دریچه زیر فن کویل

دریچه زیر فن کویل

چکیده

دریچه زیر فن کویل برای بازدید،تعمیر و چکاپ فن کویل ساخته و به کار می رود.

توضیحات

دریچه زیر فن کویل

دریچه زیر فن کویل دریچه ایست که برای دسترسی آسان ، بازدید ، تعمیرو بازرسی دستگاه فن کویل به کار میرود . دریچه زیر فن کویل از جنس های متنوعی ساخته میشود از جمله آلومینیومی ، آهن ، چوب(ام دی اف ) ،استیل و پلاستیک . 

دریچه زیر فن کویل آلومینیومی :  

۱-دریچه زیر فن کویل آلومینیومی ساده 

دریچه زیر فن کویل آلومینیومی ساده برای بازدید از فن کویل هایی به کار میرود که تنها هوای برگشت را از کانال ها و داکت های هوا از فضای محیط تامین میکند .این نوع دریچه زیر فن کویل هیچ شیار و درزی برای ورود هوا به داخل محفظه ندارد  و تنها از فریم دریچه و درب آلومینیومی بدون شیار و سوراخ تشکیل شده است . 

دریچه زیر فن کویل ساده یا همان دریچه بازدید فن کویل ، دارای دو مدل مختلف میباشد : مدل لولایی با قفل زیمنس و مدل وزنه ای . 

در دریچه زیر فن کویلی ساده امکان باز و بسته شدن درب دریچه از طریق لولا و قفل فراهم شده و اینگونه امکان بازدید از دستگاه را به مصرف کننده میدهد .حال آنکه در مدل وزنه ای درب دریچه به صورت تایلی از فریم دریچه جدا میشود و بعداز بازدید دستگاه دوباره در جای خود جانمایی میگردد . دریچه زیر فن کویل ساده هم با پیچ از روی نمای فریم و هم از طریق پیچ مخفی قابلیت نصب دارد . 

ضخامت ورق دریچه زیر فن کویل ساده به طور عموم یک میلیمتر میباشد ولی اگر ابعاد دریچه زیر فن کویل بزرگتر از حد معمول باشد میتوان از ورق ضخیمتر هم استفاده کرد .  

فریم دریچه زیر فن کویل ساده در دو سایز ۳ و ۵ سانتیمتری ساخته میشود .  

میتوان دریچه زیر فن کویل ساده را با رنگ کوره ای الکتروستاتیک پوشش داد و این مزیت را دارد که حق انتخاب رنگ طبق نظر کارفرما و متناسب با محیط داده میشود .  

۲-دریچه زیر فن کویل آلومینیومی گریل دار ۹ و ۱۸ سانتیمتری :  

زمانی از این دریچه زیر فن کویل استفاده میشود که هوای مورد نیاز برگشت دستگاه فن کویل از طریق درب دریچه زیر فن کویل تامین شود .  

دریچه زیرفن کویل گریل دار از نظر شکل و ساختار بسیار شبیه دریچه زیر فن کویل ساده میباشد با این تفاوت که روی بدنه ی دریچه زیر فن کویل گریل دار شیار های گریای به طول ۹ و ۱۸ سانتی متری وجود دارد که این شیارها هوای داخل محیط را به سمت فن کویل برگشت میدهد. مقدار و محل گریل ها به میزان هوای لازم بستگی دارد . فریم این مدل دریچه هم همچون دریچه زیر فن کویل ساده در سایز ۳ و ۵ سانتیمتری است و به صورت پیچ مخفی و پیچ روی نما نصب میشود . درب دریچه زیر فن کویل گریل دار نیز به صورت وزنه ای و لولایی ساخته میشود و با رنگ کوره ای الکتروستاتیک با کُد رنگ مورد نظر کارفرما پوشش داده میشود .  

۳-دریچه زیر فن کویل خطی یک یا دو طرفه : 

برای دستگاههایی که نیاز به مکش هوا از طریق بدنه درب دریچه بازدید را دارند برای تناسب با مدل دریچه دهش (اگر مدل خطی باشد) ، از دریچه فن کویل خطی استفاده میشود . هر گاه روی بدنه ی درب دریچه زیر فن کویل یک دریچه خطی به صورت ترکیبی از ورق آلومینیوم تعبیه شده باشد به آن ، دریچه زیر فن کویل خطی یا دریچه بازدید داکت اسپلیت میگویند . 

این دریچه خطی باعث عبور هوا از محیط به داخل محفظه دستگاه فن کویل میشود . میتوان در پشت دریچه زیر فن کویل خطی یک توری تعبیه کرد تا هم نقش فیلتر را ایفا کند و هم از ورود و خروج حشرات و انتقال گرد و خاک جلوگیری به عمل آید . دریچه زیر فن کویل خطی با رنگ کوره ای الکتروستاتیک پوشش داده میشود و هم با میچ مخفی و هم با پیچ از روی نمای فریم نصب میشود .دریچه زیر فن کویل خطی به دو صورت لولایی و وزنه ای ساخته میشود .  

۴-دریچه زیر فن کویل مشبک : 

زمانی از دریچه زیر فن کویل مشبک استفاده میکنیم که دریچه دهش هوای فن کویل از مدل دریچه زیر فن کویل مشبک باشد .در این حالت اگر نیاز به تامین هوای فن کویل از درب دریچه زیر فن کویل باشد برای تناسب بیشتر از دریچه زیر فن کویل مشبک استفاده میشود . 

درب دریچه زیر فن کویل مشبک ترکیبی از جنس آلومینیوم و یک دریچه مشبک صفر یا ۴۵ درجه میباشد .  

دریچه مشبک روی درب دریچه زیر فن کویل هم میتواند توری داشته باشته هم میتواند بدون توری باشد و مانند دیگر دریچه های زیر فن کویلی به صورت لولایی و وزنه ای باز و بسته میشود .پوشش دریچه زیر فن کویل از رنگ کوره ای الکتروستاتیک و با رنگ مورد نظر کارفرما خواهد بود و با پیچ مخفی و پیچ از روی نما نصب خواهد شد . 

۵-دریچه زیر فن کویل گل سقفی :  

دریچه زیر فن کویل گل سقفی یکی دیگر از نمونه های دریچه زیر فن کویل است که ساختارش به صورت شیاری چهارگوش در داخل بونه درب دریچه زیر فن کویل میباشد .شیار چهارگوش روی درب دریچه میتواند یک پله یا دو پله باشد. به شیار یک پله ، دریچه زیر فن کویل تک گل و به شیار دو پله ،دریچه زیر فن کویل دو گل گفته میشود .پوشش دریچه زیر فن کویل گل سقفی از رنگ های الکتروستاتیک کوره ای و طبق سلیقه کارفرما میباشد . 

دریچه زیر فن کویل گل سقفی به دو صورت لولایی و وزنه ای تولید و عرضه میشود .  

۶-دریچه زیر فن کویل خطی کله قندی :  

زمانی از دریچه زیر فن کویل خطی کله قندی استفاده میکنیم که دریچه دمش هوای فن کویل از مدل دریچه خطی کله قندی باشد در این حالت برای ایجاد تناسب و هارمونی بیشتر از دریچه زیر فن کویل کله قندی استفاده میشود .برای جلوگیری از ورود و خروج حشرات و انتقال گرد و خاک میتوان از توری در پشت درب دریچه زیر فن کویل کله قندی استفاده کرد . پوشش رنگ دریچه زیر فن کویل خطی کله قندی از رنگ کوره ای الکتروستاتیک و متناسب با رنگ محیط انتخاب میشود .درب دریچه زیر فن کویل خطی کله قندی به صورت لولایی یا وزنه ای باز و بسته میشود . 

۷-دریچه زیر فن کویل خطی طرح اسلوت :  

زمانی از دریچه زیر فن کویل خطی طرح اسلوت استفاده میشود که دریچه دمش هوای فن کویل از مدل خطی طرح اسلوت باشد .درب دریچه زیر فن کویل خطی طرح اسلوت از ترکیب یک ورق آلومینیوم ضخیم و یک دریچه خطی طرح اسلوت تشکیل میشود .درب دریچه زیر فن کویل خطی طرح اسلوت به صورت لولایی و یا وزنه ای قابل تولید است و فریم آن با پیچ مخفی و یا پیچ از روی نما تثبیت میشود .پوشش رنگ دریچه زیر فن کویل خطی طرح اسلوت از رنگ کوره ای الکتروستاتیک با کُد رنگ مورد نظر کارفرما خواهد بود . 

