چکیده

دریچه اگزاست هوا جهت مکش و تخلیه هوا از محیط بکار می رود.

توضیحات

دریچه اگزاست هوا 

جهت مکش هوای محیط از طریق کانال های هوا از دریچه اگزاست هوا می توان بهره جست. دریچه اگزاست هوا با جنس های متنوع قابل ساخت می باشد.مقطع دریچه اگزاست هوا نیز بطور کلی به دو صورت گرد و چهارگوش قابل تولید می باشد. ساختار و شکل دریچه اگزاست هوا در هر مقطع به صورت مشبک یا لانه زنبوری طراحی می شود تا هوای عبوری از معبرِ دریچه اگزاست هوا به سریع ترین شکل و بدون مانع عبور کرده و داخل داکت هوا شود.برای بررسی انواع مدل ها و ساختار کامل انواع دریچه اگزاست هوا به شرح کامل ویژگی های دریچه اگزاست هوا خواهیم پرداخت: 

الف- دریچه اگزاست هوا ی چهارگوش 

الف-۱- دریچه اگزاست هوای چهارگوش مشبک آلومینیومی  

ساختار این دریچه اگزاست هوا از جنس آلومینیوم می باشد و دارای مقطع عبور هوای چهارگوش است.فریم این دریچه اگزاست هوا از پروفیل آلومینیوم با عرض های ۳ و ۵ سانت طراحی و در ساختار دریچه اگزاست هوا بعنوان چهارچوبه ی اصلی مورد کاربرد قرار خواهد گرفت.شبکه های داخلیِ دریچه اگزاست هوا نیز از جنس ورق آلومینیوم ساخته می شود که بصورت تیغه ای نسبت به ساختار دریچه اگزاست هوا جانمایی می شوند.از کنار هم چیده شدنِ این تیغه های مورب ظاهری شطرنجی یا مشبک شکل می گیرد که به این خاطر نیز نام این دریچه را دریچه اگزاست هوای مشبکِ آلومینیومی گذاشته اند. مراحل ساخت این دریچه اگزاست هوا به این گونه است که ابتدا با ساخت فریم آغاز می گردد و سپس با چیدنِ شبکه های شطرنجی ادامه می یابد.این دریچه اگزاست هوا هم می تواند بصورت سقفی و هم دیواری نصب شود.اگر معبر هوای خروجی از محیط از سقف کاذبِ تایلی باشد دریچه اگزاست هوای چهارگوش با توجه به ابعاد تایل طراحی و ساخته می شود که در اینصورت این دریچه را دریچه اگزاست هوای تایلی می نامند.به لحاظ ساخت این دریچه اگزاست هوا محدودیتی در ابعاد وجود ندارد و در هر سایز و ابعادی می توان آن را تولید و عرضه کرد. دریچه اگزاست هوای مشبک آلومینیومی هم می تواند بصورت ثابت(بدون دمپر) و هم بصورت دمپردار طراحی و ستولید گردد. 

الف-۲- دریچه اگزاست هوای چهارگوش چهارطرفه سقفی آلومینیومی: 

ساختار این دریچه اگزاست هوا چهارگوش با اِلِمان های چهارگوشِ تودرتو می باشد که هوای خروجی از آن از لابلای همین اِلمان ها به سمت داخل کانال هوای مکنده انتقال می یابد.جنس این دریچه اگزاست هوا نیز از آلومینیوم می باشد.در ساخت دریچه اگزاست هوای چهارطرفه سقفی نیز محدودیتی به لحاظ ابعاد و سایز وجود ندارد وگروه صنعتی تهویه مارکت ایین توانایی را دارد که  در ابعاد دلخواهاین دریچه اگزاست هوا را تولید نماید.به لحاظ کنترل میزان هوای مکش می توان آنرا بصورت دمپردار نیز طراحی و تولید نمود. 

