نمایش 9 24 36

کانال اسپیرال آلومینیومی

کانال اسپیرال آلومینیومی توسط تهویه مارکت تولید و ارائه می گردد. برای تهیه و کاربرد کانال اسپیرال آلومینیومی با شماره 09121233942 تماس حاصل فرمایید.

کانال هواساز اسپیرال

کانال هواساز اسپیرال توسط تهویه مارکت تولید و ارائه می گردد. برای تهیه و کاربرد کانال هواساز اسپیرال با شماره 09121233942 تماس حاصل فرمایید.

لوله اسپیرال استیل

لوله اسپیرال استیل توسط تهویه مارکت تولید و ارائه می گردد. برای تهیه و کاربرد لوله اسپیرال استیل با شماره 09121233942 تماس حاصل فرمایید.

دمپر موتوری

دمپر موتوری جهت کنترل هوای عبوری از یک معبر هوا مورد استفاده قرار می گیرد

نتایج از مقالات بلاگ