۸-دریچه زیر فن کویل پرهZ 

زمانی از دریچه زیر فن کویل پره  Zاستفاده میکنیم که دستگاه فن کویل نیاز به هوای برگشت زیادی از محیط داشته باشد. طبیعتاً باید شیارها  و منافذ بزرگتری روی بدنه ی درب دریچه زیر فن کویل وجود داشته باشد تا معبر مناسبی برای انتقال هوا باشد . درب دریچه زیر فن کویل پره Z از رنگ الکتروستاتیک کوره ای و طبق نظر کارفرما خواهد بود  ودرب آن به صورت لولایی و یا وزنه ای باز و بسته میشود  

۹-دریچه زیر فن کویل آلومینیومی مختلط :  

زمانی از دریچه زیر فن کویل آلومینیومی مختلط استفاده میشود که دستگاه به بیشترین مقدار هوای محیط نیاز داشته باشد . دریچه زیر فن کویل آلومینیومی مختلط میتواند از ترکیب شیارهای پره Zو ورق پانچ آلومینیومی با چشمه های مختلف تشکیل شود . تمام ترکیبات مختلف روی درب دریچه زیر فن کویل مختلط به صورت لولایی و وزنه ای باز و بسته میشود و پوشش رنگ آن ، رنگ کوره ای الکتروستاتیک کوره ای مطابق نظر کارفرما میباشد . فریم دریچه زیر فن کویل مختلط با پیچ مخفی و یا با پیچ از روی نما تثبیت میشود .

روش سایز کردن دریچه زیر فن کویل

قبل از ساخت دریچه زیر فن کویل ، ابتدا باید محل نصب را اندازه گیری کنیم.

به طور معمول در زیر هر دستگاه فن کویل یا داکت اسپلیت یک چهار چوبه یا حفره ی چهار گوش متناسب با خود دستگاه فن کویل وجود دارد و در حقیقت دریچه زیر فن کویل روی آن نصب می گردد . برای نصب و تثبیت دریچه زیر فن کویل وجود یک کلاف از قوطی ، نبشی یا سازه ی فلزی کناف ضروری می باشد . این کلاف ، پایه ی کار محسوب می شود و دریچه زیر فن کویل به این کلاف پیچ می شود . پس در مرحله ی نخست باید ابعاد داخلی این کلاف استخراج گردد . بنابراین باید صفر به صفر هر بُعد از کلاف به طور دقیق محاسبه گردد .این ابعاد به کارخانه اعلام می شود . لازم به ذکر است که هرگونه بادخور جهت فرو رفتن دریچه زیر فن کویل درون حفره به عهده سازنده می باشد . یکی دیگر از نکات مهم که باید در نظر گرفته شود ، گونیا بودن ساختار دریچه زیر فن کویل می باشد . برای این کار لزوماً باید کلاف که پایه ی کار می باشد نیز کاملاً گونیا باشد تا هنگام نصب هیچ مشکلی برای نصاب پیش نیاید .

نکته ی مهم دیگر این است که هنگام سایز کردن باید توحه داشت که فاصله ی کلاف و دستگاه فن کویل چقدر است . اگر این فاصله کم باشد از دریچه زیر فن کویل وزنه ای نمی توان استفاده کرد، چون فضا برای جابجایی درب دریچه زیر فن کویل وجود ندارد . نکته ی دیگر هم تراز بودن سطح زیرین کلاف دریچه زیر فن کویل با سطح سقف کاذب می باشد .

روش ساخت دریچه زیر فن کویل

نحوه ی ساخت انواع مختلف دریچه زیر فن کویل باهم متفاوت است که در زیر به توضیح آن می پردازیم .

۱)روش ساخت دریچه زیر فن کویل ساده وزنه ای آلومینیومی

در ساخت دریچه زیر فن کویل ساده وزنه ای ابتدا شروع به ساخت فریم خواهیم کرد . ابعاد فریم دریچه زیر فن کویل یک سانتیمتر کوچکتر از کلاف پایه ساخته می شود . این یک سانت بادخور محسوب می شود . همچنین از آنجا که درب دریچه زیر فن کویل بر روی یک نشیمن جانمایی می شود لذا

پروفیل آلومینیومی فریم دریچه زیر فن کویل حتماً باید حالت سه پری داشته باشد تا پس از ایجاد چهار چوب فریم دریچه زیر فن کویل ، درب دریچه زیر فن کویل به راحتی در روی این نشیمن گاه جانمایی شود . فریم دریچه زیر فن کویل از چهار تکه تشکیل می شود که با گوشه های فلزی یا کرنر به هم وصل می شوند . اگر قرارباشد دریچه زیر فن کویل با پیچ از روی نما نصب گردد ، باید در این مرحله جای پیچ ها به وسیله ی پرس های مخصوص تعبیه شود .

حال نوبت به ساخت درب دریچه زیر فن کویل می رسد . مدل درب دریچه زیر فن کویل ساده ، به صورت فلت ، صاف و بدون هر گونه شیاری می باشد . ابتدا دور تا دور ورق درب دریچه زیر فن کویل ساده به صورت یکدست خم کاری می شود تا از استحکام بالاتری برخوردار گردد . در واقع دریچه زیر فن کویل ساده وزنه ای آلومینیومی از دو بخش فریم و درب تشکیل می شود . پس ابتدا فریم در محل مورد نظر جای گذاری میشود ، سپس در ب وزنه ای آن رویش قرار می گیرد . حال وقت پوشاندن سطوح دریچه زیر فن کویل با رنگ کوره ای الکتروستاتیک است . از این طریق میتوان دریچه زیر فن کویل را با هر رنگ دلخواهی پوشش داد . سپس برای جلوگیری از ایجاد هر گونه خراش و رنگ پریدگی بلافاصله اقدام به کاور کردن دریچه زیر فن کویل با مشما میکنیم .

۲)روش ساخت دریچه زیر فن کویل ساده لولایی آلومینیومی

این دریچه زیر فن کویل هم با درب بدون شیار یا منفذ هوا و به صورت کاملاً صاف و فلت ساخته می شود . ساختار این دریچه فن کویل از آلومینیوم است . لازم به ذکر است که فریم این دریچه زیر فن کویل از پروفیل سه یا پنج سانتی آلومینیومی و درب آن از ورق آلومینیوم با ضخامت های مختلف ساخته می شود . ضخامت ورق مصرفی روی درب دریچه زیرفن کویل بستگی به ابعاد آن دارد . در ابعاد متوسط و پایین از ورق یک میل استفاده می شود . این در حالیست که در ابعاد بالاتر می توان از ورق۲۵/۱ و ۵/۱ استفاده نمود .

در ابتدا کلاف پایه را به طور صفر به صفر اندازه می زنیم . سپس شروع به ساخت فریم دریچه زیر فن کویل ساده لولایی میکنیم . ابعاد فریم دریچه زیر فن کویل باید یک سانت کوچکتر از ابعاد کلاف پایه باشد تا در آن فرو رود و هنگام نصب ، نصاب دچار مشکل نشود .

همانطور که در بالا ذکر شد ، فریم دریچه زیر فن کویل از پروفیل آلومینیوم ساخته می شود و سایز این پروفیل ها نیز در عرض ۳۲ و ۵۰ میل قابل تولید و استفاده می باشد . حال اگر از پروفیل ۳۲ میل استفاده شود به دریچه زیر فن کویل ، دریچه ی فریم معمولی گفته می شود و اگر از پروفیل ۵۰ میل برای ساخت فریم دریچه زیر فن کویل استفاده شود ،به دریچه زیر فن کویل دریچه ی فریم پهن اطلاق می گردد .