الف-۳- دریچه اگزاست هوای مشبک پلاستیکی: 

ساختار این دریچه اگزاست هوا از مواد پتروشیمی به نام ABS تولید می باشد.با توجه به تشابهِ شکل و ساختار دریچه اگزاست هوای پلاستیکی و آلومینیومی،باید گفت که روند تولید آن با نوعِ آلومینیومی کاملا متفاوت است.این نوع دریچه اگزاست هوا از طریق قالب های مخصوص مواد ABS در اصطلاح ریخته می شوند و در اندازه های کاملا استاندار که به ابعاد قالب برمی گردد ساخته می شوند.ساختار دریچه اگزاست هوا ی مشبک پلاستیکی دارای دو قسمت مجزای فریم و بدنه اصلی است که بلافاصله پس از تولید بصورت تداخلی در هم جانمایی می شوند و تشکیل دریچه اگزاست هوای مشبک پلاستیکی را خواهند داد. 

الف-۴- دریچه اگزاست هوای چهارطرفه پلاستیکی:

این دریچه اگزاست هوا متشکل از دو بخش محیطیِ فریم و بخشِ چهارضلعی های منتظمِ تودرتو است. زاویه ی تیغه های چهاروجهی های منتظم به صورت ۴۵ درجه به بیرون می باشد که هوای مورد برگشت از لای فواصلِ این چهار ضلعی ها به سمت داخل کانال انتقال می یابد.با توجه به قالب های ثابتِ ابعادی،این دریچه اگزاست هوای پلاستیکی نیز در ابعاد کاملا استاندارد تولید و به بازار عرضه می گردد. 

الف-۵- دریچه اگزاست هوای چهارگوش مشبک چوبی:  

ساختار این دریچه اگزاست هوا از جنس ام دی اف می باشد و شکل ظاهری آن نیز بصورت مربع های همسان در سایزهای مرتب کنار هم سی ان سی می گردد و بعنوان دریچه مکش هوا مورد کاربرد قرار می گیرد.امکان سی ان سی و حالت بخشی به ام دی اف از جمله مزایای تولید این دریچه اگزاست هوا می باشد که این امکان را می دهد که دریچه مذکور در یک مرحله طراحی و ساخته شود. ظاهرِ مشبک و لانه زنبوریِ این دریچه چوبی باعث شده که این دریچه اگزاست هوا را به این عنوان بنامند.ماهیت چوبیِ این دریچه ام دی اف باعث می شود که پس از مراحل سی ان سی،سطوح دریچه اگزاست هوا با استفاده از رنگ پلی اورتان پوشانده شود.در ساخت دریچه اگزاست هوای مشبکِ چوبی هیچ محدودیتی در اندازه و سایز وجود ندارد و بر اساس ابعاد دلخواه می توان از ام دی اف در ابعاد دلخواه بهره جست. 

الف-۶- دریچه اگزاست هوای چهارطرفه سقفی چوبی:  

ساختاراین نوع دریچه اگزاست هوای چوبی نیز از ام دی اف ساخته می شود.شکل ظاهری این دریچه اگزاست هوا بصورت مربع های تودرتو با استفاده از دستگاه سی ان سی حالت داده خواهد شد.مراحل ساخت این دریچه اگزاست هوا نیز در یک مرحله در زیر دستگاه سی ان سی انجام می پذیرد.ضخامت ام دی افِ دریچه اگزاست هوای چهارطرفه چوبی در میزان استحکام دریچه اگزاست هوا تاثیر بسزایی خواهد داشت.جهت پوشش سطوحِ چوبیِ این دریچه اگزاست هوا از انواع رنگ ها از جمله رنگ پلی اورتان می توان کمک گرفت.همچون مدلِ مشبکِ این دریچه اگزاست هوا،آنرا می توان در ابعاد دلخواه طراحی و تولید نمود.برای افزایشِ میزان مکش دریچه اگزاست هوای چهارطرفه سقفیِ چوبی می توان طرحِ شیارهای چهارطرفه ی آنرا بصورت بزرگتر در نظر گرفت تا هوای عبوری از آن به راحتی به سمت داخل کانال انتقال یابد.

