم دریچه بازدید فن کویل مشبک وزنه ای،نوبت به ساخت درب آن می رسد.ابعاد این درب از ابعاد ساختار داخلیِ فریم این دریچه بازدید فن کویل بدست می آید.برای عدم گیرکردن یا اختلال در بازوبستِ دربِ دریچه بازدید فن کویل ،باید از هر بُعد به میزان یک تا دو میل بعنوان بادخور کم کرد تا درب به راحتی در نشیمنِ فریم دریچه بازدید فن کویل جا گیرد.پس از سایزینگ دقیق ابعاد درب،باید به میزان ۱.۵ سانت از هر بُعد نیز برای خم کاریِ ورقِ درب دریچه بازدید فن کویل در نظر گرفت تا با خم کاریِ این قسمت ها درب حالت و ساختار محکم به خود بگیرد.لازم به ذکر است ضخامت ورق درب دریچه بازدید فن کویل از یک میل شروع شده و بنا به بزرگیِ ابعاد تغییر و افزایش می یابد.برای تکمیل مراحل ساخت درب دریچه بازدید فن کویل مشبک باید بنا به محل دقیق نیاز به تردد هوا،یک دریچه مشبک تعبیه نمود.این معبر بعنوان تامین کننده هوای دستگاه فن کویل می باشد.جنس این دریچه مشبک که بر ردوی درب دریچه بازدید فن کویل تعبیه می گردد نیز از آلومینیوم بوده که اصطلاحا بصورت لانه زنبوری بر روی ساختار درب دریچه بازدید فن کویل قرار گرفته و وظیفه هوارسانی را به عهده می گیرد. با قرار دادنِ دریچه لانه زنبوری بر روی ساختار درب،به نوعی مراحل اولیه ساخت دریچه بازدید فن کویل انجام یافته و باید به رنگ کاری آن اقدام گردد. نوع رنگِ بکار رفته در سطوح دریچه بازدید فن کویل از نوع پودری الکتروستاتیک می باشد که پس از پاشیدن پودر رنگ بر روی سطوح داخلی و بیرونیِ دریچه بازدید فن کویل آنرا در کوره قرار داده و پس از گذشت زمان مشخص آنرا از کوره خارج نموده و جهت ارسال به پروزه بسته بندی می نمایند.

الف-۴- مراحل ساخت دریچه بازدید فن کویل خطی وزنه ای 

در دریچه بازدید فن کویل خطی وزنه‌ای هوای لازم برای برگشت دستگاه فن کویل از طریق شیارهای طولی زاویه دار یا بدون زاویه تامین خواهد شد. همانطور که از نام این دریچه مشخص است یک دریچه خطی بر روی درب آن تعبیه شده و درب این دریچه بازدید فن کویل نیز به صورت وزنه ای باز و بسته می شود.  

مانند دیگر انواع دریچه بازدید فن کویل نخست باید حفره محل نصب دریچه بازدید فن کویل را اندازه بزنیم، سپس مشغول به ساخت فریم دریچه بازدید فن کویل می شویم. ابعاد فریم دریچه بازدید فن کویل از ابعاد چهارچوبه محل نصب باید به میزان ۱ سانت از هر سو کوچک تر در نظر گرفته می شود تا در زمان نصب به راحتی درون حفره فرو رفته و مشکلی برای نصاب ایجاد نکند. طول هر یک از اضلاع فریم را با توجه به اندازه آن با زاویه ۴۵ درجه برش میزنیم. وقتی هر ضلع کنار یکدیگر قرار میگیرند زاویه ۹۰ درجه و گونیا را تشکیل می‌دهند. برای اثبات هر گوشه از کرنر های فلزی استفاده می شود. بعد از این کار چهارچوبه فریم دریچه بازدید فن کویل شکل می گیرد. در این هنگام باید جای پیچ ها نیز روی فریم دریچه بازدید فن کویل جانمایی شود، زیرا بعد از عملیات رنگ پاشی خراش و صدمه ای به این محصول وارد نگردد. 

چون این دریچه بازدید فن کویل خطی و وزنه ای است در نتیجه پروفیل فریم آن باید به گونه‌ای طراحی شود که دارای حالت نشیمنگاه از سمت داخل باشد تا بتوان درب را به‌صورت وزنه‌ای روی آن تعبیه کرد. 

جهت تولید درب دریچه بازدید فن کویل خطی ملاک کار ابعاد داخلی ساختار فریم است. با اندازه‌گیری این ابعاد و افزودن یک و نیم سانت به هر طرف از ابعاد درب دریچه بازدید فن کویل برش داده می شود. سپس بنا به اولویت محل هوا رسانی از طریق درب دریچه بازدید فن کویل بر روی درب فضایی برای شیارهای این محصول در نظر گرفته می شود. حتی میتوان در پشت شیارهای موازی از توری استفاده کرد تا حشرات درون آن تردد نکنند. در این مرحله لبه‌های محیط درب دریچه بازدید فن کویل خمکاری شده و در نتیجه ساخت در به این محصول به پایان می‌رسد. 

حال برای اینکه میان دریچه بازدید فن کویل و محیط اطراف هماهنگی و تناسب بیشتری به وجود بیاید تمام سطوح بیرونی و داخلی این محصول با رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش داده می‌شود و در درون کوره قرار می گیرد و در اصطلاح پخته می شود. 