فریم دریچه زیر فن کویل از از چهار قطعه پروفیلی که در سایز های جفتی با هم برابر هستند استفاده می شود . در واقع این چهار قطعه با کرنر های فلزی به صورت پرسی به هم متصل و باعث شکل گیری چهار چوبه ی فریم دریچه زیر فن کویل می شوند . حال باید درب دریچه زیر فن کویل ساخته شود . برای ساخت درب دریچه زیر فن کویل از ورق آلومینیوم که متناسب با چهارچوب فریم دریچه زیر فن کویل سایز شده باشد استفاده می شود . درب دریچه زیر فن کویل باید در داخل نشیمن گاه فریم دریچه زیر فن کویل قابلیت نشستن داشته باشد . البته با توجه به لولایی بودن نوع این دریچه زیر فن کویل حتماً بادخور ضخامت لولا نسبت به یکی از ابعاد که لولا بر روی آن نصب شده است ، لحاظ گردد . به طور معمول لولا ی درب دریچه زیر فن کویل روی ابعاد طولی تعبیه خواهد شد تا بیشترین توان نگهدارنده را داشته باشد .

حال اگر ابعاد دریچه زیر فن کویل آنقدر بزرگ باشد که مجبور باشیم از مدل دو درب استفاده کنیم ، لزوماً باید لولاها روی عرض های فریم قرار بگیرد .

برای استحکام بیشتر درب دریچه زیر فن کویل و جلوگیری از تاب خوردگی یا دفرمه شدن درب دریچه زیر فن کویل باید در خطوط کناری درب دریچه زی فن کویل یک لبه ی ۱ یا ۵/۱سانتی ایجاد نمود تا درب درفچه زی فن کویل به صورت مستحکم و مقاوم بر روی دریچه زیر فن کویل عمل کند . حال باید جای قفل را روی درب دریچه زیر فن کویل جانمایی کنیم . تعداد قفل ها نیز به بزرگی یا کوچکی ابعاد درب دریچه زیر فن کویل وابسته است . اگر قرار باشد دریچه زیر فن کویل با پیچ در محل مورد نظر نصب شود ،باید دراین مرحله با پرس های مخصوص جای پیچ ها سوراخ گردد . اکنون باید سطوح دریچه زیر فن کویل با رنگ کوره ای الکتروستاتیک پوشانده شود . بنابراین رنگ پودری با کد رنگ دلخواه روی سطح این محصول پاشیده شده و سپس در کوره قرار میگیرد و در اصطلاح پخته میشود . بعداز این که دریچه

زیر فن کویل از کوره در آمد سریعاً با استفاده از مشما باید کاور شود تا از هر گونه خراش و آسیب دیدگی جلوگیری گردد .

۳) روش ساخت دریچه زیر فن کویل شیار دار وزنه ای :

دریچه زیر فن کویل شیار دار در مواردی به کار می رود که دستگاه فن کویل احتیاج به تامین هوای برگشت از طریق منافذ درب دریچه فن کویل دارد .

این دریچه زیر فن کویل از جنس آلومینیوم ساخته می شود . جنس فریم دریچه زیر فن کویل شیار دار از پروفیل ۳ یا ۵ سانتی است .اما جنس درب دریچه زیر فن کویل شیار دار از ورق آلومینیوم است .

برای ساخت دریچه زیر فن کویل ابتدا چهارچوبه محل نصب دریچه را سایز می زنیم . این گونه طول و عرض فریم دریچه زیر فن کویل را احتساب بادخور تعیین میکنیم . حال می توان فریم دریچه زیر فن کویل را برش داد و سپس نسبت به گوشه زنی اضلاع فریم دریچه زیر فن کویل اقدام خواهد شد . با گوشه زنی اضلاع فریم دریچه زیر فن کویل به صورت ۴۵ درجه ، از گونیا بودن فریم دریچه زیر فن کویل مطمین می شویم .

تمام زوایای پروفیل های فریم دریچه زیر فن کویل توسط کرنر ها بدون استفاده از هر نوع اتصال جوشی به صورت پرسی به هم متصل خواهند شد .

در این مرحله باید جای پیچ ها را تعبیه کرد . این پیچ ها هم روی فریم و هم بر روی دیواره ی داخلی فریم دریچه زیر فن کویل قابلیت نصب دارند .

در این مرحله نوبت به ساخت درب شیار دار دریچه زیر فن کویل از ورق آلومینیوم با ضخامت یک میل می کنیم . البته اگر ابعاد دریچه زیر فن کویل بالا باشد از آلومینیوم ضخیم تر هم می توان استفاده کرد .

درب دریچه زیر فن کویل در هر طرف باید یک میل کوچکتر از فریم ساخته شود تا به راحتی باز وبسته شود . تمام ابعاد اضلاع درب دریچه زی فن کویل به صورت ۹۰ درجه به بغل خم کاری می شوند . این کار سبب می شود که دریچه زیر فن کویل دچار تاب خوردگی نگردد و استحکام بیشتری داشته باشد .

شیارهای روی درب دریچه زیر فن کویل بسته به ابعاد دریچه بین ۹ تا ۱۸ سانت متغیر است . محل جانمایی شیارها عموماً در نزدیکی یکی از ابعاد طولی درب دریچه زیر فن کویل می باشد تا به نقطه ی مکش هوای دستگاه نزدیکتر باشد .

از آنجا که درب این دریچه زیر فن کویل وزنه ای می باشد ، لذا نیازی به قفل و لولا نداشته و کارکرد آن همچون سقف های تایلی می باشد . در این حالت باید از فاصله ی مناسب بین درب و دستگاه فن کویل مطمئن شویم . زیرا در صورت کم بودن این فاصله امکان وزنه ای بودن درب دریچه زیر فن کویل وجود نخواهد داشت .

در این مرحله نوبت به عملیات رنگ آمیزی می رسد . رنگ پودری الکتروستاتیک روی تمام سطوح داخلی و خارجی دریچه زیر فن کویل ماشیده می شود و محصل درون کوره قرار میگیرد تا در اصطلاح پخته شود .

از محاسن رنگ کوره ای الکتروستاتیک این است که می توان متناسب با محیط از کد رنگ دلخواه استفاده کرد .

بعداز عملیات رنگ کاری دریچه زیرفن کویل را درون کاور های مشمایی بسته بندی می کنیم تا از هر گونه آسیب دیدگی و خراش در امان بماند .

۴) روش ساخت دریچه زیر فن کویل شیاردار لولایی :

این مدل دریچه زیر فن کویل مخصوص دستگاههایی است که احتیاج به تامین هوای تازه ازیر دستگاه دارند . این هوای آزاد از شیارهای دریچه زیر فن کویل تامین می شود .

برای ساخت این دریپه زیر فن کویل ابتدا حفره ی مورد نظر را به صورت صفر به صفر اندازه می زنیم . باید توجه داشت که هنگام اندازه گیری نباید بادخوری در نظر گرفته شود . در هنگام ساخت توسط تولید کننده نیم سانت از هر بُعد بادخور لحاظ خواهد شد .

در مرحله ی نخست اقدام به برش پروفیل های دریچه زیر فن کویل می شود . برش پروفیل های دریچه زیر فن کویل به صورت ۹۰ درجه صورت می پذیرد . بعد از این مرحله نوبت به گوشه زنی هر یک از اضلاع پروفیل فریم می رسد . این کار برای این است که مطمئن شویم زوایای دریچه زیر فن کویل ۹۰ درجه است .

سپس تمام اضلاع به وسیله کرنرهای واسط فلزی به هم متصل می شوند . این عمل به صورت پرسی و بدون جوشکاری صورت می پذیرد . بعد از ساخت فریم دریچه زیر فن کویل جای پیچ ها را روی آن تعبیه می کنیم .