ب- دریچه اگزاست هوای گرد 

ب-۱- دریچه اگزاست هوای گرد مشبک آلومینیومیمی:

ساختار این دریچه اگزاست هوا دارای مقطع گرد با شبکه های لانه زنبوری می باشد.ظاهر این دریچه اگزاست هوا متشکل از دو بخش ازجمله فریم و قسمت مرکزی است. این نوع دریچه اگزاست هوادارای قطرهای استاندارد از ۷.۵ سانت تا ۶۰ سانتیمتر می باشد.قابلیت این دریچه اگزاست هوا نصب بصورت دیواری و هم بصورت سقفی می باشد. این دریچه اگزاست هوا این امکان را به کاربر می دهد که از آن بصورت مستقل و نیز بصورت ترکیبی بر روی یک صفحه یا سینیِ ورقی از جنس آلومینیوم استفاده شود.در واقع این دریچه اگزاست هوا بصورت ترکیبی در تایل های ورقی به راحتی قابل استفاده است. 

دریچه اگزاست هوای گرد مشبک در سایزهای کوچک بصورت هالوژنی با استفاده از فنر نیز نصب می شود.البته قابل ذکر است در سایزهای بزرگ لزوما باید از پیچ برای نصب دریچه اگزاست هوا بهره جست. 

کاربرد دریچه اگزاست هوای مشبک هم بصورت دمپردار و هم بصورت بدون دمپر امکان پذیر است.تخلیه هوای محیط توسط دریچه اگزاست هوای گرد مشبک به راحتترین وجه انجام می پذیرد.با توجه به ماهیت جنسِ این دریچه اگزاست هوا که از آلومینیوم می باشد به راحتی می توان سطوح آنرا با رنگ الکتروستاتیک کوره ای رنگ آمیزی کرد. 

ب-۲- دریچه اگزاست هوای گرد بلندگویی آلومینیومی:

ساختار این دریچه اگزاست هوا به لحاظ ظاهری دارای اِلِمان های گردِ تودرتو و اصطلاحا بلندگویی است که در واقع هوای قابل اگزاست از معابر و فواصلِ این المان ها به راحتی از محیط به داخل کانال هوای اگزاست انتقال می یابد.به همین دلیل هرچه قطرِ این دریچه اگزاست هوا افزایش می یابد تعداد این صفحه های گرد نیز افزوده می گردد. دریچه اگزاست هوای بلندگویی آلومینیومی همچون دریچه اگزاست هوا ی مشبک نیز دارای قطر های استاندارد از ۱۰ تا ۶۰ سانتیمتر است.در قطرهای پایین این دریچه اگزاست هوا را بصورت هالوژنی با استفاده از فنر در محل مورد نظر تعبیه می کنند. ولی در سایزهای بالاتر به خاطر وزن دریچه اگزاست هوا،لزوما باید از پیچ برای نصب و تعبیه این دریچه اگزاست هوا کمک گرفت.برای کنترل هوای خروجی از محیط به راحتی می توان این دریچه اگزاست هوا را بصورت دمپردار استفاده کرد.امکان نصب دریچه اگزاست هوای بلندگویی بر روی دیوار و سقف نیز از مزایای این دریچه اگزاست هوا ببه شمار می آید. یکی از مواردی که در تمام انواع دریچه اگزاست هوای گرد مشابه است قطر اسمیِ این نوع دریچه اگزاست هوا می باشد.یعنی برای دهانه کانال گردِ کانال هوا با قطر ۱۰ سانت از دریچه گرد اگزاست با قطرِ واقعیِ ۹ سانت استفاده می شود تا به راحتی در درون دهانه انشعاب کانال هوای اگزاست جانمایی و نصب شود.این موضوع برای تمامی قطرها صدق می کند. 

برای استفاده از دریچه هوای گرد بلندگویی بر روی تایل های سقفی یا سینی های ورقی در ابعاد مختلف هیچ محدودیتی وجود نخواهد داشت.در واقع این دریچه اگزاست هوا نیز به دوصورتِ مستقل و ترکیبی به وفور مورد کاربرد قرار می گیرد. 

