کلاهک ژاپنی

کلاهک ژاپنی

کلاهک ژاپنی جهت تخلیه هوا، دود و دیگر آلاینده ها در پشت بام ها و حتی روی دیوار بکار می رود.

چکیده

کلاهک ژاپنی جهت تخلیه هوا، دود و دیگر آلاینده ها در پشت بام ها و حتی روی دیوار بکار می رود.

توضیحات

کلاهک ژاپنی و کاربردهای آن 

کلاهک ژاپنی که در اصطلاح به کلاهک پرّه ای نیز معروف است،از شکیل ترین کلاهک ها به شمار می آید. کلاهک ژاپنی بر روی لوله های دودکش و لوله های وِنت در بام یا روی دیوارنصب و مورد کاربردقرار می گیرد.با توجه به ساختار کلاهک ژاپنی و امکان تخلیه ی آسانِ هوا و دود از میان گریل های کلاهک ژاپنی ،آنرا در ردیف شیک و زیباترین و همچنین پرکابردترین کلاهک ها قرار می دهد. 

از کاربردهای اصلیِ کلاهک ژاپنی،کاربرد آن در دهانه ی خروجیِ لوله دودکش موتورخانه ها در بام است.با توجه به میزان نیاز نیاز مشعلِدیگِموتورخانه به هوای آزاد بعنوان اکسیژنِ سوخت همزمان با تخلیه دود، بر اساس محاسبات دقیق می توان سایز پایه کلاهک ژاپنی و همچنین تعداد گریل های کلاهک ژاپنی را تعیین نمود. 

کاربردِ دیگرِ کلاهک ژاپنی استفاده از آن بر روی دهانه لوله ها و داکتِ دودکشِ خانگی و هودهای صنعتی است. 

کلاهک ژاپنی برای تخلیه گاز دی اکسید کربنِ حاصل از سوختنِ گازِ انواع بخاریهای گازی نیز به کار می رود. 

همچنین کلاهک ژاپنی در تخلیه دود شومینه نیز قابل کاریرد می باشد. 

با توجه به ساختار نامناسبِ لوله های ونت در بام، می توان لوله های ونتِ موجود در بام که در کنارهم قرار دارند را در یک جا جمع نمود و با استفاده از کلاهک ژاپنی تمام لوله های ونت را کاور نموده و از معرض دید خارج کرد تا ظاهر بام دارای تناسب خوبی باشد. 

کلاهک ژاپنی در انواع سقف ها مثل سقف های مسطح و سقف های شیب دار،به وفور مورد استفاده قرار می گیرد. 

ارتفاع استاندارد برای ساخت کلاهک ژاپنی در هر ابعاد،به میزان ۳۰ تا ۳۵ سانتی متر می باشد،که با درخواست کارفرما یا خریدار این ارتفاع قابل افزایش یا کاهش است. 

تعداد پرّه های کلاهک ژاپنی معمولا ۴ عدد می باشد،اما با توجه به سفارش، تعدادِ پرّه های کلاهک ژاپنی نیز قابل افزایش است. 

کلاهک ژاپنی از انواع ورق روغنی،گالوانیزه،سیاه و حتی از استیل قابل ساخت است. 

در صورت استفاده از ورق روغنی،سیاه و حتی گالوانیزه در ساخت کلاهک ژاپنی برای جلوگیری از اکسیداسیون و زنگ زدگی و استهلاکِ زودرس،بر روی سطح آن از پوشش رنگ کوره ای استفاده میشود. 

ضخامت ورقِ کلاهک ژاپنی نیز بنا به ابعاد کلاهک ژاپنی متفاوت است،اما بطور عُرفی از ورق یک میل با رنگ کوره ای برای ساخت کلاهک ژاپنی استفاده می شود.لازم به ذکر است ضخامت ورق مصرفی در ساخت کلاهک ژاپنی ،از نیم میلیمتر تا ۲ میلیمتر متغیر است.اگر ضخامت ورق،یک و کمتر از یک میل باشد برای اتصال قطعات کلاهک ژاپنی از اتصالِ نقطه جوش و برای ضخامت های بالاتر از اتصال جوشکاری استفاده می شود. 

اگر کلاهک ژاپنی بر روی سطح افقی قابلیتِ نشیمن داشته باشد، در لبه پایینِیِ پایه کلاهک ژاپنی در هنگام تولید، یک لبه سه سانتی ایجاد می شود که با ایجاد جای پیچ روی این لبه سه سانتیِ کلاهک ژاپنی ،آنرا در محل مورد نظر نصب و تثبیت می کنند. 