پس از ساخت فریم دریچه زیر فن کویل شروع به ساخت درب دریچه زیر فن کویل خواهیم کرد . این قطعه از ورق آلومینیوم به ضخامت ۱ میل و ۲۵/۱ میل تولید می گردد . البته ضخامت ورق مصرفی بستگی به ابعاد درب دریچه زیر فن کویل دارد . درب دریچه زیر فن کویل از هر طرف یک میل کوچکتر ساخته میشود تا هنگام باز و بسته شدن به فریم گیر نکند . لولاهای درب دریچه زیر فن کویل در طول درب دریچه تعبیه می شود تا بیشترین مقطع جهت نگهداری درب دریچه زیر فن کویل ایجاد گردد . باتوجه به شیار دار بودن درب دریچه زیر فن کویل ، باید در زمان ساخت ، به تناسب ابعاد دریچه زیر فن کویل از شیار های ۹ و ۱۸ سانتی استفاده گردد . محل جانمایی این شیار ها بستگی به محل مکش دستگاه زیر فن کویل دارد .

بعد از اتمام ساخت درب دریچه زیر فن کویل با توجه به ابعاد آن ، سوراخ جهت قفل زیمنسی ایجاد می کنیم .

در این مرحله شروع می کنیم به رنگ آمیزی دریچه زیر فن کویل. رنگ پودری الکتروستاتیک رو روی تمام سطوح دریچه زیر فن کویل پاشیده و این محصول را درون کوره قرار می دهیم و در اصطلاح دریچه زیر فن کویل پخته می شود .

پس از در آوردن دریچه زیر فن کویل از داخل کوره ،این محصول توسط مشمای حباب دار بسته بندی می شود تا از هر گونه آسیب دیدگی و خراش مصون بماند . از دیگر مزیت های رنگ کوره ای ، انتخاب کد رنگ مورد نظر کارفرما و متناسب با محیط می باشد .

۵) روش ساخت دریچه زیر فن کویل خطی وزنه ای :  

هنگامی که برای دهش هوای دستگاه فن کویل از دریچه خطی استفاده شود، برای ساخت دریچه زیر فن کویل جهت تناسب ظاهری و ساختاری از درب دریچه زیر فن کویل خطی استفاده می گردد . قبل از ساخت دریچه زیر فن کویل خطی ، نخست نیاز است ابعاد حفره ی مورد نظر برای نصب دریچه زیر فن کویل را اندازه گیری کنیم . برای این کار باید صفر به صفر طول و عرض حفره بدون در نظر گرفتن بادخور اندازه بزنیم. لازم به ذکر است بادخور دریچه زیر فن کویل هنگام ساخت توسط سازنده به میزان نیم سانت از هر طرف اعمال می گردد .  

فریم دریچه زیر فن کویل خطی از جنس پروفیل آلومینیوم می باشد . پس از برش اضلاع پروفیل اقدام به گوشه زنی اضلاع خواهد شد تا پس از اتصال این اضلاع به هم زوایا و گوشه های فریم کاملا گونیا و قائمه شود . برای این اتصال از کرنر های مخصوص که به صورت پرسی اضلاع را به متصل میکند ، استفاده می شود . در این مرحله باید جای پیچ ها روی فریم دریچه زیر فن کویل تعبیه گردد تا پس از رنگ آمیزی دچار خراش نشود .  

پس از ساخت فریم دریچه زیر فن کویل خطی ، نوبت به ساخت درب دریچه زیر فن کویل می رسد . ابعاد درب دریچه زیر فن کویل بستگی به ابعاد فریم دریچه زیر فن کویل دارد .  

از آنجایی که دریب دریچه زیر فن کویل خطی قرار است وزنه ای باشد ، در نتیجه باید به این نکته توجه کرد بین درب دریچه زیر فن کویل و دستگاه فن کویل فضای مناسب برای باز وبسته کردن درب موجود باشد  

جنس درب دریچه زیر فن کویل از ورق آلومینیوم می باشد و ضخامت ورق مصرفی به طور معمول یک میل است که در صورت افزایش ابعاد درب دریچه زیر فن کویل از ورق ۲۵/۱ میل هم استفاده می شود . در ساخت درب دریچه زیر فن کویل خطی وزنه ای ، رعایت یک میل بادخور از هر طرف نسبت به ابعاد داخلی فریم دریچه زیر فن کویل ضروری می باشد تا باز و بسته شدن به راحتی انجام پذیرد .  

با مجهز شدن درب دریچه زیر فن کویل به دریچه خطی ، نسبت به ایجاد بک خم ۹۰ درجه در اضلاع محیطی درب دریچه زیر فن کویل اقدام خواهد شد تا ساختار درب دریچه زیر فن کویل به صورت مستحکم و فابریک قابلیت ایستایی داشته باشد .  

پس از ساخت درب دریچه زیر فن کویل اقدام به رنگ آمیزی این محصول میکنیم . از رنگ پودری الکتروستاتیک برای این کار استفاده میشود . پس از پاشیدن پود رنگ روی تمام سطوح دریچه زیر فن کویل ، این محصول درون کوره قرار میگیرد و در اصطلاح پخته می شود .  

پس از رنگ آمیزی ، دریچه زیر فن کویل توسط مشمای حباب داربسته بندی می گردد تا از هر گونه خراش و آسیب و ضربه مصون بماند .

۶) روش ساخت دریچه زیر فن کویل خطی لولایی

ساختار این دریچه زیر فن کویل بشیار شبیه دریچه زیر فن کویل خطی وزنه ای می باشد، با این تفاوت که که در مدل دریچه زیر فن کویل خطی لولایی درب دریچه زیر فن کویل با لولا به فریم متصل است و به وسیله ی قفل زیمنسی باز و بسته می شود.فریم دریچه زیر فن کویل خطی لولایی از پروفیل آلومینیوم تهیه می شود، این در حالیست که درب این دریچه زیر فن کویل ساخته شده از ورق آلومینیوم می باشد.

برای ساخت دریچه زیر فن کویل خطی لولایی ابتدا از ساخت فریم آغاز می کنیم. برای این کار باید ابعاد قاب فلزی اطراف حفره محل نصب را به طور دقیق اندازه گیری نماییم. سپس با احتساب نیم سانت بادخور از هر طرف شروع به ساخت فریم دریچه زیر فن کویل می کنیم. بعد از برش اضلاع، نوبت به گوشه زنی طول و عرض فریم میرسد. سپس از کرنر های فلزی برای گونیا بودن و تثبیت زوایای فریم دریچه زیر فن کویل خطی لولایی کمک می گیریم. در این مرحله جای پیچ ها را هم روی فریم تعبیه میکنیم تا بعد از عملیات رنگ آمیزی هیچ خراشی روی فریم دریچه زیر فن کویل نیفتد.

بعد از اتمام مرحله ی ساخت فریم دریچه زیر فن کویل، شروع به ساخت درب دریچه زیر فن کویل می نماییم. درب این محصول از ورق آلومینیوم یک میل وبالاتر ساخته می شود.

ابعاد درب دریچه زیر فن کویل بر اساس ابعاد فریم ساخته می شود.با کسر یک میل از هر طرف از ابعاد داخلی فریم دریچه زیر فن کویل خطی لولایی، ابعاد اصلی درب دریچه زیر فن کویل مشخص می گردد.

حال ورق آلومینیوم برش داده می شود و در ابعاد چهارگانه ی این ورق یک خم به عنوان استحکام دهندهدرب دریچه زیر فن کویل ایجاد می شود. در مرحله ی بعد با توجه به جانمایی محل مکش دستگاه فن کویل نسبت به کار گذاری دریچه مرکب خطی بر روی بدنه ی درب دریچه زیر فن کویل اقدام خواهد شد. دریچه زیر فن کویل خطی لولایی این قابلیت را داردکه در پشت آن توری تعبیه نمود تا از نفوذ گرد و خاک و تردد حشرات جلوگیری نماید.

هنگامی که درب دریچه زیر فن کویل خطی لولایی آماده شد، با استفاده از رابط فلزی لولایی آن را به فریم دریچه زیر فن کویل وصل می نماییم. این لولا توسط پرچ در بُعد طولی فریم دریچه زیر فن کویل نصب می شود.

درب دریچه زیر فن کویل توسط قفل زیمنسی باز و بسته می گردد. لازم به ذکر است که لولا و قفل این دریچه زیر فن کویل بعد از رنگ آمیزی در قسمت های مربوطه جایگذاری می شود.

آخرین مرحله، عملیات رنگ آمیزی دریچه زیر فن کویل می باشد. روی تمام سطوح این دریچه زیر فن کویل رنگ پودری الکتروستاتیک پاشیده می شود و درون کوره قرا می گیرد. در اصطلاح به این عمل پخته شدن می گویند.