برای تناسب نمای دریچه اگزاست هوای بلندگویی با نمای محیط از انواع کد رنگ جهت پوشش سطوح داخلی و بیرونیِ این دریچه اگزاست هوا می توان  به کار برد.کاربرد این دریچه اگزاست در مکان هایی مثل سرویس های بهداشتی و هر محیطی که نیاز به برگشت هوا دارد بدون مانع است. 

ب-۳- دریچه اگزاست هوای جت نازل آلومینیومی:

این دریچه اگزاست هوا از جمله دکوراتیوترین انواع دریچه اگزاست هوا می باشد.راحت ترین و بدون مانع ترین انواع دریچه اگزاست هوای گرد همین مدلِ جت نازل است. دریچه اگزاست هوای گرد جت نازل از المان های تودرتوی عمودی و استوانه ای تشکیل شده است که بصورت مستقیم و بدون مانع امکان تردد یا تخلیه هوا را از محیط ایجاد می نماید.بدیهی است هرچه قطر دریچه اگزاست هوای جت نازل افزایش یابد تعداد این صفحات گرد نیز افزوده می شود.این دریچه اگزاست هوا دارای دو نوع فریم( بصورت پشت بلند و پشت کوتاه) است.برای نصب این دریچه اگزاست هوا از پیچ استفاده می شود.از جمله ویژگی های منحصر به فردِ این دریچه اگزاست هوا امکان چرخشِ ۴۵ درجه ایِ المان های داخلیِ این دریچه اگزاست هوا وجود دارد. به همین دلیل می توان سمت مکش هوا را در این دریچه اگزاست هوا مشخص نمود.برای کنترل میزان هوای عبوری از معبرِ دریچه اگزاست هوای جت نازل به راحتی می توان از دمپر پروانه ای بهره جست. 

قطرهای تولیدی برای این مدل دریچه اگزاست هوا از ۱۰ تا ۶۰ سانت متغیر می باشد. این دریچه اگزاست هوا هم قابلیت نصب بهصورت دیواری و هم بصورت سقفی را داراست.اما عموما کاربردِ سقفیِ دریچه اگزاست هوای جت نازل معمول تر است. 

برای رنگ آمیزیِ دریچه اگزاست هوای جت نازل از رنگ الکتروستاتیک کوره ای در کدرنگ های متنوع می توان استفاده کرد. 

نمای زیبا و دکوراتیوِ دریچه اگزاست جت نازل باعث شده  در فضاهایی مثل کافی شاپ ها،فست فودها و رستوران ها به وفور به کار گرفته شود. 

ب-۴- دریچه اگزاست هوای سونایی آلومینیومی:

این دریچه اگزاست هوا بصورت ویژه برای مکش و اگزاست هوای محیط هایی مثل سونا،جکوزی و سرویس های بهداشتیِ استخرها استفاده می شود. این دریچه اگزاست متشکل از یک فریم و یک صفحه ی دیسکی که با واسطه به فریم متصل می شود می باشد.این صفحه دیسکی بصورت چرخشی امکان باز و بسته شدن دارد و با چرخش و باز و بسته شدنِ آن معبری برای عبور هوا به وجود می آید.در واقع ساختار دریچه اگزاست هوای سونایی به گونه ای است که می توان آنرا دمپرسرخود نامید که کاربر به راحتی می تواند از پایین،میزان هوای عبوری از معبر دریچه اگزاست هوای سونایی را تنظیم و کنترل کند.این قابلیت در تابستان و زمستان در محیط هایی مثل استخرها و سوناها قابل اهمیت است.چرا که در تابستان نیاز به تردد هوای بیشتری اسن و معبر هوای دریچه اگزاست هوای سونایی باید بازتر باشد و در زمستان بطور برعکس باید این معبر را با چرخشِ دیسکِ دریچه اگزاست هوای سونایی بست که سرمای بیش از اندازه وارد محیط نشود.از آنجا که تاثیرات رطوبت بر روی اشیا در محیط استخرها و سرویس های بهداشتی بسیار بالاست لذا کاربرد جنس آلومینیوم با پوشش رنگ کوره ای الکتروستاتیک از امور واجب در این زمینه به حساب می آید.ساختار دوگانه ی دریچه اگزاست هوای سونایی نصب آنرا در محل مورد نظر بسیار آسان کرده است،بطوریکه پس از نصب دریچه اگزاست هوای سونایی بر روی نمای فریم این دریچه اگزاست هوا پیچ یا زایده ی دیگری قابل مشاهده نمی باشد. 