اگر قرار باشد کلاهک ژاپنی روی مقطعِ جهارگوش را کاور کند لبه پایینیِ کلاهک ژاپنی بدون لبه ساخته می شود ولی در عوض از داخل در چند سانتیمتریِپایه ی کلاهک ژاپنی یک نوارِ L شکل یا نبشی چرخانده می شود که وقتی پایه کلاهک ژاپنی روی مقطع چهارگوش  را کاور می کند، با گیرکردنِ نبشی روی سطح چهارگوش، کلاهک ژاپنی ترمز کرده و در همین وضعیت تثبیت و نصب شود. 

تاج کلاهک ژاپنی بصورت یک شیب،دوشیبِ مسطح و دوشیبِ قوس دار  طراحی و ساخته می شود. 

پرّه های گریلیِ کلاهک ژاپنی که بصورت پرّه های Z شکل بصورت موازی و منظم،طراحی و خم کاری می شوند. بعداز نصب و جانمایی روی پایه کلاهک ژاپنی ،باعث عدم نفوذ آب باران و برف به داخل کلاهک ژاپنی می شودد. 

اگر محیط چهاروجهِ پایه ی کلاهک ژاپنی آزاد و بدون مانع باشد، تمامیِ وجوهِ کلاهک ژاپنی(هرچهار وجه)بصورت پرّه دار تولید می شود. 

اگر یک وجه از وجوهِ پایه ی کلاهک ژاپنی با مانع مواجه باشد، پره های کلاهک ژاپنی بصورت سه طرفه تولید میگردد. 

بعضی اوقات بر اساس موقعیتِ محلِنصبِکلاهک ژاپنی، پایه ها بصورت ناگونیا یا گوشه به داخل و یا چندوجهی ساخته میشود. 

از جمله ویژگیهای کلاهک ژاپنی ،امکان کاربرد آن بر روی دیوار و همچنین نمای ساختمان است. 

استفاده از کلاهک ژاپنی در محیطهایی که دارای ریزگرد و گردوعبار است، توصیه میشود. 

از جمله کاربردهای دیگرِ کلاهک ژاپنی  استفاده از آن برای تامین هوای تازه اتاقکِ دستگاه های هواساز است. 

اگر بخواهیم از نزدیکترین نوع کلاهک نسبت به کلاهک ژاپنی نام ببریم باید به کلاهک پره ایِ گرد اشاره نمود که با مقطعِپایه و پره های گرد مشابه با کلاهک ژاپنی ساخته می شود. 

استفاده از پوشش رنگ پودری استاتیکِ کوره ای بر سطح بیرونی و داخلیِ کلاهک ژاپنی برای جلوگیری از استهلاک زودرس بسیار ضروری است.

کلاهک ژاپنی اطلاعات تکمیلیی

کلاهک ژاپنی یکی از انواع مختلف کلاهک‌های بام می باشد که از آن با نام کلاهک پره ای نیز یاد می‌کنیم. کلاهک ژاپنی از زیباترین و شکیل ترین کلاهک های باهام می باشد. این محصول معمولاً در انتهای لوله ها و لوله های ونت در بام نصب و مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل ساختار و ظاهر کلاهک ژاپنی و امکان تخلیه آسان هوا از لابلای طبقات گریلی، این محصول جزء پر کاربرد ترین کلاهک هایی است که کارفرمایان به آن استقبال دارند. 

بیشترین موارد استفاده از کلاهک ژاپنی، کاربرد این محصول در دهانه خروجی لوله های دودکش موتورخانه در پشت بام است. 

تعداد گریل های کلاهک ژاپنی و ابعاد پایه کلاهک ژاپنی بستگی به میزان دود خروجی از مشعل دیگ موتورخانه دارد. مورد استفاده دیگر کلاهک ژاپنی در دهانه لوله ها و داکت دودکش هود های صنعتی و خانگی است. 

از آنجایی که لوله های ونت در بام ظاهر نامناسبی دارد در نتیجه می توان همه آنها را با هم تجمیع نمود و با کلاهک ژاپنی تمام لوله های ونت را پوشش داد و از معرض دید خارج کرد. 

به طور معمول ارتفاع پایه کلاهک ژاپنی بین ۳۰ تا ۳۵ سانتیمتر می باشد البته طبق نظر کارفرما این اندازه قابل تغییر است. تعداد گریل های کلاهک ژاپنی به طور معمول  چهار پره می باشد. اما این تعداد نیز طبق نظر کارفرما قابل تغییر میباشد. کلاهک ژاپنی از ورق روغنی، سیاه و گالوانیزه ساخته می شود همه این ورق ها قابلیت رنگ آمیزی دارند و برای طول عمر زیاد سر و جلوگیری از اکسید شدن استهلاک زودرس از پوشش رنگ کوره ای استفاده می شود. 