رنگ الکتروستاتیک این ویژگی را دارد که میتوان کد رنگ مورد نظر کارفرما که متناسب با محیط است را انتخاب کرد.

پس از درآوردن دریچه زیر فن کویل خطی لولایی از درون کوره، این محصول به وسیله ی مشما های حباب دار بسته بندی می گردد تا از هر گونه آسیب و خراش در امان بماند.

۷)روش ساخت دریچه زیر فن کویل تک گل سقفی وزنه ای  

دریچه زیر فن کویل تک گل سقفی یکی از زیباترین و دکوراتیوترین انواع دریچه زیر فن کویل می باشد. ساختار دریچه زیر فن کویل تک گل سقفی به گونه ایست که شیار هوارسان درب دریچه زیر فن کویل در یک قاب چهارگوش به صورت محیطی یا داخل دربی عملیات هوارسانی به دستگاه فن کویل را انجام خواهد داد. لازم به ذکر است که با توجه به نقطه ی هوارسانی، محل این شیار چهارگوش روی درب دریچه زیر فن کویل تعبیه می شود.  

برای ساخت دریچه زیر فن کویل تک گل سقفی نیاز به ابعاد حفره ای که قرار است دریچه زیر فن کویل در آن نصب شود داریم. سپس شروع به برش مروفیل آلومینیوم جهت ساخت فریم دریچه زیر فن کویل می کنیم. پس از برش، سریع اقدام به گوشه زنی اضلاع مربوطه می گردد. علت این کار اینست که قاب دریچه زیر فن کویل کاملا گونیا باشد. جهت اتصال این گوشه از کرنر های فلزی کمک گرفته می شود. در این مرحله باید جای پیچ ها روی فریم تعبیه شود. زیرا پس از عملیات رنگ آمیزی فریم دریچه زیر فن کویل دچار خراش و آسیب دیدگی می گردد.  

در حالت وزنه ای بودن درب دریچه زیر فن کویل تک گل سقفی نوع پروفیل فریم دریچه زیر فن کویل به صورت سه پری و دارای حالت نشیمن درب دریچه زیر فن کویل می باشد.  

در مرحله بعد نوبت به ساخت درب دریچه زیر فن کویل تک گل سقفی می رسد. اگر شیار یا به اصطلاح گل درب دریچه زیر فن کویل در محیط درب طراحی شود،هوا از حاشیه ی درب به سمت داخل محفظه ی دستگاه فن کویل هدایت می شود و اگر این شیار در مرکز درب دریچه زیر فن کویل تعبیه شود، هواواز منافذ داخلی به سمت قسمت مکنده دستگاه زیر فن کویل انتقالدمی یابد.  

جنس درب دریچه زیر فن کویل تک گل سقفی از ورق آلومینیوم است و ضخامت ورق مصرفی به طور معمول از یک میل به بالا می باشد. یعنی برای ابعاد کوچک و متوسط از ضخامت یک میل و برای ابعاد بزرگ از ضخامت ۱.۲۵ استفاده می شود.  

اگر ابعاد درب دریچه زیر فن کویل بسیار بزرگ باشد، برای اینکه خیلی سنگین نشود، آن را به صورت دو درب می سازیم تا وزن درب دریچه زیر فن کویل به دو طرف تقسیم گردد. درب دریچه زیر فن کویل تک گل سقفی وزنه ای قفل و لولا ندارد و درب به صورت جدا شونده و تایلی باز و بسته می شود.  

نکته قابل توجه در مورد دریچه زیر فن کویل با درب وزنه ای این است که باید فاصله بین درب دریچه زیر فن کویل تا دستگاه حداقل ۱۵ سانتیمتر باشد تا به راحتی بتوان درب دریچه را برداشت و دوباره به جای خود برگرداند.  

در مرحله ی آخر باید تمام سطوح دریچه زیر فن کویل با رنگ پودری الکتروستاتیک پوشانده شود و دریچه درون کوره قرار گیرد. وجود کد رنگ های متنوع می تواند در طراحی و دیزاین داخلی به معماران امتیاز ویژه اهدا نماید.  

بعد از اتمام عملیات رنگ آمیزی، دریچه زیر فن کویل به وسیله ی مشمای حباب داز بسته بندی می شود تا از هرگونه خراش، ضربه و آسیب در امان بماند.

۸) روش ساخت دریچه زیر فن کویل تک گل لولایی آلومینیومی

این دریچه زیر فن کویل از ورق آلومینیوم تولید می گردد.فریم این دریچه زیر فن کویل از پروفیل آلومینیوم با عرضهای ۳ و ۵ سانتی ساخته میشود.

برای ساخت این دریچه زیر فن کویل ابتدا طرح مورد نظر را به صورت صفر به صفر اندازه گیری می کنیم. سپس نوبت به برش پروفیل فریم می شود. پروفیل فریم دریچه زیر فن کویل باید نیم سانت از هر سمت کوچکتر از اندازه حفره مورد نظر باشد. این نیم سانت به عنوان بادخور توسط سازنده لحاظ میشود.

بعد از برش علاء پروفیل نوبت به گوشه زنی این اضلاع می رسد. گوشه زنی با زاویه ۴۵ درجه صورت می پذیرد تا اضلاع کاملاً قائمه باشند. اتصال گوشه ها توسط کرنر های فلزی امکان پذیر می شود. در این مرحله جای پیچ ها را روی فریم تعبیه می کنیم، زیرا پس از رنگ آمیزی دریچه زیر فن کویل نباید به آن آسیب و خراشی وارد شود.

حال زمان ساخت درب دریچه زیرفن کویل لولایی آلومینیومی فرارسیده است.ابعاد درب دریچه زیر فن کویل تک گل لولایی از ابعاد داخلی فریم دریچه زیر فن کویل بدست می آید. از آنجا که درب این دریچه زیر فن کویل لولایی است در نتیجه باید بادخور و ضخامت لولا را روی طول درب دریچه زیر فن کویل نسبت به ابعاد داخلی فریم در نظر گرفته شود تا هنگام باز و بسته شدن درب دریچه زیر فن کویل مشکلی به وجود نیاید.

در این مرحله جای قفل را هم روی درب دریچه زیر فن کویل تعبیه می کنیم.

در این مدل از دریچه زیر فن کویل شیاری ایجاد شده است که هوای برگشت دستگاه زیر فن کویل از این منفذ تامین گردد. جنس ورق درب دریچه زیر فن کویل سقفی لولایی آلومینیومی از ورق آلومینیوم با ضخامت یک میلیمتر و بالاتر می باشد. اگر ابعاد دریچه زیر فن کویل بسیار بزرگ باشد از ورق با ضخامت ۲۵/۱میلیمتر استفاده میشود.

در مرحله آخر دریچه زیر فن کویل تک گل لولایی آلومینیومی با نظر کارفرما و از طریق رنگ کوره ای پودری الکترواستاتیک رنگ آمیزی شده و بعد از خارج نمودن دریچه زیر فن کویل از کوره آن را توسط مشمای حباب دار بسته بندی می کنند تا از هرگونه آسیب و صدمه و خراش در امان باشد.

۹) روش ساخت دریچه زیر فن کویل دوگل سقفی وزنه ای آلومینیومی

اگر احتیاج باشد هوارسانی به دستگاه فن کوئل به میزان بالا صورت بگیرد از دریچه زیر سن کویل دو گل سقفی وزنه ای آلومینیومی استفاده میشود. در حقیقت لایه های دوگانه شیارهای محیطی به درب دریچه زیر فن کویل به آسانی این قابلیت را ایجاد میکند که حجم فراوانی از به هوای برگشت مورد نیاز دستگاه فن کویل به سمت محفظه دستگاه انتقال یابد.