 رنگ کوره ای الکترواستاتیک علاوه بر هماهنگی و زیبایی که به دریچه بازدید فن کویل می دهد باعث خواهد شد که این محصول در برابر ضربه و آسیب های احتمالی مقاوم تر بوده و عمر مفیدش بالا برود. 

هنگامی که دریچه بازدید فن کویل از کوره خارج شد این محصول را درون مشما های ضد ضربه و حبابدار بسته بندی کرده تا مانع از ورود آسیب و خراش روی سطوح بدنه آن گردیم.

ث- روش تولید دریچه بازدید فن کویل مشبک وزنه ای: 

دریچه بازدید فن کویل مشبک بالاترین میزان هوارسانی به داخل محفظه فن کویل را دارد.برای دستگاه های با تُناژ بالا که نیاز به میزان بالای هوای برگشت از درون محیط را دارند دریچه بازدید فن کویل مشبک وزنه ای،انتخابی خوب محسوب میشود.برای تناسب ساختاری میان نمای دریچه بازدید فن کویل و دریچه هوای فن کویل میتوان نوعِ دریچه دهش هوای فن کویل را نیز از مدل لانه زنبوری یا مشبک انتخاب کرد.برای تولید دریچه بازدید فن کویل مشبک وزنه ای ابتدا اضلاع فریم را بر اساس سایزِ محلِ نصب،برش میدهیم.پس از این مرحله برای گوشه زنیِ اضلاع فریم اقدام می گردد.گوشه زنی باید در زاویه ۴۵ درجه صورت پذیرد تا در زمان به هم چسبانیِ سرهای دو ضلع به هم زاویه ای کاملا گونیا و ۹۰ درجه حاصل گردد.برای اتصال اضلاع فریم به هم در گوشه های کار از قطعه ای بنام گوشه فلزی یا کرنر که از ورق گالوانیزه ضخیم میباشد استفاده میگردد تا با روش پِرسی این اضلاع به هم متصل گردند.با اتصال این اضلاع به هم و تشکیل ساختار فریمِ دریچه بازدید فن کویل بلافاصله باید نسبت به ایجاد جای پیچ یا خزینه پیچ روی نما یا دیواره داخلیِ فریم اقدام میشود.با انجام این مرحله و اتمام ساخت فریم،نوبت به ساخت درب دریچه بازدید فن کویل مشبک میرسد.جنس درب نیز از ورق آلومینیوم میباشد که بنا به سایز و ابعاد درب،این ورق برش داده میشود. برای استحکام ساختار درب و جلوگیری از تاب خوردگیِ درب باید از هر طرف از ابعاد دربِ دریچه بازدید فن کویل به میزان دوسانت مازاد در نظر گرفت تا شاکله درب بصورت کاملا مستحکم درآید.ضخامت ورق درب دریچه بازدید فن کویل بنا به ابعاد درب تعیین میگردد که این ضخامت دست کم از یک میل به بالا باید در نظر گرفته شود.با برش و خم کاریِ حاشیه های درب دریچه بازدید فن کویل باید نسبت به ایجاد حفره مشبک که از دریچه مشبک تشکیل میگردد اقدام میشود.ابعاد این حفره بر اساس میزانِ نیازِ دستگاه فن کویل مشخص میگردد.در واقع درب این نوع دریچه بازدید فن کویل بصورت ترکیبی از ورق آلومینیومی به اندازه ی ابعادِ داخلیِ فریم و یک دریچه مشبک میباشد که به هم متصل میشود.گاهی اوقات برای جلوگیری از ورود حشرات و گردوخاک داز داخل محفظه فن کویل به سمت بیرون،پشت دریچه مشبک از توری استفاده میشود که این توری باعث میشود که علاوه بر موارد گفته شده از دید مستقیم نسبت داخلِ محفظه جلوگیری به عمل آید.با توجه به وزنه ای بودنِ دربِ دریچه بازدید فن کویل با اتمام مراحل ساختِ فریم و درب،مراحلِ اولیه ساخت نوبت به انجام رنگ کاری میرسد.کلیه سطوح دریچه بازدید فن کویل مشبک وزنه ای از رنگی به جنس پودری الکتروستاتیک در کدرنگ های متنوع و زیبا پوشش داده میشود و پس از پخت از کوره خارج و در بسته بندی های ضدضربه،کاور میگردد. 

جهت کسب اطلاعات بشتر برای خرید یا سفارش دریچه یازدید فن کویل لطفا با مسئول مشاوره و فروش شرکت به شماره های 09121233942 و66000365 تماس حاصل فرمایید.

برای کسب اطلاعات تکمیلی برچسب های مرتبط را کلیک بفرمایید:

دریچه بازدید

دریچه بازدید داکت اسپلیت

دریچه بازدید چوبی

دریچه بازدید پلاستیکی

دریچه زیر فن کویل

دریچه دسترسی فن کویل

تهویه مارکت

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دریچه بازدید فن کویل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

از من بپرس (واتس اپ)
پاسخگوی آنلاین
چت WhatsApp یکی از پرسنل را انتخاب نمایید
X