به طور معمول از ورق به ضخامت ۱ میلیمتر برای ساخت کلاهک ژاپنی استفاده می شود. اما اگر ابعاد کلاهک ژاپنی افزایش یابد ضخامت برق مصرفی نیز بالا می‌رود و اگر ابعاد کلاهک ژاپنی کوچک باشد ضخامت ورق مصرفی کاهش می یابد به طور کلی می‌توان گفت که کلاهک ژاپنی با ورق به ضخامت بین نیم میلیمتر تا ۲ میلی متر ساخته می‌شود. اگر ضخامت ورق یک میلیمتر و کمتر از آن باشد برای اتصال قطعات کلاهک ژاپنی از نقطه جوش استفاده می‌شود، اما در صورتیکه ضخامت ورق بالاتر از یک میلیمتر باشد از اتصال جوشکاری بهره می جویم. 

هنگام ساخت کلاهک ژاپنی روی لبه ی پایینی کلاهک ژاپنی ۳ سانتی تعبیه می‌کنیم. این لبه قابلیت نشیمن کلاهک ژاپنی روی سطح افقی را امکان پذیر میکند. ولی اگر قرار باشد کلاهک ژاپنی روی مقطع چهارگوشی را کاور کند، لبه پایینی کلاهک ژاپنی بدون خم ساخته می شود. ولی در عوض از داخل در چند سانتیمتری پایه کلاهک ژاپنی یک نوار ال شکل یا نبشی چرخانده می شود. در این صورت وقتی کلاهک ژاپنی روی مقطع چهار گوش قرار می‌گیرد با گیر کردن نبشی روی سطح چهارگوش باعث تثبیت و ایستایی این محصول می گردد. 

بام کلاهک ژاپنی به صورت یک شیب، دو شیب مسطح، و دو شیب قوس دار ساخته می‌شود. گریلهای کلاهک ژاپنی شکل Z دارند. اگر دور تا دور چهار وجه پایه کلاهک ژاپنی آزاد و بدون مانع باشد تمام وجوه به صورت گریل دار ساخته می شود. اما اگر یک وجه با مانع مواجه شود کلاهک ژاپنی سه طرفه تولید می گردد. 

پس از ساخت کلاهک ژاپنی تمام سطوح داخلی و خارجی این کلاهک با رنگ پودری الکترواستاتیک پوشانده شده و سپس درون کوره قرار می گیرد و در اصطلاح کلاهک ژاپنی پخته می شود. این کار از استهلاک زودرس این محصول جلوگیری می کند. از کلاهک ژاپنی علاوه بر روی پشت بام در روی دیوارها نیز استفاده می شود. 

فاصله پره های کلاهک ژاپنی به صورت استاندارد طراحی می گردد. در صورت افزایش فواصل عمودی لایه‌های و نیز ورود حشرات و پرندگان به داخل فضای کلاهک ژاپنی افزایش خواهد یافت. 

از کلاهک ژاپنی تنها برای تخلیه آلاینده ها و دود استفاده نمی شود، بلکه برای زیبایی نقطه انتهای نمای لوله های ونت می‌توان از کلاهک ژاپنی استفاده کرد. 

انواع کلاهک ژاپنی 

الف) کلاهک ژاپنی یک طرفه 

ب) کلاهک ژاپنی دوطرفه 

پ) کلاهک ژاپنی سه طرفه  

ت) کلاهک ژاپنی چهار طرفه 

ث) کلاهک ژاپنی گرد 

ج) کلاهک ژاپنی چندوجهی 

چ) کلاهک ژاپنی ال شکل 

ح) کلاهک ژاپنی قناس یا فارسی بُر 

خ) کلاهک ژاپنی سر تخت 

با توجه به دامنه کاربردهای محصولِ کلاهک ژاپنی و نیز اطلاعات تکمیلی مربوط به نوع مَتریال و ضخامت ورق های مصرفی در ساختار کلاهک ژاپنی ،لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره ی رایگان با مسئول مشاوره و فروش شرکت با شماره های ۰۹۱۲۱۲۳۳۹۴۲ و ۶۶۰۰۰۳۶۵ تماس حاصل نمایید. 

برچسب های مرتبط:

کلاهک کلبه ای

 کلاهک آلمانی

کلاهک گردان

کلاهک اچ

تهویه فراز

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کلاهک ژاپنی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

X