فریم این دریچه زیر فن کویل هم همچون دیگر دریچه های زیر فن کویل، از پروفیل آلومینیوم تولید می گردد. عرض فریم این دریاچه زیر فن کوئل نیز ۳ تا ۵ سانتی متر می باشد. عرض فریم دریچه زیر فن کویل مربوط به نمای بیرونی دریچه زیر فن کویل میباشد و در ابعاد داخلی دریچه زیر فن کویل دخالتی ندارد و عملیات اندازه گیری باید به صورت تو در توی قاب یا چهارچوب های که قرار است این محصول روی آن نصب شود انجام بپذیرد.

پس از اندازه گیری ابعاد شروع به ساخت و برش اضلاع فریم دریچه زیر فن کویل می نماییم. گوشه های فریم باید کاملاً به صورت ۴۵ درجه گوش زنی شود تا قاب کاملاً گونیا و قائمه باشد. برای تثبیت گوشه ها از کرنر های فلزی گالوانیزه استفاده می شود. در این مرحله جای پیچ ها روی فریم جانمایی می گردد. حال در این مرحله به ساخت درب دریچه زیر فن کویل دو گل سقفی وزنه ای می پردازیم. درب این دریچه زیر فن کویل از ورق آلومینیوم به ضخامت یک میل ساخته می شود. البته در ابعاد بزرگتر میتوان از ضخامت ۲۵/۱ میلیمتر استفاده کرد.

باید درب دریچه زیر فن کویل به میزان یک میل از هر بعد بادخور داشته باشد تا به راحتی باز و بسته شود. باید به این نکته توجه کرد که در دریچه زیر فن کویل دو گل سقفی وزنه ای باید ۱۰ سانتی متر با دستگاه فن کویل فاصله داشته باشد تا به راحتی بتوان آن را جابجا کرد. بعد از ساخت در دریچه زیر فن کویل دو گل سقفی تمام سطوح این محصول به رنگ پودری الکترواستاتیک آغشته شده و درون کوره قرار می گیرد. رنگ کوره ای الکترو استاتیک این امکان را به شما می دهد تا متناسب با محیط کد رنگ مورد نظر را انتخاب نمایید. پس از اینکه دریچه زیر فن کویل از درون کوره خارج شد میتوان آن را با مشمای حباب دار بسته بندی کرد تا از هرگونه آسیب و صدمه در امان بماند.

ساخت دریچه زیرفن کویل آهنی 

الف) طریقه ساخت دریچه زیر فن کویل آهنی ساده وزنه ای 

این دریچه زیر فن کویل از ورق آهنی یا گالوانیزه تولید می گردد. در واقع هم فریم و هم درب وزنه ای این دریچه از ورق فلزی ساخته می‌شود. برای ساخت این دریچه زیر فن کویل ابتدا بر اساس ابعاد چهارچوب یا قابی که قرار است دریچه زیر فن کویل روی آن نصب شود اقدام به ساخت فریم دریچه زیر فن کویل خواهیم کرد. ابعاد فریم دریچه زیر فن کویل کاملاً دلخواه می باشد. یعنی در هر سایزی قابلیت ساخت دارد. عرض فریم دریچه زیر فن کویل ۳ تا ۵ سانتیمتر در نظر گرفته می شود. ابتدا لبه های داخلی و خارجی فریم دریچه زیر فن کویل خمکاری شده و گوشه های فریم با زاویه ۴۵ درجه گوشه زنی می شود. در این مرحله تمام اضلاع فریم دریچه زیر فن کویل  به هم متصل میشوند. سپس روی فریم جای پیچ ها تعبیه می گردد. 

باید خاطر نشان شویم که ضخامت ورق مصرفی برای ساخت دریچه زیر فن کویل آهنی بستگی به ابعاد دریچه زیر فن کویل دارد. دراین مرحله شروع به ساخت درب دریچه زیر فن کویل می‌نماییم.پس با استفاده از ابعاد داخلی فریم دریچه زیر فن کویل درب را خواهیم ساخت. با اندازه گیری قسمت داخلی فریم دریچه زیر فن کویل یک قطعه ورق به ابعاد ۴ سانت بزرگتر از هر بعد از اضلاع درجه زیر فن کویل را برش خواهیم زد و از هر سو این ورق چهارگوش را به میزان یک سانت خمکاری می نماییم تا در چهارچوبه فریم دریچه زیر فن کویل به راحتی قرار گیرد. خمکاری سبب می‌شود که هم ساختار درب دریچه زیر فن کویل دچار تاب خوردگی نشود و هم استحکام درب دریچه زیر فن کویل چند برابر می گردد. از آنجایی که این دریچه زیر فن کویل با درب وزنه ای طراحی شده است، در نتیجه فضایی به عنوان نگهدارنده درب دریچه زیر فن کویل در نظر گرفته می شود. در واقع درب این مدل دریچه زیر فن کویل به صورت کاملاً جدا شونده باز و بسته می شود. نکته مهم این است که قبل از ساخت دریچه زیر فن کویل باید توجه نماییم که فاصله دریچه زیر فن کویل از دستگاه به میزانی باشد که درب دریچه به راحتی باز و بسته شود. 

حال زمان عملیات رنگ کاری فرا می رسد. رنگ مصرفی برای پوشاندن سطوح دریچه زیر فن کویل آهنی رنگ کوره ای الکترواستاتیک می باشد. قابلیت رنگ الکترواستاتیک این است که می توان از انواع کد رنگ مثل سفید، کرم، مشکی و استفاده نمود. 

پس از عملیات رنگ آمیزی دریچه زیر فن کویل این محصول درون مشمای حبابدار قرار گرفته و کاملاً بسته بندی می شود تا از هرگونه آسیب، ضربه و خراش در امان بماند. 

ب) طریقه ساخت دریچه زیر فن کویل آهنی ساده لولایی 

ورق آهنی روغنی برای ساخت این مدل دریچه زیر فن کویل بسیار مناسب می باشد. مانند نمونه های دیگر دریچه زیر فن کویل ابتدا حفره یا قاب محل مورد نظر را اندازه گیری می نماییم. سپس شروع به ساخت فریم دریچه زیر فن کویل میکنیم. باید به این نکته توجه داشت که فریم دریچه زیر فن کویل از هر سو نیم سانت از اندازه حفره مورد نظر کوچکتر در نظر گرفته شود تا به راحتی درون آن فرو رود.سپس اضلاع طولی و عرضی فریم برش داده می‌شود و با خمکاری حالت فریم به این ابعاد داده می‌شود. پس از آماده شدن اضلاع فریم تمام چهار تکه به هم متصل می شوند و حالت گونیا به خود میگیرند حال در مقطع طولی دریچه زیر فن کویل به میزان ۳ تا ۵ میل جهت جاگیری لولا به عنوان بادخور رها کنیم تا درب دریچه زیر فن کویل در هنگام باز و بسته شدن به دیگر اضلاع گیر نکند. 

حال شروع به ساخت درب دریچه زیر فن کویل آهنی لولایی مینماییم. در این دریچه زیر فن کویل به صورت کاملاً صاف و بدون شیار طراحی می گردد و با خمکاری اضلاع محیط درب، می توان گفت که درب دریچه زیر فن کویل آماده است. درب این دریچه زیر فن کویل به وسیله لولا متصل می شود در نتیجه برای باز و بسته شدن درب این دریچه زیر فن کویل از قفل زیمنس استفاده می کنیم پس باید قبل از عملیات رنگ کاری جای قفل ها با پرس تعبیر شود همچنین قبل از عملیات رنگ کاری باید جای پیچ ها هم روی فریم دریچه زیر فن کویل جانمایی شود. 

برای رنگ کردن دریچه زیر فن کویل با درب ساده لولایی و آهنی از رنگ پودری الکترو استاتیک استفاده می‌کنیم. رنگ الکترواستاتیک این قابلیت را دارد تا طبق نظر کارفرما و متناسب با محیط محل نصب انتخاب گردد. پس از آنکه عملیات رنگ کاری روی دریچه زیر فن کویل به اتمام رسید، این محصول درون مشمای حبابدار قرار می گیرد تا هیچ آسیب و ضربه ای به آن وارد نشود. 

