پروفیل فلنچ گالوانیزه

فلنج گالوانیزه

فلنج گالوانیزه بعنوان رابط دو قطعه کانال هوا (با مقطع چهارگوش و حتی گرد) عمل می کند و در واقع نقش متصل کننده را ایفا می کند.

لوله اسپیرال گالوانیزه

لوله اسپیرال گالوانیزه توسط تهویه مارکت تولید و ارائه می گردد. برای تهیه و کاربرد لوله اسپیرال گالوانیزه با شماره 09121233942 تماس حاصل فرمایید.

پروفیل فلنچ گالوانیزه

فلنج کانال هوا

فلنج کانال هوا بعنوان رابطی دوجانبه بین دو دهانه کانال هوا قرار می گیرد و باعث اتصال دو رشته کانال هوا می گردد.

پروفیل فلنچ گالوانیزه

فلنج کانال

فلنج کانال جهت اتصال دو تکه کانال هوا در مقاطع گرد و چهارگوش بکار میرود.

مطالعه ادامه مطلب👇

کانال اسپیرال گالوانیزه

کانال اسپیرال گالوانیزه

کانال اسپیرال گالوانیزه به دلیل ظاهر زیبا و شکیل و مقاوم از کانال اسپیرال گالوانیزه در پروژه هایی که تاسیسات بصورت اکسپوز اجرا می شود.

دمپر

دمپر توسط تهویه مارکت تولید و عرضه می گردد.جهت تهیه و خرید دمپر می توانید با تهویه مارکت از طریق تماس با شماره 09121233942 اقدام نمایید.

کانال گرد اسپیرال

کانال گرد اسپیرال توسط تهویه مارکت تولید و ارائه می گردد. برای تهیه و کاربرد کانال گرد اسپیرال با شماره 09121233942 تماس حاصل فرمایید.

کانال اسپیرال آلومینیومی

کانال اسپیرال آلومینیومی توسط تهویه مارکت تولید و ارائه می گردد. برای تهیه و کاربرد کانال اسپیرال آلومینیومی با شماره 09121233942 تماس حاصل فرمایید.

کانال هواساز اسپیرال

کانال هواساز اسپیرال توسط تهویه مارکت تولید و ارائه می گردد. برای تهیه و کاربرد کانال هواساز اسپیرال با شماره 09121233942 تماس حاصل فرمایید.