ب-۵- دریچه اگزاست هوای کروی آلومینیومی:

این دریچه اگزاست هوا دارای حالت کروی یا اصطلاحا کروی می باشد که بطور خاص در محیط های نمایشگاهی و شوروم ها مورد استفاده قرار می گیرد.دریچه اگزاست هوای کروی دارای یک فریم ثابت و یک کره توخالی در درون فریمِ خود است که همچون یک گویِ توخالی در درون فریم حرکت می کند و با قابلیت چرخش ۳۶۰درجه ای این امکان را به وجود می آورد که از هرسو که نیاز باشد هوای مورد نظر را بدمد.فضای داخلیِ کُره ی این دریچه اگزاست هوا این امکان را فراهم می کند که بیشترین هوا بدون مانع از این معبر تخلیه شود. لایه های دوگانه ی داخلی و بیرونیِ فریمِ این دریچه اگزاست هوا،کره ی توخالیِ این دریچه اگزاست هوا را در خود جانمایی کرده و باعث تثبیت آن می گردد.این دریچه اگزاست هوا برای تناسب ظاهری با رنگ کوره ای الکتروستاتیک پوشش داده خواهد شد.با توجه به قالب های خاص در تولید این دریچه اگزاست هوا،لذا قطر های تولیدی برای ساخت دریچه اگزاست هوای کروی محدود و محدود به سایزهای ۱۰ تا ۴۰ سانتیمتر است، قابلیت نصب دریچه اگزاست هوای کروی بر روی دیوار و سقف از ویژگی های مشترک این دریچه اگزاست هوا با انواع مشابهِ آن می باشد. 

ب-۶- دریچه اگزاست هوای گرد چوبی:

ساختار این دریچه اگزاست هوا از چوب یا ام دی اف می باشد و به شکل های گوناگونی قابل طراحی و سی ان سی است.در محیط هایی که زمینه کار از چوب یا ام دی اف طراحی شده،برای تناسب ساختاری از دریچه اگزاست هوای چوبی جهت مکش هوای محیط استفاده می گردد.از آنجا که این دریچه اگزاست هوا توسط دستگاه سی ان سی حالت داده می شود لذا محدودیتی در تولید دریچه اگزاست هوای چوبی وجود ندارد و به راحتی می توان آنرا در قطرهای دلخواه تولید و به بازار ارایه کرد.دریچه اگزاست هوای چوبی یا ام دی اف را بعد از سی ان سی و تولید می توان با رنگ پلی استر یا پلی اورتان به راحتی رنگ آمیزی کرد.وجود رنگ های متنوع در این زمینه می تواند ساختار زیبا در نمای دریچه اگزاست هوا ایجاد نماید.دریچه اگزاست هوای چوبی را نیز بصورت دیواری و سقفی می توان در محل خود نصب کرد. 

ب-۷- دریچه اگزاست هوای پلاستیکی مشبک:

مقطع این دریچه اگزاست هوای پلاستیکی همانطور که از نامش پیداست گرد و ساختار داخلیِ آن مشبک یا لانه زنبوری است.در این دریچه اگزاست هوا ساختار فریم و شبکه ها بصورت دفعی و یکباره توسط قالب های خاصی ریخته می شود.مواد تشکیل دهنده جهت تولید این دریچه اگزاست هوای گرد مشبک از نوع ABS مرغوب و درجه یک است تا پس از تولید آن، ساختار دریچه اگزاست هوای گرد مشبک پلاستیکی دچار تاب خوردگی و دفرمه شدن نشود.قالب شبکه های این دریچه اگزاست هوای گرد،به دو صورت مربعی و لوزی طراحی و تولید می گردد.در بعضی جاها قالب مربع شکل و در برخی موارد نیز قالب لوزی شکلِ فضای داخلیِ این دریچه اگزاست هوا مورد استفاده قرار می گیرد.دریچه اگزاست هوای مشبکِ پلاستیکیِ گرد در قطرهای ۱۰ تا ۳۰ سانت تولید و به بازار عرضه می شود.این دریچه اگزاست هوا هم بصورت پیچی و هم بصورت هالوژنی قابلیت نصب دارد.رنگ ساختار این دریچه اگزاست هوا بطور ماهوی سفید یا شیری می باشد اما برای تناسب رنگ نمای آن با نمای محیط می توان آنرا با اسپری به رنگ دلخواه رنگ آمیزی کرد.همچون دیگر انواع دریچه اگزاست هوا می توان آنرا بصورت دیواری و سقفی نصب و مورد کاربرد قرار داد. 

ب-۸- دریچه اگزاست هوای پلاستیکی بلندگویی:

این دریچه اگزاست هوا نیز از جنس ABS درجه یک تولید می شود و دارای حالت و ساختار بلندگو می باشد.هوای مورد تخلیه از لابلای المان های این دریچه اگزاست هوای پلاستیکی انتقال می یابد.این دریچه اگزاست هوا نیز بصورت قالبی تولید می شود و دارای قطرهای استاندارد و محدودی بین ۱۰ تا ۳۰ سانتی متر است.وجود جای پیچ بر روی نمای فریم و جای فنر پشت فریم این امکان را ایجاد می کند این دریچه اگزاست هوا را بصورت پیچی و هالوژنی نصب نمود.تعداد المان های این دریچه اگزاست هوا به قطر آن بستگی دارد.طبیعتا با توجه به افزایش قطرِ دریچه اگزاست هوا تعداد المان ها نیز افزوده می یابد.جنس پلاستیکی یا ‌ABS باعث می شود در محیط هایی که رطوبت بیش از اندازه وجود دارد کاربرد این دریچه اگزاست هوا معقولانه تر به نظر رسد.در واقع این دریچه اگزاست هوا در برابر رطوبت و نم به هیچ عنوان دچار تغییر ماهیت و استهلاک نمی شود.برای نصب دریچه اگزاست پلاستیکی بلندگویی محدودیتی در نصبِ سقفی یا دیواری وجود نخواهد داشت. 

دریچه اگزاست هوای پلاستیکی گرد بلندگویی را می توان توسط پیستوله یا اسپری به رنگ دلخواه در آورد. 

ب-۹- دریچه اگزاست پلاستیکی سونایی: با توجه به وجود بخارات و رطوبت در فضاهایی مثل سونا،جکوزی،استخرها و سرویس های بهداشتی،لذا برای مکش و تخلیه هوای محیط، انتخاب دریچه اگزاست پلاستیکی سونایی بهترین گزینه به نظر می رسد.عدم تاثیرپذیریِ مواد پلیمری در برابر عوامل فرساینده مثل بخار آب و رطوبت می تواند بیشترین طول عمر را در کاربرد این دریچه اگزاست ایجاد می کند.این دریچه اگزاست هوا با صفحه ی دواری که در مرکز خود دارد مثل دمپر عمل می کند و در تابستان و زمستان به راحتی می تواند همزمان با تنظیم درجه حرارت محیط،میزان هوای مورد تخلیه را نیز تنظیم و کنترل نماید.ساختار این دریچه اگزاست بصورت دوبخشی بوده و با نصب قسمت پشتی و در مرحله بعد با نصبِ فشاریِ فریم،بر روی نمای دریچه اثری از پیچ یا نگهدارنده ی دیگر وجود نخواهد داشت. 

برچسب های مرتبط:

دریچه هوا

تهویه فراز

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دریچه اگزاست هوا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

از من بپرس (واتس اپ)
پاسخگوی آنلاین
چت WhatsApp یکی از پرسنل را انتخاب نمایید
X