پ) طریقه ساخت دریچه زیر فن کویل آهنی شیاردار وزنه ای 

جنس این دریچه زیر فن کویل نیز از ورق آهنی می باشد.همانند ساخت انواع دیگر دریچه زیر فن کویل، ابتدا حفره ی مورد نظر را اندازه میزنیم. سپس اضلاع فریم دریچه زیر فن کویل آهنی شیاردار وزنه ای را با احتساب طول و عرض فریم برش می زنیم. باید به این نکته توجه داشته باشیم که ابعاد فریم دریچه زیر فن کویل باید از هر طرف نیم سانت کوچکتر از ابعاد حفره باشد. زیرا هنگام نصب به راحتی درون حفره فرو رود.  

به وزنه ای بودن این نوع دریچه زیر فن کویل یک نشیمن برای درب دریچه زیر فن کویل طراحی می‌شود تا به راحتی بتوان درب را روی نشیمن دریچه زیر فن کویل جا یگذاری کرد. 

حال نوبت به ساخت در دریچه زیر فن کویل آهنی شیاردارمی رسد. برای عدم برداشتن ورق در دریچه زیر فن کویل باید در محیط چهارچوبه درب دریچه زیر فن کویل دو سانت اضافه برای خم کاری در نظر گرفته شود که با آن خم ها به توان بدنه درب درجه زیر فن کویل را ثابت نگه داشت. علاوه بر خمکاری اطراف درب دریچه زیر فن کویل باید نسبت به شیارزنی درب دریچه زیر فن کویل نیز اقدام شود. عرض این شیار ها بر اساس نیاز به هوای برگشت دستگاه بین ۹ تا ۱۸ سانتی متر تغییر میکند. 

باید خاطر نشان شد که قبل از رنگ آمیزی دریچه زیر فن کویل باید جای پیچ ها روی فریم دریچه زیر فن کویل تعبیه شود تا بعد از رنگ آمیزی دریچه زیر فن کویل دچار صدمه و خراش نگردد. 

در این مرحله روی تمام سطوح دریچه زیر فن کویل رنگ پودری الکتروستاتیک پاشیده می شود و سپس دریچه زیر فن کویل درون کوره قرار می گیرد ودر اصطلاح پخته می شود. 

پس از اینکه دریچه زیر فن کویل از کوره بیرون آمد، درون مشمای حبابدار قرار می گیرد تا از هر گونه آسیب و خراش و صدمه ای مصون بماند. 

دریچه زیر فن کویل در نگاه اجمالی 

زمانی از دریچه ییر فن کویل استفاده می کنیم که دستگاه فن کویل نیاز به بررسی، تعمیر و نگهداری داشته باشد.  

ابعاد دریچه زیر فن کویل به سایز و ظرفیت دستگاه بستگی دارد.  

به طور کلی دریچه زیر فن کویل در دو مدل لولایی و وزنه ای ساخته می شود. البته درب دریچه زیر فن کویل انواع مختلفی از جمله گل سقفی، گریل دار، معمولی، مشبک و خطی دارد.  

دریچه زیر فن کویل را می توان با سه نوع جنس آلومینیوم،چوبی و پی وی سی ساخت. دریچه زیر فن کویل را با رنگ پودری الکتروستاتیک پوشش داده و درون کوره قرار می دهند. البته دریچه زیر فن کویل چوبی با رنگ پلی اورتان پوشش داده می شود.

انواع مختلف دریچه زیر فن کویل آلومینیومی 

دریچه زیر فن کویل ساده بدون مکش از درب 

دریچه زیر فن کویل ساده با شیار مکش ۹ سانتی 

دریچه زیر فن کویل ساده با شیار مکش ۱۸ سانتی 

دریچه زیر فن کویل خطی یک طرفه 

دریچه زیر فن کویل خطی دو طرفه 

دریچه زیر فن کویل خطی طرح دریچه اسلوت 

دریچه زیر فن کویل مشبک 

دریچه زیر فن کویل گل سقفی یک گل 

دریچه زیر فن کویل گل سقفی دو گل 

دریچه زیر فن کویل خطی کله قندی 

باید بار دیگر به این نکته اشاره کرد که تمام انواع دریچه زیر فن کویل که در دسته بندی بالا به آن اشاره شد را می توان در دو مدل لولایی و وزنه ای تولید و به بازار ارایه نمود. 

در مورد دریچه زیر فن کویل بیشتر بدانیم 

همان طور که می دانیم امروزه استفاده از دستگاه فن کویل بسیار فراگیر شده است. حال باید فکری برای بازدید چکاپ و تعمیر دستگاه فن کویل کرد. در این حالت از دریچه زیر فن کویل استفاده می شود. تمامی  انواع دریچه زیر فن کویل از دو قسمت فریم و قاب تشکیل می‌شوند. در دسته بندی نخست باید بدانیم که درب دریچه زیر فن کویل باید لولایی باشد و یا وزنه ای. در تمامی موارد هدف از ساخت دریچه زیر فن کویل بازدید، تعمیر و حتی تعویض دستگاه خواهد بود. عموما دریچه زیر فن کویل باسه متریال فلز چوب و پلاستیک ساخته می شود که استفاده از این جنس ها بستگی به شرایط آب و هوایی و محیطی و جغرافیایی دارد. 

جنس دریچه زیر فن کویل 

بیشترین استقبال از دریچه زیر فن کویل با جنس آلومینیوم شده است. از آنجایی که دریچه زیر فن کویل با جنس آلومینیوم دارای مدل های متنوع در زمینه ساخت و قابلیت رنگ آمیزی روی سطوح آن وجود دارد، در نتیجه تمایل کارفرمایان به دریچه زیر فن کویل آلومینیومی بیشتر است.  

دریچه زیر فن کویل چوبی قاعدتاً از جنس ام دی اف ساخته می شود و مناسب محیط هایی است که طراحی داخلی آن ها از چوب و یا ترکیبات چوبی است. امروزه با استفاده از دستگاه های مدرن و پیشرفته همچون دستگاه سی ان سی و برش چوب این قابلیت به کارفرمایان داده می‌شود تا دریچه زیر فن کویل چوبی را با هر طرحی طراحی و انتخاب کنند. رنگی که برای دریچه زیر فن کویل چوبی به کار برده می شود از جنس پلی اورتان به صورت پولیشی می باشد. به این ترتیب دریچه زیر فن کویل چوبی در مقابل آب و رطوبت مقاوم تر می شود. 

زمانی به کارفرمایان دریچه زیر فن کویل پلاستیکی پیشنهاد می شود که محل استفاده مناطق شمالی و جنوبی کشور باشد و به دلیل رطوبت فراوان استفاده از دریچه زیر فن کویل آلومینیومی و چوبی عاقلانه نباشد. دریچه فن کویل پلاستیکی و به طور مستقیم و بی واسطه پس از تولید قابلیت نصب دارد. از مزیت های دریچه زیر فن کویل پلاستیکی عدم نفوذ رطوبت،نم و شرجی هوا در این نوع دریچه زیر فن‌کویل می باشد. 

نام ها و کاربرد های متنوع دریچه زیر فن کویل  

کاربردی ترین انواع دریچه زیر فن کویل می‌توان به دریچه زیر کویل مدل شیاری یا گریلی اشاره کرد. در این مدل دریچه زیر فن کویل شیارهای موازی در طول های ۹ و ۱۸ سانتی متری روی درب دریچه زیر فن کویل نصب می شود و هوای برگشت دستگاه را از محیط تامین می نمایند. جانمایی این شیار ها روی درب دریچه زیر فن کویل بستگی به دستگاه فن کویل دارد تا بیشترین امکان هوارسانی به دستگاه تامین گردد. 

نوعی دیگر دریچه زیر فن کویل مدل مشبک آن می باشد. در این حالت روی درب دریچه زیر فن کویل یک دریچه مشبک لانه زنبوری تعبیه می گردد. این دریچه مشبک دارای توری می باشد. ابعاد دریچه مشبک بستگی به نیاز دستگاه فن‌کویل به هوای برگشت دارد. 

گروه صنعتی تهویه مارکت با سالها تجربه در زمینه تولید و ساخت انواع دریچه زیر فن کویل آماده ارائه هرگونه خدمات در زمینه ساخت و نصب انواع دریچه زیر فن کوئل می باشد. 

کاربرد دریچه زیر فن کویل در بازدید و چکاپ دستگاه فن کویل 

پس از آنکه در دستگاه هواساز برای هوارسانی محیط در سقف کاذب نصب شد جهت امکان بازدید تعمیر و چکاپ این دستگاه از دریچه زیر فن کویل استفاده می گردد. دریچه زیر فن کویل جهت تعمیر دستگاه فن کویل روی سقف کاذب تعبیه می شود. برای ساخت دریچه زیر فن کویل از سه نوع جنس آلومینیوم چوب و ABS استفاده می گردد. هر دریچه زیر فن کویل از دو قسمت قاب و فریم تشکیل می‌شود متنوع ترین انواع دریچه زیر فن کویل از جنس آلومینیوم است و نوع دستگاه فن کویل در تعیین مدل درد دریچه زیر کوتل بسیار تأثیرگذار است. 

اگر هوای برگشت دستگاه فن کویل از طریق کانال هوا تامین شود ساختار درب دریچه زیر فن کویل به صورت ساده و بدون هیچ منفذی خواهد بود. اما اگر هوای برگشت دستگاه فن کویل از طریق درب دریچه زیر فن کویل تامین شود باید شیاردار باشد. این شیارها به عنوان منافذ عبور هوا محسوب می گردند. درب دریچه زیر فن کویل در مدلهای خطی، مشبک، گریلی، گل سقفی، کله قندی و. ساخته می شود. 

دریچه زیر فن کویل پلاستیکی که از جنس ABS ساخته می شود مخصوص مناطقی است که رطوبت هوا در آنجا زیاد است. این در حالی است که دریچه زیر فن‌کویل چوبی نیز بسیار دکوراتیو بوده و از کد رنگ های متناسب برخوردار است. 

گروه صنعتی تهویه مارکت این افتخار را دارد که در ساخت دریچه زیر فن کویل از هر جنس و در هر سایزی هیچ محدودیتی نداشته و تمام این موارد قابل ساخت می باشد.

امکان نصب دریچه زیر فن کویل بصورت پیچ مخفی 

برای اینکه دریچه زیر فن کویل پس از نصب دارای نمای شیک و زیبایی باشد می توان آنرا بصورت پیچ مخفی نصب نمود.در این حالت جای پیچ بر روی نمای فریم به هیچ عنوان قابل مشاهده نمی باشد و پیچ هایی که باید دریجه زیر فن کویل را به فریم متصل نماید لزوما باید در قسمت دیواره ی داخلیِ فریم ایجاد گردد که پس از پیچ کاری و تعبیه ی فریمِ دریچه زیر فن کویل در محل خود زایده های پیچ بر روی نمای بیرونی پدیدار نماند و دریچه زیر فن کویل به زیباترین شکل قابل مشاهده باشد. 

این روش از نصبِ دریچه زیر فن کویل را پیچ از تو یا پیچ مخفی می نامند. البته لازم به ذکر است این روش در تمام انواع دریچه های زیر فن کویل از جمله دریچه زیر فن کویل آلومینیومی، دریچه زیر فن کویل چوبی و دریچه زیر فن کویل پلاستیکی قابل اِعمال است. 

از نکات مهم در این نوع از نصب دریچه زیر فن کویل رعایتِ استفاده از تعدادِ استانداردِ جای پیچ بر روی دیواره داخلیِ فریم دریچه زیر فن کویل می باشد.بدیهی ست هر چه ابعاد دریچه زیر فن کویل بزرگتر باشد تعدادِ جای پیچ ها نیز باید بیشتر باشد.موضوع مهمِ دیگری که در زمان پیچ کاری در این حالت باید مورد توجه قرار گیرد اینستکه میزان سفت کردنِ پیچ در محل مربوطه باید با کنترل و دقت صودت پذیرد که نمای فرین دریچه زیر فن کویل پس از اتمام مراحل نصب دچار تاب خوردگی نگردد و محیطِ فریم دریچه زیر فن کویل بصورت کامل بر روی سطح سقف متصل و منطبق گردد و از ایجاد هرگونه نمای پستی و بلندی در ساختار فریم و درب دریچه زیر فن کویل جلوگیری به عمل آید. 

از مزایای دیگرِ این روش اینستکه از این روش در هر دو مدل دریچه زیر فن کویلِ لولایی و وزنه ای بطور یکسان می توان بهره گرفت.البته در این روش باید در انتخاب پیچ های مناسب که عموما بصورت سرمته ای می باشند دقت فراوانی به خرج داد،منطور از انتخاب پیچ مناسب صرفا سرمته دار بودنِ پیچ نیست،بلکه باید تاج پیچ نباید از برجستگیِ زیادی برخوردار باشد که از بسته شدنِ درب دریچه زیر فن کویل جلوگیری کند.یعنی انتخاب پیچ با تاجِ سرتخت از موارد مهم در این روش از نصب دریچه زیر فن کویل می باشد.

کاربردهای دریچه زیر فن کویل پلاستیکی

با توجه به محدودیت کاربرد فلز از جمله ورق روغنی،گالوانیزه و حتی آلومینیوم در مناطق مختلف،انتخاب جنس مناسب از جمله پلاستیک یا abs برای تولید دریچه زیر فن کویل می تواند گزینه مناسبی باشد.این نوع دریچه زیر فن کویل برای مناطقی مثل شمال یا جنوب کشور که دارای رطوبت بالایی هستند از گزینه های اجباری و الزامی محسوب میشوند. عدم نفوذ یا تاثیر رطوبت و عدم امکانِ اکسید شوندگیِ پلاستیک در برابر عوامل فرسایشی، آنرا به شدت کاربردی نموده است.از آنجا که ظاهر و ساختار دریچه زیر فن کویل پلاستیکی،نیاز به رنگ آمیزی ندارد هزینه های جانبی از جمله هزینه عملیات رنگ را در تولید به خودیِ خود حذف میکند. البته این موضوع در کاهش زمان تولید نیز می تواند تاثیرگذار باشد.

همانطور که در نوعِ فلزی یا چوبیِ دریچه زیر فن کویل ملاحظه گردید نصب دریچه زیر فن کویل در حالات مختلف بلامانع است و به راحتی می توان آنرا با پیچ رولپلاک در موضع خود تعبیه کرد.امکان نصب این دریچه زیر فن کویل به هر دو صورت از جمله پیچ از نما و نیز پیچ مخفی به راحتی امکانپذیر است.در ساخت دریچه زیر فن کویل پلاستیکی به تمام انواع متنوعِ درب هایی که در مدل های فلزی و چوبی وجود دارد میتوان دسترسی داشت و در واقع دریچه زیر فن کویل پلاستیکی را در نمونه های لولایی و وزنه ای می توان در ابعاد مختلف تولید نمود. تناسب ساختار درب دریچه زیر فن کویل با دریچه دهش هوای فن کویل از جمله مواردی هست که در زیبایی و تناسب محیط تاثیر بسزایی میگذارد.یعنی اگر مدل دریچه دهش هوای فن کویل خطی است باید دریچه ی هوارسانِ دربِ دریچه زیر فن کویل نیز خطی باشد که اصول هارمونی رعایت شود.

در ساخت درب دریچه زیر فن کویل پلاستیکی از انواع درب ها از جمله درب مشبک،خطی و گل سقفی استفاده فراوانی میشود.در این مورد نیز میزان ورود هوای محیط از طریق دریچه زیر فن کویل به محفظه ی داخلی فن کویل،بواسطه ی شیار یا معبر هوا که بر روی درب تعبیه شده بستگی دارد.بعنوان مثال شیارها یا معابر هوای عبوری بر روی دستگاه هایی با توان بالاتر باید بزرگتر از موارد دیگر باشد.

 برچسب های مرتبط:

دریچه زیر فن کویل

دریچه دسترسی فن کویل

دریچه داکت اسپلیت

تهویه فراز

دریچه بازدید

دریچه بازدید پلاستیکی

دریچه بازدید چوبی

تهویه فراز

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دریچه زیر فن کویل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

از من بپرس (واتس اپ)
پاسخگوی آنلاین
چت WhatsApp یکی از پرسنل را انتخاب نمایید
X